Ang Los Angeles County African American Infant at Maternal Mortality (AAIMM) Initiative ay isang koalidad na koalisyon na nakatuon sa pagtugon sa hindi katimbang na mataas na rate ng pagkamatay ng sanggol at ina at pagsisiguro sa malusog at masayang pagsilang para sa mga pamilyang Itim sa LA County. Pinangunahan ng LA Department of Public Health (DPH) sa pakikipagsosyo sa First 5 LA, ang AAIMM ay inilunsad noong 2018 bilang bahagi ng 5-Taon na Plano ng DPH upang tugunan ang Black-White sanggol na puwang ng pagkamatay ng sanggol sa LA County. 

Ang mga itim na ina ay apat na beses na mas malamang na mamatay mula sa mga komplikasyon ng pagbubuntis kaysa sa kanilang mga puting katapat, habang ang mga Itim na sanggol ay tatlong beses na mas malamang na mamatay sa loob ng kanilang unang taon ng buhay kung ihinahambing sa mga puting sanggol. Sa pamamagitan ng isang serye ng komprehensibo, pinag-ugnay na mga diskarte, ang layunin ng AAIMM ay upang mabawasan ang puwang sa mga rate ng pagkamatay ng Itim / puting sanggol ng 30 porsyento sa pamamagitan ng 2023.

Kasama sa mga kasapi ng AAIMM ang Ahensya para sa Kalusugan ng County ng Los Angeles, Unang 5 LA, mga organisasyong nakabase sa pamayanan, mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kaisipan at pangkalusugan, mga nagpopondo, at mga kasapi ng komunidad. Isang pakikisama na pinondohan ng Pritzker Foundation ang nagbigay ng pagsisikap, na ipinaalam ng umuusbong na mga pangkat ng pagsasaliksik at pokus ng higit sa 100 Itim na kababaihan. 

Sentral sa diskarte ng Initiative ay isang bagong pag-unawa sa landas mula sa buhay na karanasan ng ina hanggang sa kalusugan ng sanggol. Sa balangkas na ito, ang ugat na sanhi ng mga pagkakaiba-iba ng kapanganakan ay nakilala bilang ang stress na dulot ng pagkakalantad ng isang Itim sa rasismo at ang epekto ng stress na iyon sa isang Itim na babae / nagmumula sa katawan ng tao. Ang stress na ito ay higit na pinagsama ng mga istrukturang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika sa lipunan na nagpapanatili ng rasismo, pati na rin ang pagkakaroon ng implicit at lantad na bias sa mga system ng suporta na nakikipag-ugnay sa mga Itim na pamilya.

Komite ng STEERING

Ang Komite ng Patnubay ng LA American African Infant at Maternal Mortality Steering Committee ang gumagabay sa pagpapatupad ng 5-Year Action Plan ng DPH at ipinaalam ang pagbuo at pagpapatupad ng mga diskarte upang umakma sa Plano. Gumagawa din ang mga miyembro ng komite upang isulong ang kamalayan at pagbabago ng patakaran na nauugnay sa AAIMM.

Kasama sa mga miyembro ng Steering Committee ang mga kinatawan mula sa:

Mga Koponan ng ACTION ng Komunidad

Ang Mga Pakikipagtulungan ng Komunidad ng AAIMM (CAT) ay ayon sa rehiyon na pakikipagsosyo sa pagitan ng Los Angeles County Health Agency at mga lokal na samahan na nakabatay sa pamayanan, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga residente, mga organisasyong batay sa pananampalataya, mga manggagawa sa kapanganakan (hal. Doulas, mga komadrona), mga negosyo at iba pa mga kakampi Ang mga CAT ay kumunsulta, ipapaalam at makisali sa kanilang pamayanan sa lahat ng mga diskarte sa AAIMM at lumikha ng mga pagkilos na batay sa lokal.

