Ang unang 5 mga priyoridad ng LA ay hinihimok ng aming paningin at pangako para sa lahat ng mga bata ng mga pamilyang Los Angeles County na pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Una at pinakamahalaga, kinikilala namin ang mahalaga at kritikal na papel na ginagampanan ng mga pamilya sa pag-unlad ng kanilang anak. Kapag ang mga pamilya ay malakas at ang mga pamayanan ay sumusuporta, ang mga bata ay may isang mas mahusay na pagkakataon na makamit ang kanilang pinakamainam na pag-unlad at makuha ang mga kasanayang kinakailangan para sa tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala natin na ang mga pamilya ay nasa gitna ng ating trabaho.

Naniniwala kami na makakamit ng Unang 5 LA ang pangitain na ito sa pamamagitan ng pagtuon sa isang pangunahing hanay ng mga prinsipyo, na kilala bilang aming mga alituntunin sa pamumuhunan, na nagbibigay ng isang labis na direksyon para sa lahat ng aming trabaho. Tinutukoy ang aming diin sa pag-iwas, ang mga patnubay na ito ay makakatulong na palakasin ang mga pamilya at bumuo ng mga serbisyo at suporta na pinakamahusay na maaaring magbigay ng kontribusyon sa malusog na pag-unlad ng mga bata mula sa kanilang pinakamaagang sandali sa buhay. Sa halip na subukang makialam at ayusin ang mga negatibong karanasan, ang pag-iwas sa hindi magandang kinalabasan para sa mga bata ang pinakamahalagang papel para sa Unang 5 LA.
Pangalawa, dahil sa populasyon ng LA County na higit sa 650,000 mga bata bago mag-edad 5, alam namin na ang pinakamahusay na paraan para makagawa kami ng epekto sa lahat ng mga bata ay magtuon sa mga sistemang pinopondohan ng publiko at antas ng pamayanan at mga patakaran na nakakaapekto sa mga pamilya. Ang aming Patakaran at Sistema ng Pagbabago ng Sistema binibigkas ang mga layunin ng aming sama-sama na pagsisikap.

Ang aming pagtuon sa mga system ng kalusugan, halimbawa, ay may mahalagang papel na sumusuporta sa mga bata na lumalaking malusog at tumatanggap ng mga serbisyong medikal at asal na dapat nilang tanggapin. Sa kasamaang palad, ipinahiwatig ng katibayan ang humigit-kumulang na 70 porsyento ng mga bata na may edad 0-6 sa California ay hindi tumatanggap ng inirekumendang pag-unlad ng pag-unlad at pag-uugali tulad ng naitala sa ulat ng 2017, Pagtataguyod ng Pag-unlad na Pinakamainam ng Mga Bata, Lumilikha ng mga hadlang sa pag-access ng maagang interbensyon na maaaring tugunan ang mga pagkaantala sa pag-unlad.

Katulad nito, kinikilala natin na ang mga pamilya ay nangangailangan ng pag-access sa kalidad ng maagang pangangalaga at mga serbisyo sa edukasyon upang matulungan ang mga magulang at suportahan ang maagang pag-aaral. Sa kabila ng malawak na pagsasaliksik na nagpapakita ng halaga ng kalidad ng mga karanasan sa maagang pag-aaral, ang 2017 Kailangan ng Pagsusuri naitala ang kakulangan ng pangangalaga sa sanggol at sanggol, ang pagtanggi sa mga tahanan ng pangangalaga ng bata sa bata at ang mataas na halaga ng pangangalaga sa bata.

Panghuli, gagana lamang ang mga serbisyo para sa mga pamilya kung magagamit sila sa mga pamilya. Ang pagkakaroon ng iyon ay nangangailangan ng kakayahang ma-access ang heyograpiko, pangkulturang at pagpapatakbo. Sa antas ng pamayanan, nangangahulugan ito na nakikipagtulungan sa mga magulang at lokal na pinuno upang matiyak na ang mga kapitbahayan kung saan nakatira ang mga pamilya ay inuuna ang mga maliliit na bata at pamilya, lalo na ang mga pinaka-pinahihirapan mula sa makasaysayang disinvestment. Sa pamamagitan ng adbokasiya, pakikipagtulungan sa mga namumuno sa mga system, at pagpopondo ng mga mabisang programa na maaaring ipakita ang halaga ng mga serbisyo sa pag-iwas, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang gawin ang mga system na idinisenyo upang suportahan at gumana para sa mga pamilya.

Bilang karagdagan sa aming trabaho sa loob ng LA County, kinikilala ng First 5 LA na ang mga desisyon na ginawa ng mga gumagawa ng patakaran ng estado at federal ay direktang nakakaapekto sa mga anak ni LA. Sa layuning iyon, ang Unang 5 LA ay gumagamit ng kadalubhasaan na nagmula sa aming lokal na gawain upang mabuo ang patakaran ng estado at pederal, at inuuna ang mga oportunidad sa adbokasiya sa pamamagitan ng aming Pambatasang Agenda.

Habang ang aming trabaho ay naayos sa mga pangunahing bagay na kinalabasan, alam namin na ang mga system na sumusuporta sa pamilya ay dapat na isama. Ang aming kawani ay nagtutulungan upang suportahan ang kahandaan ng mga bata para sa mga paaralan at mga magulang na binigyan ng kapangyarihan at nakikibahagi upang mapabilis ang malusog na pag-unlad ng kanilang mga anak. Ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang gawin ang mga system at serbisyong ito na gumagana para sa mga pamilya, dahil alam namin - kung nakatuon kami sa mga magulang na may access sa isang bisita sa bahay sa oras ng kapanganakan ng kanilang anak, isang pedyatrisyan na makakatulong sa kanila na makilala ang pinakamahusay na kaunlaran. mga suporta para sa kanilang mga anak, isang de-kalidad na programa sa preschool, o mga kaibigan at kapantay sa loob ng kanilang komunidad - ang mga malalakas na magulang at pamilya ang pinakamahusay na pamumuhunan para sa malusog na pag-unlad ng mga bata.


MALAKING PAMILYA

Sinusuportahan ng malakas na pundasyon ang matagumpay na futures ng mga bata. Nakatayo kami sa likod ng pinabuting mga patakaran at sistema ng kalusugan, pag-aaral at pag-unlad na ngayon dahil ihuhubog nila ang mga pinuno ng bukas ...

Magbasa Nang Higit Pa »


ENGAGED KOMUNIDAD

Nakatipon sa platform na tinawag na pamayanan, magulang, residente, samahan at tagapagtaguyod na mag-uudyok at magpakilos para sa pinabuting mga patakaran, serbisyo at pamumuhunan para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya ...

Magbasa Nang Higit Pa »


QUALITY EARLY LEARNING

Sapagkat ang utak ay bumubuo ng mga panghabang buhay na landas sa pag-aaral at pag-uugali bago ang edad 5, ang kalsada ng bawat bata sa tagumpay ay nagsisimula sa mga patakaran at system na nakataas ang maagang kalidad ng pag-aaral at pag-access…

Magbasa Nang Higit Pa »


INTEGRATED HEALTH

Sa 90 porsyento ng utak na nagkakaroon ng edad 5, mahalaga na matukoy kung ang pag-unlad ng isang bata ay nasa landas at upang tugunan ang mga alalahanin nang maaga hangga't maaari.

Magbasa Nang Higit Pa »

isalin