Ang aming Tungkulin sa buong Estado

Naniniwala ang First 5 LA na malinaw ang kaso na dapat unahin ng mga gumagawa ng patakaran ang mga maliliit na bata sa mga desisyon sa patakaran at badyet - dahil nakasalalay dito ang ating tagumpay sa hinaharap bilang isang estado. Halos kalahati ng mga anak ng estado ay naninirahan, o malapit, sa kahirapan. Ang California ay una sa bawat paggastos ng bilanggo, ngunit ika-46 sa paggastos ng bawat mag-aaral sa edukasyon. Patuloy na inuuna ng California ang paggastos sa mga programa para sa mga residente kung ang mga problema ay pinaka matindi - mga serbisyo sa paggamot, kapakanan ng bata, pagkakakulong, remedyo sa paaralan - at pinapagod ang bansa at ang mundo sa paggastos sa pag-access sa napatunayan na mga programa sa pag-iwas tulad ng kalidad ng maagang pag-aaral at mga programa sa pagbisita sa bahay para sa bagong magulang.

Malinaw ang mga epekto ng pagwawalang bahala sa aming mga anak: sa buong estado, 45 porsyento lamang ng mga third graders ang nabasa sa antas ng grade at ang pangangalaga sa bata ay maaaring gastos sa mga magulang tulad ng pagtuturo sa kolehiyo sa estado ng University of California. Kukunin ang grit ng mga gumagawa ng desisyon at inihalal na opisyal upang matugunan ang mga hamong ito.

Ang Unang 5 LA, bilang bahagi ng network ng Mga Unang 5 sa buong estado, ay makakatulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano ang natutunan mula nang magsimula, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga magulang, miyembro ng komunidad, at magkakaibang kasosyo upang makatulong na lumikha ng mga pangmatagalang solusyon, at sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa pamumuhunan sa napatunayan na mga sistema ng maagang pagkabata at sumusuporta para sa pinakabatang anak ng California.

Ang istraktura ng unang 5 LA at kawani ay dinisenyo upang mas mahusay kaming mapahusay ang aming mga layunin at ituon ang mga patakaran at mapagkukunan na magbubunga ng pinakadakilang mga benepisyo para sa mga bata sa LA County. Ang aming Lupon ng mga Komisyoner ay nagbibigay ng patnubay at direksyon sa aming pamumuno at kawani upang ipatupad ang aming Strategic Plan.
Karla Pleitéz Howell

Karla Pleitéz Howell

Executive Director

John Wagner

John Wagner

Executive Vice President, Center para sa Epekto ng Bata at Pamilya

JR Nino

JR Nino

Chief Operating Officer, Center for Operational Excellence

Antoinette Andrews-Bush

Antoinette Andrews-Bush

Chief Transformation Officer, Opisina ng Equity, Strategy at Learning & Human Resources at Talent Management

Kim hall

Kim hall

Punong Opisyal ng Data, Opisina ng Data para sa Pagkilos

Becca Patton

Becca Patton

Direktor, Maagang Pangangalaga at Edukasyon

Diana Careaga

Diana Careaga

Direktor, Sinusuportahan ng Pamilya

Lee Werbel

Lee Werbel

Direktor, Mga Komunidad

Tara Ficek

Tara Ficek

Direktor, Mga Sistema ng Kalusugan

Galina Collins

Galina Collins

Direktor, Pamamahala ng Tao at Pamamahala ng Talento

Jasmine Frost

Jasmine Frost

Direktor, Information Technology (IT)

Jennifer Eckhart

Jennifer Eckhart

Direktor, Pamamahala ng Kontrata at Pagbili

Raoul Ortega

Raoul Ortega

Direktor, Pananalapi

isalin