Bakit Namin Ginagawa Ito

Ang aming kadalian ay hinihimok ng isang simpleng katotohanang biological: Ipinapakita ng pananaliksik na 90 porsyento ng utak ng isang bata ay nabuo ng edad 5. Itinuon namin ang aming mga pagsisikap sa kritikal na panahong ito sa pagitan ng oras kung saan inaasahan ng mga magulang ang isang bata hanggang sa ang mga bata ay umabot sa 5, upang mabuo ang mga pundasyon na makakaapekto sa kung paano sila natututo, tumugon at makipag-ugnay sa mundo sa kanilang paligid sa natitirang buhay nila.

Ang pamumuhunan sa mga unang taon ng buhay na ito ay katulad ng pagbuo ng isang bagong tahanan, pagtaas, hakbang-hakbang, at pagtulong sa bawat pakikipag-ugnayan sa kanilang batang buhay - maging sa isang magulang, sa pangangalaga ng bata, sa isang parke, o sa isang tagapagbigay ng kalusugan - upang tulungan at paunlarin ang kanilang utak bilang paghahanda sa pagpasok sa paaralan.

Sa kaibahan, ang mga negatibong pakikipag-ugnayan tulad ng stress at trauma ay maaaring makapagpahina at makapinsala sa utak ng isang bata, na pumipigil sa kakayahang lumago at gumana. Ang talamak na pagkapagod sa isang sanggol ay maaaring literal na pigilan ang mga cell ng utak mula sa lumalagong at bumubuo ng mga koneksyon - na humahantong sa mga problema sa pag-aaral, mga isyu sa pag-uugali at maging ang sakit na pisikal at pangkaisipan bilang isang may sapat na gulang.

Bilang bahagi ng aming Strategic Strategic na 2015-2020, inuuna ng First 5 LA ang kahalagahan ng patakaran at mga pagbabago ng system sa pagkamit ng aming mga layunin para sa hinaharap ng mga pinakababatang anak ng LA County. Nagbibigay ang plano ng isang roadmap para sa pagtaas ng kontribusyon ng ahensya sa mga layuning ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pamilya, mga pamayanan kung saan sila nakatira at ang mga system na sumusuporta sa kanila.
isalin