Ang Malakas na Mga Pamilya ay ang pundasyon sa Unang 5 LA na nakakamit ang aming Hilagang Bituin ng lahat ng mga bata sa Los Angeles County na pumapasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay sa 2028. Ang mga pamilya ay nasa gitna ng lahat ng gawain ng First 5 LA at kinikilala bilang pangunahing tagapag-alaga at tagapagturo ng kanilang mga anak. Naniniwala ang Unang 5 LA na makakatulong kami sa mga pamilya na maging pinakamahusay na suporta ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa pinagkakatiwalaang kalusugan, maagang edukasyon at mga serbisyo sa antas ng pamayanan para sa mga bata. Ang isang pinakamainam na sistema ng mga suporta ng pamilya ay magbibigay ng netong mabisang batay sa ebidensya, makabagong, at mapagkukunang tumutugon sa pamayanan na tumutulong sa pagkamit ng matatag na kinalabasan para sa lahat ng mga pamilya. Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga de-kalidad na programa at suporta na pumipigil sa hindi magandang kinalabasan para sa mga bata at pamilya, ang komprehensibong tulong ay maalok sa isang coordinated na paraan upang mapabilis ang pag-access para sa mga pamilya sa buong hanay ng mga mapagkukunan ng pamayanan na maaaring kailanganin ng bawat pamilya. Ang aming gawain upang suportahan ang mga pamilya ay nakabatay sa pagtaas ng pag-access sa de-kalidad, nakabatay sa ebidensya at kusang-loob na mga serbisyo sa pagbisita sa bahay, pati na rin ang pagtiyak na ang mga serbisyong sinasangkot ng mga pamilya sa mga pinakamaagang taon ng bata, tulad ng kalusugan at maagang edukasyon, naa-access, magagamit at makisalamuha nang epektibo ang mga magulang.

Ang Unang 5 LA ay naging isang nangungunang tagataguyod at funder ng kusang-loob na mga serbisyo sa pagbisita sa bahay. Ang isang bisita sa bahay ay nagbibigay ng mga suportang pang-edukasyon upang matulungan ang mga magulang na maging pinakamahusay na guro ng kanilang anak, tasahin ang mga pangangailangan ng pamilya at anak, kinokonekta ang pamilya sa karagdagang mga serbisyong panlipunan, medikal at kalusugang pangkaisipan, kung naaangkop, at nagtatayo ng mga koneksyon sa lipunan sa antas ng pamayanan. Ang Unang 5 LA at ang mga kasosyo sa county ay nagtatrabaho upang bumuo ng isang unibersal na boluntaryong sistema ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay sa Los Angeles County, na naglulunsad ng isang buong buhay na koneksyon at suporta sa pamayanan. Ang pagtatrabaho sa mga kasosyo sa lalawigan, estado at lokal na komunidad, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang bumuo ng isang unibersal na sistema ng kusang-loob Perinatal at Early Childhood Home Visiting, isang pangunahing diskarte sa pangkalahatang kahandaan para sa paaralan at pag-iwas sa maling pagtrato sa bata. Ang mga bisita sa bahay ay nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad ng bata at kumilos bilang mga embahador sa maagang yugto ng buhay ng buhay at sa mga nauugnay na karanasan at suporta sa pamayanan.

Ang katibayan para sa halaga ng pagbisita sa bahay ay malakas. Ang pagbisita sa bahay ay may napatunayan na batayan ng ebidensya ng pagpapatibay ng bonding ng ina at anak, nadagdagan ang pag-asa sa pagpapasuso, pinahusay na mga kasanayan sa pagiging magulang, at pinabuting pag-unlad ng bata sa pag-iisip at panlipunan. Mula sa kritikal na maagang taon ng buhay ng bata hanggang sa nagbabago ng mga pangangailangan na dumarating habang lumalaki sila, ang pagkakaroon ng isang coach sa panahong ito ay nagtatakda sa lahat ng mga pamilya para sa pinakamainam na mga resulta sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay na pag-unlad na sumunod sa pag-unlad at suporta sa pagkuha ng mga kinakailangang mapagkukunan. Pagbisita sa bahay kasabay na sumusuporta sa kalusugan ng tagapag-alaga / anak at tagapag-alaga / mga ugnayan sa pamayanan, na may hangaring matiyak ang malakas na bonding at pagkakabit para sa mga bata at malakas na kasanayan sa pag-navigate sa pamayanan para sa mga pamilya.
Patakaran