Ang mga CAT ay kasalukuyang nagpapatakbo sa mga sumusunod na Mga Lugar sa Pagpaplano ng Serbisyo (SPAs):

  • Serbisyo ng Pagpaplano ng Lugar 1 - Antelope Valley / Palmdale
  • Serbisyo ng Plano ng Lugar 2 - Santa Clarita / San Fernando Valley
  • Serbisyo ng Plano ng Lugar 3 - San Gabriel Valley / Pasadena
  • Mga Lugar sa Pagpaplano ng Serbisyo 6 at 8 - Timog LA / South Bay

Ang bawat CAT ay may iba't ibang mga pangkat ng trabaho na nakatuon sa mga isyu tulad ng Patakaran, Pakikipag-ugnay, Pagpangalap ng Pondo, Mga Modelong Pangangalaga sa Pamilya at higit pa.

PERINATAL EQUITY INITIATIVE

Ang Perinatal Equity Initiative (PEI) ay itinatag noong 2018 bilang tugon ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California sa nakakabahala na rate ng dami ng namamatay sa buong estado para sa mga Itim na sanggol. Dinisenyo bilang isang pandagdag sa Programa sa Kalusugan ng Black Black Infant (BIH) ng California, Pinapagbuti ng PEI ang mga kinalabasan ng kapanganakan at binabawasan ang pagkamatay para sa mga Itim na sanggol sa pamamagitan ng mga interbensyon sa antas ng lalawigan na batay sa ebidensya, may kaalamang ebidensya o sumasalamin sa mga maaasahang kasanayan.

Ang mga programang nakabatay sa ebidensya na ipinatupad ng AAIMM Initiative ay kinabibilangan ng:

Pangangalaga sa Pangkat na Prenatal. Inaalok sa pakikipagtulungan kasama ang Black Maternal Health Center para sa Kahusayan ng Charles Drew University, nagbibigay ang program na ito ng pangangalaga sa pangkat na batay sa katibayan mula sa mga komadrona ng Itim na eksklusibo para sa mga Black women / birthing people. Tulad ng County ng Alameda Programa ng BElovedBirth Black Centering nagsasaad, "Ang pangangalaga ng pangkat ng perinatal ng, para, at sa mga Itim ay isang makabagong bagong programa na idinisenyo upang magbigay ng pangangalaga sa kultura at ayon sa lahi para sa mga taong Itim na nagmumula."

Inisyatiba ng pagiging Ama. Itinaguyod ng bagong inisyatiba na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga ama sa proseso, pagpapalakas ng kalusugan ng kaisipan, emosyonal at pisikal sa panahon ng pagbubuntis at panganganak. Ang programang Fatherhood ay may kasamang suporta sa lipunan sa isang grupong kapaligiran at tulong na panteknikal na nagbibigay-daan sa mga tagabigay ng medikal na pinakamahusay na mapaglingkuran ang mga ama mula sa pagbubuntis sa pamamagitan ng postpartum.

Preconception Kalusugan. Ang Pagbubuntis ng Intentionality, Preconception at Interconception Care Interbensyon (Preconception Health) ay idinisenyo upang madagdagan ang kalusugan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang kakayahang gumawa ng matalinong mga desisyon sa kung kailan at kailan magbubuntis, at itaguyod ang mga pag-uugali na nagpapatunay sa kalusugan kapwa bago ang paglilihi at sa pagitan ng mga pagbubuntis. Ang programang Preconception Health ay naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalusugan ng reproductive at pag-screen ng intensyon ng pagbubuntis bilang isang pangunahing, karaniwang sangkap ng pangunahing pangangalaga. Nagbibigay din ang programa ng panteknikal na tulong sa mga klinika at nagbibigay ng serbisyo, pati na rin ang paggalang sa kultura na pangangalaga sa kalusugan ng reproductive at komunikasyon sa intensyon ng pagbubuntis na nakasentro sa mga Itim na pamilya.

Bilang karagdagan sa mga interbensyon, ang pagkukusa ng AAIMM ay gumagamit ng pagpopondo ng PEI upang sama-sama na suportahan ang maraming iba pang mga diskarte sa angkla, kasama ang:

Ang Pondo ng Village. Isang pakikipagsosyo sa publiko-pribadong upang suportahan ang mga pagsisikap na pinamunuan ng pamayanan na palakasin ang malawak na mga layunin ng AAIMM Initiative. Sa diwa ng "kailangan ng isang nayon upang mapalaki ang isang anak," nakikipagsosyo ang Pondo sa mga samahan, mga tagapagbigay ng serbisyo at network na nagbibigay ng mahalagang suporta at serbisyo sa mga Black na ina na nagmumula at kanilang mga pamilya ngunit madalas ay hindi pinopondohan ng - o kahit na sa radar ng - mga pundasyon at mga pampublikong entity. Ang Pondo ay pinamamahalaan ng LA Pakikipagtulungan para sa Pamumuhunan sa Maagang Bata at binhi ng isang kombinasyon ng pampubliko at pribadong dolyar na pang-philanthropic, kabilang ang pagpopondo ng PEI at First 5 LA.

