Kung ano ang mangyayari sa ating mga bunsong anak ngayon ay makakaapekto sa ating lahat bukas. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay isang nagbago, funder at nakikipagtulungan na nagtatrabaho kasama ang mga magulang, kagaya ng pag-iisip na mga samahan, mga piniling opisyal, mga pinuno ng komunidad, at marami pang iba upang matulungan ang mga bagay na gumana nang mas mahusay para sa mga bata at kanilang pamilya. Ang isang paraan na magagawa natin ito ay sa pamamagitan ng pagpopondo ng mga magulang coach upang bisitahin ang mga bagong silang na sanggol at ang kanilang mga pamilya sa kanilang mga tahanan. Sinusuportahan nito ang mga magulang na sumusubok na gawing mas mahusay ang kanilang mga kapitbahayan para sa mga pamilya at nagbabahagi ng mga tip at mapagkukunan ng magulang.

Mula nang maumpisahan, ang First 5 LA ay namuhunan ng humigit-kumulang na $ 2.2 bilyon upang mapabuti ang mga kinalabasan para sa mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan sa 650,000 pinakabatang anak ng aming lalawigan, tumutulong kami na positibong maapektuhan ang kanilang pag-unlad sa mga maagang taon at mabisang istraktura ang balangkas para sa kanilang futures sa pinakamalaking lalawigan ng California.

Sa Unang 5 LA natutunan namin na dapat kaming kumonekta at makipagtulungan, pondohan at itaguyod para sa mga bata sa pamamagitan ng pagtuon sa mga system na may pinakamahalagang epekto sa kanila, tulad ng edukasyon at pangangalaga ng kalusugan, pati na rin ang pinakamahalagang tao at lugar na kailangan nila, tulad ng pamilya at pamayanan.

Ginagamit namin ang aming kaalaman at kadalubhasaan upang himukin ang mga pinuno at tagagawa ng desisyon na unahin ang mga bata at tulungan na mas gumana ang mga patakaran at iba pang mga serbisyo para sa kanila.

Kapag nakuha ng mga magulang ang tulong na kailangan nila kapag kailangan nila ito, maihahanda nila ang kanilang mga anak na umunlad at pumasok sa kindergarten na handa na magtagumpay sa paaralan at buhay.

Kapag sama-sama nating binibigyan ang mga bata ng kanilang pinakamagandang pagsisimula, hindi lamang sila ang nakikinabang ... ngunit lahat tayo ay nagtatagumpay.
Sa paggabay ng aming North Star, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang matiyak na ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay sa 2028. Upang magawa ito, ang First 5 LA ay bumubuo ng isang Framework ng Epekto - isang tool upang maipakita kung paano ang aming programa, gawain sa patakaran at adbokasiya ay nag-aambag sa mas mahusay na mga kinalabasan para sa lahat ng mga bata. Tutulungan kami ng Framework ng Epekto na subaybayan at subaybayan ang mga kinalabasan at matiyak na mananatili kaming tumutugon sa mga pangangailangan ng mga anak ng LA County.YUGTO I:
Marso 2018-Disyembre 2018 - Kinokolekta namin ang impormasyon sa lahat ng mga system, pagsusulong sa trabaho at pagbabago ng patakaran na ginagawa ng aming mga kagawaran ng kinalabasan at tinutukoy ang mga pangunahing layunin at milestones upang maihatid kami sa aming North Star.

Ano ang end product? Ang mga template na humahawak sa LAHAT ng impormasyon kung paano ang layunin ng First 5 LA na gawin ang adbokasiya, patakaran at mga system na magbago ng trabaho.Phase II:
 Setyembre 2018-Marso 2019 - Tutukuyin namin kung paano susukatin at subaybayan ang pag-unlad sa mga layunin ng aming mga system, adbokasiya at trabaho sa pagbabago ng patakaran.

Ano ang end product? Isang plano kung paano susukatin ng First 5 LA ang adbokasiya, patakaran at mga pagbabago sa system.DAHIL III:
Enero 2019-Hunyo 2019 (kasama ang ilan sa gawaing ito na umaabot hanggang sa huling bahagi ng taglagas ng 2019) - Magpapasya kami sa isang tool upang ilagay ang lahat ng impormasyong nais naming subaybayan para sa Framework ng Epekto at nagtatrabaho kasama ang tauhan upang bumuo ng mga kasanayan sa buong organisasyon upang matuto mula at magamit ang Framework ng Epekto sa isang patuloy na batayan.

Ano ang end product? Isang tool (tulad ng isang interactive dashboard) na humahawak ng lahat ng impormasyon sa Framework ng Epekto at pagsasanay sa buong organisasyon kung paano gamitin ang Framework ng Epekto.

isalin