Tungkol sa Amin 

Ang unang 5 LA ay nag-iisip ng hinaharap kung saan bawat bata ay ipinanganak na malusog at umunlad sa isang mapag-aruga, ligtas at mapagmahal na komunidad

 

Unang 5 tagapagtaguyod ng LA para sa mga bata at kanilang mga pamilya, pinalalakas ang boses ng komunidad at mga kasosyo para sa sama-samang epekto upang eang napakabata sa Los Angeles County ay umabot sa kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5.

Upang makamit ang misyong ito para sa maliliit na bata at kanilang mga pamilya, gaya ng nakabalangkas sa aming 2024-29 Strategic Plan, kami ay nakatuon sa aming tungkulin bilang isang: 

Convener: 

 Pinagsasama-sama namin ang mga pampublikong ahensya, philanthropy, nonprofit na organisasyon at komunidad upang magbahagi ng data, mag-access at matuto mula sa bago at magkakaibang pananaw.

connector

Nililinang namin ang mga umiiral at bagong relasyon upang mapabuti ang pakikipagtulungan upang isulong ang mas mahusay na mga resulta para sa mga bata at pamilya. 

Pinagkakatiwalaang kasosyo sa pag-iisip
sa maagang pagkabata: 

 Tinitiyak namin na ang mga isyu na nakakaapekto sa mga batang prenatal hanggang edad 5 ay bahagi ng magkakaibang mga agenda at espasyo. 

Tagataguyod

Nagsusulong kami ng epektibong paglalaan at pamamahagi ng mapagkukunan na nakasentro sa pamilya, mga pagbabago sa patakaran at kasanayan, at pagpapatupad ng pampublikong patakaran. 

Pangkalahatang-ideya ng Unang 5 Network at ang aming Papel sa Buong Estado 

Sa First 5 LA, ipinagmamalaki naming maging bahagi ng statewide network ng 58 na komisyon ng county na nagtataguyod ng mga pamumuhunan sa kalusugan at kapakanan ng aming mga bunsong anak at kanilang mga pamilya. Ipinagdiriwang namin ang aming sama-samang gawain na nagsimula noong 1998 nang ipasa ng mga botante ng California ang Proposisyon 10, na nagtatag ng bagong buwis sa mga produktong tabako upang pondohan ang paglikha ng network ng First 5 sa buong estado.

Ang First 5 network — na binubuo ng First 5 California, ang First 5 Association at ang 58 na komisyon ng county—ay nagbibigay-liwanag sa kahalagahan ng mga unang taon ng pagkabata. Ang First 5 network ay nagdadala ng kadalubhasaan at pananaw sa maagang pagkabata, na pinapataas ang mga alalahanin ng maliliit na bata at kanilang mga pamilya kung saan maaaring hindi sila isaalang-alang. 

Ginagabayan ng Aming Mga Halaga, Kasosyo Kami para sa Kolektibong Epekto

Unang 5 LA halaga gabayan at idirekta kung paano kami nagpapakita at ang mga aksyon na aming gagawin upang makagawa ng pinakamalaking posibleng epekto para sa mga bata ng Los Angeles County bago ipanganak hanggang sa edad na 5 at kanilang mga pamilya.

EPEKTO:

We manatili mausisa, bukas sa mga bagong ideya, madaling ibagay sa mapabuti at hindi natitinag sa aming paghahangad ng pangmatagalang resulta para sa maliliit na bata at kanilang mga pamilya.  

katarungan:

Iginagalang namin ang karunungan ng aming mga komunidad, na kinikilala na ang kanilang mga ari-arian ang may hawak ng susi sa pagbuwag sa mga sistematikong hadlang at pagbuo ng landas patungo sa katarungang panlahi, habang nagtatagumpay kami ng pagkakataon para sa lahat. 

Samahan:

Nagbibigay kami ng inspirasyon sa sama-samang pagkilos na binuo sa mapagkakatiwalaang mga relasyon, magkakaibang pananaw, kababaang-loob at paggalang sa isa't isa.  

Integridad:

Kami ay mananagot para sa mga resulta, tiyakin ang pinakamabisang paggamit ng mga pampublikong mapagkukunan at pag-isipan ang aming mga aksyon. 

Bilang isa sa pinakamalaking pondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensiya, kinikilala namin na ang aming pinakamalakas na kontribusyon ay ginawa sa pakikipagtulungan sa iba pang pampublikong ahensya, nonprofit na organisasyon, philanthropic na organisasyon at komunidad, kabilang ang mga magulang, tagapag-alaga at pamilya. Naghahanap kami ng mga pagkakataon na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng pagtukoy at pagtugon sa mga sistematikong hadlang sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng sistematikong kapootang panlahi at hindi pagkakapantay-pantay sa kasaysayan at naglalayong itaas ang ahensya at boses ng komunidad, na kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa aming trabaho. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng pamilya at komunidad, nakikipagtulungan kami sa magkakaibang mga kasosyo upang bumuo ng sama-samang kapasidad at lumikha ng pangmatagalang resulta para sa mga batang prenatal hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya.

Bilang isang independiyenteng pampublikong organisasyon, kami ay aktibong naghahanap ng mga solusyon at pinalalakas ang mga boses ng komunidad para sa positibong pagbabago. Sa pakikipagtulungan, nakatuon kami sa paglikha ng isang kinabukasan kung saan ang bawat bata ay ipinanganak na malusog at umunlad sa pangangalaga, ligtas at mapagmahal na mga komunidad. 

isalin