Pinahahalagahang Futures para sa Mga Itim na Ina at Baby. Isang multi-sektor, nagtutulungan na pagsisikap na mabawasan ang pagkamatay ng sanggol at pagbutihin ang mga karanasan sa pasyente ng ina at kaligtasan para sa mga Black mom at sanggol sa South Los Angeles at sa Antelope Valley. Sa pag-sponsor mula sa Health Net at sa pakikipagsosyo sa Public Health Alliance ng Timog California, pinag-iisa ng Cherished Futures ang mga pangunahing tagagawa ng desisyon mula sa mga lokal na ospital ng birthing, mga ahensya ng kalusugan sa publiko, mga plano sa kalusugan, mga organisasyong nakabase sa pamayanan at mga pangkat ng adbokasiya upang magpatupad ng mga interbensyon ng pagbabago ng system sa ang antas ng klinikal, pang-institusyon at pamayanan. Ang Cherished Futures ay nakakontrata din sa Marso ng Dimes at BreastfeedLA para sa gawaing Pagpapaganda ng Kalidad ng Ospital sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa DPH-PEI at First 5 LA.                      

SOSYAL NA MGA TAGAPAGALING NG KALUSUGAN

Kasalukuyang tinutugunan ng AAIMM ang panlipunang tumutukoy sa mga hindi pagkakapantay-pantal sa kalusugan ng mga Black na buntis sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon at suporta sa kamay para sa mga pamilyang karapat-dapat para sa Bayad na Pag-iwan ng Pamilya at Kumita sa Kita sa Buwis sa Kita (EITC). Mayroong matibay na katibayan na ang EITC ay nagdaragdag ng trabaho at kita para sa mga kalahok na pamilya at nagpapabuti sa mga kinalabasan ng kapanganakan. Mayroon ding data na nagpapakita ng ilang mga pamilya na maaaring makinabang nang husto sa programa ay hindi inaangkin ang kanilang EITC.

Bayad na Pag-iwan ng Pamilya. Sa pakikipagsosyo sa The California Work & Family Coalition, nagrekrut kami ng 50 miyembro ng pamayanan upang magbigay ng edukasyon at suporta sa Paid Family Leave (PFL) sa kanilang mga komunidad. Sanayin ng programa ang mga magulang ng Africa American, mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, doulas, mga miyembro na batay sa pananampalataya at iba pa na nagbibigay ng suporta at serbisyo sa mga pamilyang Itim sa LA County. Ang mga napiling miyembro ng komunidad ay babayaran upang magbahagi ng impormasyon sa PFL at tulungan ang mga pamilya sa pag-apply.

Kumita Kredito sa Buwis sa Kita. Sa pakikipagsosyo sa Kagawaran ng Consumer at Business Affairs, First 5 LA, CAL EITC at ng United Way, ang AAIMM ay lumikha ng isang kampanya sa kamalayan sa publiko at nagbibigay ng 30 pamilyang Africa American na karapat-dapat para sa EITC na may libreng paghahanda sa buwis mula sa mga sertipikadong tagapaghanda ng buwis.

AAIMM DOULAS

Bilang karagdagan sa mga diskarte na pinondohan ng PEI, kinikilala din ng Inisiative na AAIMM ang mga doulas bilang isang pangunahing bahagi ng solusyon. Maaaring mabawasan ng suporta ng Doula ang mga interbensyong medikal tulad ng mga c-section, pagbutihin ang kalusugan sa pag-iisip, dagdagan ang kasiyahan sa karanasan sa kapanganakan at dagdagan ang tagumpay sa pagpapasuso.

