Sa Unang 5 LA, nagkakaroon kami ng mga ugnayan sa magkakaibang hanay ng mga kasosyo para sa isang solong layunin upang matiyak na ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten na handa na upang magtagumpay sa paaralan at buhay. Tumawid ang aming pakikipagsosyo sa lahat ng mga sektor, kabilang ang edukasyon, kalusugan, gobyerno, pagkakawanggawa at negosyo upang mapabuti ang mga serbisyo para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya. Pangunahin sa aming misyon ang aming mga pakikipagtulungan sa mga miyembro ng komunidad kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pamayanan mula sa Best Start Networks upang suportahan ang kanilang makabuluhang pakikilahok sa lokal, panrehiyon, at pambansang patakaran at pagbabago ng mga system. Kasosyo kami sa:

  • Catalyze sustainable system ay nagbabago upang mapabuti ang kalusugan at maagang pangangalaga at mga serbisyo sa edukasyon para sa mga maliliit na bata
  • Maimpluwensyang patakaran sa lokal at sa buong estado na humahantong sa mas mahusay na mga kinalabasan para sa mga maliliit na bata
  • Palakasin at suportahan ang mga mayroon nang programa sa LA County (hal. Pagbisita sa bahay)
  • Bumuo ng mga koalisyon sa mga magulang, tagapagsanay, nagpopondo, at iba pang mga stakeholder upang iugnay ang mga pagsisikap at sama-sama na magpasya sa mga pamumuhunan at patakaran
  • Matuto nang sama-sama sa pamamagitan ng koleksyon ng data at pagpapatupad ng pagsasaliksik
  • Dagdagan ang kamalayan sa mga isyung nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya at magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon at mapagkukunan sa mga magulang at tagapag-alaga

Naghahanap kami ng mga pagkakataon na makisali sa mga hindi pangkaraniwang kasosyo sa pinakamaagang posibleng yugto ng aktibidad o pamumuhunan. Nasa ibaba ang ilan sa mga kasosyo na nakikipagtulungan kami upang mapabuti ang mga kinalabasan para sa mga maliliit na bata.
Sumali sa aming Mga Pagsisikap!

Ang patakaran ng maagang pagkabata at pagbabago ng mga system ng pagkabata.
Makipag-ugnay sa aming Strategic Partnership Department: Jessica Mercado sa [protektado ng email]

Dagdagan ang pag-access sa mataas na kalidad ng mga karanasan sa maagang pag-aaral para sa mga batang may edad na 0-5.
Makipag-ugnay sa aming Kagawaran ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon: Debra Colman sa [protektado ng email]

Suportahan ang aming pagtatrabaho sa mga ahensya ng lalawigan upang matugunan ang pinakamadali na mga isyu na nakakaapekto sa mga maliliit na bata at pamilya.
Makipag-ugnay: Reid Meadows sa [protektado ng email]

Itaguyod ang intersection ng kabutihan ng maagang pagkabata sa magkakaibang mga sektor at makisali sa mga lokal na lungsod sa pag-champion ng mga patakaran para sa mga bata.
Makipag-ugnay sa aming Kagawaran ng Pakikipag-ugnay sa Komunidad: Fabiola Montiel sa [protektado ng email]

Itaguyod ang kalidad ng mga diskarte sa pakikipag-ugnayan ng pamilya sa buong mga sektor.
Makipag-ugnay sa aming Kagawaran ng Pagsuporta sa Pamilya: Leticia Sanchez sa [protektado ng email]

Makipagtulungan sa maagang pag-aaral at mga tagapagtaguyod ng pagpapaunlad ng bata, mga pinuno ng pambatasan at ehekutibo na nakatuon sa pagpapabuti ng mga sistema ng pangangalaga para sa mga bata at pamilya.
Makipag-ugnay sa aming Patakaran at Kagawaran ng Kagawaran ng Pamahalaan: Jamie Zamora sa [protektado ng email]

Buuin ang batayang ebidensya ng maagang pagkabata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagsasaliksik at pagsusuri.
Makipag-ugnay sa aming Kagawaran ng Pagsukat, Ebalwasyon, at Pagkatuto: Kimberly Hall sa [protektado ng email]

isalin