Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa pagtugis ng aming Hilagang Bituin: sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Gayunpaman, ang pag-usad patungo sa Hilagang Bituin na ito ay nangangailangan ng higit sa pinopondohan ng publiko, mga serbisyong naihatid ng propesyonal. Ang mga karanasan at kapaligiran ng pamilya at pamayanan ay lubos na nakakaimpluwensya sa pagpapaunlad ng utak ng isang bata at sa huli ay nakakaapekto sa kakayahang pumasok sa paaralan na handa nang matuto at magtagumpay. Sa isang pangako na makamit ang mga kinalabasan sa antas ng pamayanan, kinikilala ng First 5 LA ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kapitbahayan at pamayanan sa pagsuporta sa paglago at pag-unlad ng isang bata. Ang mga bata ay umunlad at ang mga pamilya ay umunlad sa malakas, ligtas, malusog, at Mga Nakikipag-ugnayan na Komunidad kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng matatag at pangmatagalang relasyon, sumusuporta sa bawat isa, at kumilos nang sama upang bigyan ang mga bata ng pinakamahusay na pagsisimula na posible.

Ang Pinakamahusay na Simula ay ang pamumuhunan sa pirma ng Unang 5 LA para sa paglahok ng mga pamayanan sa isang pangkaraniwang paningin at hangarin na umunlad ang mga bata at pamilya. Sa pamamagitan ng Pinakamahusay na Simula, ang aming layunin ay upang catalyze, palakasin at taasan ang nagbibigay kapangyarihan at makabagong mga diskarte na mapabuti ang buhay ng mga bata bago matanda hanggang sa edad 5. Pangunahin na nagtatrabaho sa loob ng 14 na mga lokal na lugar na pangheograpiya sa buong Los Angeles County, ang gawain ng First 5 LA sa mga pamayanan ay nagbibigay ng platform para sa mga magulang, residente , mga organisasyong nakabatay sa pamayanan, at mga pangkat ng pagtataguyod upang makabuo ng mas malakas na ugnayan, pakilusin, at kumilos nang sama-sama upang direktang suportahan ang kagalingan ng mga bata, at upang maitaguyod ang mga pagpapabuti sa mga patakaran, serbisyo, at pamumuhunan na makikinabang sa mga bata at kanilang pamilya.
Patakaran

Ang mga magulang at pamayanan ay kritikal na tinig sa pagbabago ng patakaran at mga system. Ang pagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa mga pamilya at pamayanan ay tumutulong sa paghubog at pag-alam sa gawaing pagtataguyod ng Unang 5 LA sa antas ng lalawigan, estado at federal. Ang aming trabaho ay nagbibigay ng platform para sa mga magulang at pamayanan na mapagtanto at gamitin ang kanilang lakas upang mabisang humimok at mag-ambag sa mga patakaran na nakakaapekto sa mga pamilya at kapitbahayan. Sa pamamagitan ng Pinakamahusay na Simula, mga magulang, pamayanan, at lokal at panrehiyong tagagawa ng desisyon ay tumutulong na makaapekto sa mahalagang pagbabago ng patakaran - nagtataguyod para sa kagalingan, kaligtasan, at malusog na pag-unlad ng lahat ng mga bata at pamilya sa LA County.

Ito ay isang pagbabago ng sandali sa LA County upang ma-catalyze ang patakaran sa publiko at pamumuhunan sa built environment para sa pakinabang ng mga maliliit na bata at kanilang pamilya. Ang mga pampublikong pamumuhunan ay nagbibigay ng makabuluhang mapagkukunan upang madagdagan ang pag-access sa at pagkakaroon ng kalidad ng pagkain at malinis na tubig, mapabuti ang mga parke at bukas na puwang, at magbigay ng malapit na transportasyon at mas mahusay na kadaliang kumilos. Sa pakikipagsosyo sa iba (hal. Mga stakeholder ng pamayanan at mga pangkat ng pagtataguyod), ang aming gawain ay nagtataguyod ng kamalayan sa mga nakapaloob na isyu sa kapaligiran at magagamit ang sama-samang kalooban ng mga pamayanan upang mapakilos at humingi ng mga pagbabago sa patakaran upang mapabuti ang mga kapitbahayan at pamayanan kung saan nakatira, natututo at maglaro

Pagbabago ng mga System

Ang mga kumplikadong isyu na nakakaapekto sa mga pamilya at pamayanan ay nangangailangan ng mga solusyon na sama-sama, nabuo sa pamayanan at pagmamay-ari ng pamayanan. Iyon ang dahilan kung bakit ang First 5 LA ay nakatuon sa Best Start bilang isang sasakyan upang palakasin ang pamumuno at pakikipagtulungan ng komunidad sa buong mga sektor. Upang suportahan ang ahensya ng mga pamayanan na kumikilos sa kanilang sariling ngalan, ang Unang 5 LA ay namumuhunan sa pagpapatupad ng Pinakamahusay na Start ng Regional at Local Network sa 14 na mga heyograpikong lugar. Ito ang mga network ng mga magulang, samahan at iba pang tagapagtaguyod ng pamayanan na nagtutulungan na itaas ang kanilang tinig at sama-sama na kilalanin at tugunan ang mga hamon sa pamayanan na nakakaapekto sa malusog na kaunlaran at kagalingan ng mga bata. Kinikilala ng bawat Network ang mga pangunahing resulta para sa maliliit na bata ng kanilang mga komunidad at kanilang pamilya na ang mga miyembro ay nakatuon upang makamit, at bubuo at nagpapatupad ng mga diskarte upang makaapekto sa mga resulta. Sa pamamagitan ng Pinakamahusay na Simula, ang Unang 5 LA ay nagtatrabaho upang tulayin ang agwat sa pagitan ng mga tagagawa ng desisyon at mga may live na karanasan.

Pagsasanay

Habang nagbabago ang pamumuno at pakikipagtulungan ng komunidad, dapat mayroong mga pagkakataon para sa mga magulang at pamayanan na maging makahulugang kasangkot sa paggawa ng desisyon sa mga isyung nauugnay sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya. Ang Unang 5 LA ay patuloy na nagpapabuti ng kasanayan nito sa pamamagitan ng pagmomodelo at pag-champion sa makabuluhang pakikipag-ugnayan ng mga pamayanan sa pamamagitan ng aming Pinakamahusay na Mga Start ng Network - sa pamamagitan ng pagtataguyod at pagsuporta sa kanilang mahahalagang pakikilahok sa lokal, panrehiyon at panlalawigan na patakaran at mga pagbabago ng sistema ng mga pagsisikap, pati na rin ang atin. Namumuhunan kami at nakikipagsosyo sa mga pamayanan, mga non-profit at mga organisasyong batay sa pamayanan, at mga pangkat ng pagtataguyod upang matulungan silang patatagin, sukatin at isama ang kanilang mga pagsisikap sa ngalan ng mga pamayanan na kanilang pinaglilingkuran. At, nakikipagtulungan kami sa aming mga kasosyo sa pampublikong system upang makabuo ng mga makabagong diskarte na nagsasama ng tunay na pakikipag-ugnayan ng magulang at pamayanan.


MABUTI ANG PINAGMULA

bawat Pinagsasama-sama ng Best Start Network ang mga magulang at tagapag-alaga, residente, samahan, negosyo, institusyon ng gobyerno at iba pang mga stakeholder na sama-sama na bumuo ng isang pangitain at bumuo ng mga diskarte upang lumikha ng pinakamahusay na posibleng pamayanan para sa mga bata at kanilang pamilya ...

Magbasa Nang Higit Pa »

isalin