Pinondohan ng Division ng Maternal Child at Adolescent Health ng LA County DPH sa pamamagitan ng isang $ 1 milyon na gantimpala mula sa  California Home Visiting Program (CHVP), ang AAIMM Doula Program ay magbibigay ng libre, magkakaugnay na suporta sa doula sa 500 Itim / Aprikanong Amerikanong buntis na mga tao sa buong bansa hanggang Hunyo 2023. Ang priyoridad ay ibibigay sa mga pamilya sa SPA na 1,6 at 8 (Antelope Valley, South LA at South Bay ), kung saan pinakamataas ang rate ng pagkamatay ng Black baby. 

Nagtatampok ang programa ng AAIMM Doula ng 14 na mga Amerikanong Amerikanong Amerikano / Itim na doula - mga may kasanayang propesyonal na nagbibigay ng suportang pisikal, emosyonal at pang-impormasyon sa isang nagtatrabaho na tao at / o pamilya bago, patuloy na habang, at pagkatapos ng panganganak upang matulungan silang makamit ang pinakahusay na kalusugan, pinaka-kasiya-siyang karanasan na posible. Ang mga doble ng AAIMM ay nagbibigay ng suporta na walang kondisyon at hindi mapanghusga at sinanay sa full-spectrum at pangangalaga sa trauma pati na rin ang edukasyon sa paggagatas.

Para sa karagdagang impormasyon sa programa, pakibisita ang www.blackinfantsandfamilies.org o makipag-ugnay kay Michelle Sanders, Program Coordinator, sa [protektado ng email]. 

KOMUNIKASYON AT KAHULUGAN

Pinopondohan ng bahagi ng pamigay ng PEI at pagpopondo ng proyekto ng Doula, ang mga pagsisikap sa komunikasyon ng AAIMM ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kamalayan at pagkilos sa paligid ng pagkakaiba-iba ng kalusugan ng lahi sa mga kinalabasan ng kapanganakan sa mga Itim na kababaihan, ang mga interbensyon upang tugunan sila, at ang mga ginagampanan ng pamilya at mga stakeholder na maaaring gampanan sa pagtatapos ng mga ito. Ang mga aktibidad sa komunikasyon ay binibigyang diin ang tema, "ang isang masayang at malusog na pagsilang ay tumatagal ng isang nayon," at tinuturuan ang mga pamilya ng panganganak na buhayin ang isang nayon ng suporta, habang inaanyayahan ang mga stakeholder na maging isang nayon ng suporta para sa mga Itim na ina, mga sanggol, at pamilya.

IMPLICIT BIAS AT ANTI-RACISM TRAINING PARA SA LAHAT NG COUNTY STAFF

MGA ULAT:

Co-Lumilikha ng isang Oasis: Isang Bagong Konteksto para sa Pangangalaga ng Mga Ina ng Africa - Unang 5 LA Kinomisyon ng isang pokus na grupo ng 100 mga itim na kababaihan tungkol sa kanilang mga karanasan sa sistema ng pangangalaga ng kalusugan pati na rin ang pagbubuntis upang higit na maunawaan ang epekto ng rasismo sa kagalingan ng isang itim na babae. 

Mga Halaman ng WEBSITES NG PARTNER ng AAIMM at SANGKOT PARA SA MGA BLACK PAMILYA:

Mga nauugnay na istilo:

Krisis sa African American Infant at Maternal Mortality: Pakikipaglaban para sa Pag-asa

Krisis sa African American Infant at Maternal Mortality: Pakikipaglaban para sa Pag-asa

"Hindi ito maaaring mangyari MULI," naisip ko sa aking sarili habang lumalakas ang sakit sa paggawa. Dalawang taon na ang nakalilipas, nanganak ko ang aking unang anak na babae, si Hana, sa 27 linggo, 5 araw - lahat ng 1 lb., 9 ans. ng kanya. At narito na ulit ako, 27 linggo, 5 araw na buntis at malapit nang maipanganak si Heaven, ang aking pangalawang anak. Ang aking pangalawang wala sa panahon na anak. Habang ang mga tauhang medikal ay nagtatrabaho upang patatagin ang aking sanggol, nararamdaman ko ang isang ...

isalin