Bilang diskarte na nakabatay sa ebidensya upang maiwasan ang maling pagtrato sa bata at pagsusulong ng positibong kinalabasan para sa mga bata, ang pagbisita sa bahay ay isang pakinabang sa sektor ng publiko at naiugnay sa pagtipid sa gastos para sa mga pampublikong institusyon. Hinahangad ng Unang 5 LA na matiyak na ang lahat ng mga bata at kanilang pamilya ay may access sa in-home na suporta ng magulang sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaang entity sa kanilang mga komunidad, kabilang ang mga pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga at mga pampublikong institusyon. Dapat ipakita ng mga patakaran na walang maling pinto sa pagitan ng mga pamilya at indibidwal na suporta upang matiyak na ang mga bata ay umabot sa edad na 5 na nakatanggap ng kinakailangang suporta para sa kanilang kaunlaran. Kritikal na ang mga patakaran ay sumasalamin sa kahalagahan ng mga unang taon bilang pundasyon para sa positibong mga panghabambuhay na kinalabasan. Kasama dito ang tumaas na pamumuhunan ng sektor ng publiko upang mapalawak ang kusang-loob na pagbisita sa bahay, at pag-aalis ng mga hadlang sa mga mapagkukunan at suporta tulad ng maagang solusyon mga serbisyo at maagang pangangalaga at edukasyon, upang ang lahat ng mga pamilya ay may access sa kinakailangang mga mapagkukunan sa pinakamaagang posibleng punto sa pag-unlad ng kanilang anak.

Ang holistic approach ng pagbisita sa bahay nagpapahiram mismo sa pag-embed ng suporta sa magulang sa loob ng bahay sa magkakaibang mga sistemang pampubliko. Optimally, ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan ay magpapadali sa mga pamilya na nagpapasimulang makipag-ugnay sa pagbisita sa bahay sa yugto ng prenatal, kung kailan ang pangunahing impormasyon ay makakatulong sa kanila na gumawa ng mga kritikal na pagpipilian bilang paghahanda sa pagsilang ng kanilang anak, at pagiging magulang. Dagdag dito, dahil naiimpluwensyahan ng mga pagbabago sa loob ng mga pamilya ang uri o tindi ng mga suporta na kinakailangan, maaaring kinakailangan para sa kanila na muling makisali o madagdagan ang pakikipag-ugnayan sa pagbisita sa bahay sa pamamagitan ng iba pang mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya, kabilang ang kalusugan, kalusugan ng isip, serbisyong panlipunan, bata sistema ng kapakanan at hustisya. Sa pamamagitan ng pinabuting mga patakaran na namamahala sa mga sistemang ito ay hinahangad ng Unang 5 LA na matiyak na ang mga pamilya ay karapat-dapat at makakonekta sa mga serbisyo sa pagbisita sa bahay, kung kinakailangan.

Pagbabago ng mga System

Ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa mga kinatawan mula sa pangangalaga ng kalusugan, maagang pangangalaga at edukasyon, at mga ahensya na nakabatay sa pamayanan upang makabuo ng isang pinagsamang sistema ng mga serbisyo at suporta. Maraming papel na serbisyo ng county at mga lokal na system ang may gampanan. Sa layuning ito, ang First 5 LA ay nakikipagtulungan sa mga pangunahing kasosyo upang matiyak na ang iba`t ibang mga pangangailangan ng mga pamilya ay masusuri sa naaangkop na agwat at ang mga makinis na landas ay binuo sa pagitan ng mga kritikal na sistema. Ang larangan ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon ay binanggit ang pagbisita sa bahay bilang isang pangunahing diskarte para sa pagtulong sa mga pamilya sa pagtugon sa mga pagkaantala sa banayad hanggang sa katamtamang pag-unlad, na ginagawang koneksyon sa pagitan ng Tulungan Mo Akong Lumago at Pagbisita sa Bahay sistema ng isang pangunahing elemento ng isang komprehensibong sistema ng maagang pagkabata. Dagdag dito, ang Unang 5 LA ay naghahangad na matuto mula at tumulong sa pagtitiklop ng mga modelo, tulad ng Proyekto DULCE, na pinapabuti ang sistemang pediatric sa pamamagitan ng pagtaas ng pag-screen ng pag-unlad sa setting na ito at pagtatasa ng pagkakalantad ng pamilya sa nakakalason na pagkapagod upang mapahusay ang mga landas mula sa pangunahing setting ng pangangalaga hanggang sa pangunahing, maagang solusyon at iba pang mga mapagkukunang klinikal. Habang ang mga pamilya ay umuusad sa mga unang taon at nagsimulang maghanda para sa pagpasok ng kanilang anak sa K-12 system, nakikinabang sila ng malaki mula sa isang matibay na pagpapakilala sa pangunahing setting ng edukasyon ng kanilang anak. Tulad ng naturan, hinahangad ng First 5 LA na palawakin ang mga modelo para sa pagsuporta sa paglipat na ito, tulad ng Abfriendo Puertas / Mga Pambungad na Pintuan.

Pagsasanay

Ang interseksyon ng pakikipag-ugnayan ng pamilya at pagsuporta sa pagsasanay ay kung saan nagbunga ang mga patakaran at pagbabago ng system. Sama-sama silang lumilikha ng mga mapagkukunan at mga landas na dapat ma-access sa pamamagitan ng isa-sa-isang kasanayan sa pagitan ng mga pamilya at pamayanan at mga nagbibigay ng institusyonal. Bilang mga nakabatay sa serbisyo at mga nagsasanay ng pamayanan na mas mahusay na mag-ayos at tumugon sa mga tagapag-alaga at kanilang mga anak ang mas mahusay na mga pamilya ay maaaring samantalahin ang mga kritikal na mapagkukunan para sa pag-unlad ng kanilang anak. Ang pagtitiwala sa mga ugnayan sa pagitan ng mga pamilya at kinatawan ng komunidad ay nagsisiguro sa pagkakahanay ng magulang at propesyonal para sa higit na epekto.

Mga tagabigay sa Pagbisita sa BahayProyekto DULCE at Abfriendo Puertas ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa mga pamilya sa isang paraan na parehong batay sa lakas at kaalaman sa trauma. Ang de-kalidad na kasanayan ay nakasalalay sa pagbuo ng malakas, mahusay na sanay at palaging sinusuportahan na mga trabahador, pati na rin ang pag-aalaga ng mga ugnayan sa pagitan ng mga tagapagbigay, lalo na ang mga tagapagbigay sa buong mga system. Nang walang malakas na mga relasyon, ang mga bago at pinahusay na mga landas ay mawawalan ng bisa. Dagdag dito, ang mabisang kasanayan ay nagsisimula sa pinakamaagang yugto ng pakikipag-ugnayan, nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga programa at serbisyo, at may pag-uugali sa pag-aaral at patuloy na pagpapabuti ng kalidad. Patungo sa layuning ito, ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa komprehensibong pagsasanay at pantulong na tulong para sa mga tagabigay, tulad ng Los Angeles Best Babies Network (Pagbisita sa Bahay), Center para sa Pag-aaral ng Patakaran sa Panlipunan (Proyekto DULCE) at Abfriendo Puertas (Abfriendo Puertas).


ABRIENDO PUERTAS

Itinaguyod ng Abfriendo Puertas ang pag-scale at pagpapalawak ng isang modelo ng pakikipag-ugnayan sa pamilya na nakabatay sa ebidensya na nagdaragdag ng mga kadahilanan ng proteksyon ng pamilya sa mga setting ng ECE sa LA County ...

Magbasa Nang Higit Pa »


BABY-FRIENDLY HOSPITALS

Sa pamamagitan ng Baby-Friendly Hospital Initiative, ang First 5 LA ay namumuhunan ng $ 10.5 milyon sa 16 mga kalahok na ospital. Saklaw ng mga serbisyo ang pagsasanay sa tauhan at koordinasyon ng mga patakaran sa ospital na nagsusulong sa pagpapasuso…

Magbasa Nang Higit Pa »


BLACK INFANT HEALTH

Nilalayon ng programa ng Black Infant Health na mapabuti ang kalusugan sa mga ina at sanggol na Amerikanong Amerikano upang mabawasan ang mga disparidad ng Itim at Puti sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga buntis at ina ng mga kababaihang Amerikanong Amerikano na gumawa ng malusog na pagpipilian para sa kanilang sarili, kanilang pamilya, at kanilang mga pamayanan…

Magbasa Nang Higit Pa »


NAKAKA-ENGAG SA MGA TATAY

Ang Engaging Fathers Investment ay isang pamumuhunan upang ma-target ang mga system na regular na nakikipag-ugnay sa mga ama ng mga bata sa pagbubuntis hanggang limang taong may peligro, kasangkot, o paglipat ng pag-aalaga o pagsubok na may hangaring tulungan silang mapalago ang kanilang edukasyon, makakuha matatag na trabaho, o maging mas positibong nakikibahagi bilang isang magulang at tagapag-alaga…

Magbasa Nang Higit Pa »


Mga PROGRAMA NG BISITA SA BAHAY

Ang lahat ng mga bagong ina ay nangangailangan ng tulong at suporta upang mapalaki ang isang malusog na sanggol, ngunit ang ilang mga ina ay nangangailangan ng kaunti lamang kaysa sa iba. Ang Piniling Pagbisita sa Bahay ay inilaan para sa mga ina na nangangailangan ng higit na nakatuon na suporta sa pangangalaga sa kanilang sarili at kanilang mga bagong silang na sanggol ...

Magbasa Nang Higit Pa »


PAUNTI-UNTI

Ang programa ng Little By Little ay dinisenyo upang matugunan ang mga hamon ng kahandaan sa paaralan para sa mga bata sa mga pamilyang mababa ang kita na nasa peligro para sa pagkabigo sa pagbasa at pagsulat. Ito ay dinisenyo upang lumikha ng mga nakapupukaw na kapaligiran sa bahay at isang kultura ng pamilya na nagsusulong ng literacy bago ang pagpasok ng paaralan sa mga tahanan ng mga pamilyang WIC…

Magbasa Nang Higit Pa »


THERAPY NG INTERAKSIYON NG MAGULANG (PCIT)

Ang mga magulang na nalulula, nalulumbay, nabigla, pakiramdam ay nagkasala at nalilito tungkol sa kung paano makitungo sa mga nakakagambala at mapaghamong pag-uugali ng kanilang mga anak ...

Magbasa Nang Higit Pa »


DULCE NG PROYEKTO

Ang Project DULCE ay isang makabagong interbensyon na nakabatay sa pangangalaga sa bata sa pamamagitan ng mga pangunahing site ng klinikal na pangangalaga na aktibong tumutugon sa mga panlipunang nagpapasiya sa kalusugan at nagtataguyod ng malusog na pag-unlad ng mga sanggol mula sa pagsilang hanggang anim na buwan ang edad. Gumagawa ang DULCE upang maiwasan at mapagaan ang epekto ng nakakalason na stress sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya ...

Magbasa Nang Higit Pa »

isalin