Ang unang 5 tagapagtaguyod ng LA para sa pagbabago ng kasanayan upang palakasin ang mga system na nagsisilbi sa mga bata na edad 0 hanggang 5 at mga pamilya upang matulungan ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County na makamit ang kanilang pinakamainam na pag-unlad at pangkalahatang kagalingan. Ang aming layunin ay upang matiyak ang maagang pag-screen at interbensyon upang maiwasan ang mga epekto ng pagkakalantad ng trauma at pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali. Nagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa iba pang mga samahan, ahensya ng gobyerno at mga nagpopondo, pinapalakas namin ang mga mayroon nang system at binubuo sa mga nangangakong kasanayan na nagbabawas ng mantsa, nagpapabuti ng mga kinalabasan at nakataas ang kahalagahan ng maagang pag-unlad ng bata.

Ang Unang 5 LA ay nagpapatupad ng patakaran sa kalusugan at pagsisikap ng pagbabago ng system sa dalawang pangunahing lugar, sa buong lalawigan (nakalista sa ibaba). Hangad ng aming mga diskarte na palakasin ang pagsasama at koordinasyon ng mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya na nakakaapekto sa kalusugan, upang maaari silang makatugon nang maayos at matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Mag-click dito para sa isang fact sheet.

  1. Maagang Pagkilala at Pakikialam (EII)
  2. Pagbabago ng Sistema ng Trauma at Kakayahang Nabatid (TRISC)

Maagang pagkakakilanlan ng mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali, na nagsasangkot ng isang kumbinasyon ng regular na pagsubaybay at pag-screen, na labis na nagdaragdag ng posibilidad na bago ang isang bata ay pumasok sa kindergarten na may o nanganganib para sa pagkaantala ay makikilala at mag-refer sa pag-iwas at maagang solusyon mga serbisyo Ipinapakita ng pananaliksik na ang isa sa apat na batang ipinanganak hanggang 5 ay nasa peligro para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali at makikinabang mula sa maagang mga serbisyo at suporta ng interbensyon. Ang pag-navigate sa mga serbisyong ito at ang mas malaking system, gayunpaman, mahirap para sa maraming pamilya. Halimbawa, ang mga pamilya ay madalas na nakakaranas ng mga hamon sa pag-access ng napapanahong pag-screen at mga serbisyo ng maagang interbensyon dahil sa kakulangan ng koordinasyon sa antas ng system, kumplikadong pagiging karapat-dapat at mga proseso ng referral, at mga hadlang sa pagbabahagi ng data, bukod sa iba pang mga hadlang. Ang pagbawas sa mga hadlang na ito ay mahalaga sa pagtulong sa mga pamilya na matagumpay na mag-navigate at ma-access ang mga programa, serbisyo at system na sumusuporta sa kanila at sa kanilang mga anak.

Trauma tumutukoy sa mga epekto ng iisang kaganapan, isang serye ng mga kaganapan at / o nagpapatuloy na mga pangyayari na naranasan o napansin bilang mapanganib sa pisikal o emosyonal at / o nagbabanta sa buhay. Ang nakakalason na stress ay madalas at / o matagal na paghihirap sa kawalan ng mga proteksyon na relasyon, na nakakagambala sa sistema ng pagtugon sa stress ng katawan. Ang isa sa mga pinagsasama at nakakasirang kadahilanan sa pag-unlad ng bata ay ang epekto ng trauma at nakakalason na stress - mga karanasan na madalas na nagreresulta sa mga bata na nahaharap sa habambuhay na pisikal, pag-uugali at emosyonal na hamon. Gayunpaman, ipinapakita ng pananaliksik na ang namagitan nang maaga hangga't maaari ay maaaring mapinsala ang epekto ng trauma sa pag-unlad ng utak. Upang makilala at makatugon nang naaangkop sa isang bata na nahantad sa trauma, kritikal na matiyak na ang mga system na naglilingkod sa mga bata at pamilya ay nilagyan ng kaalaman, kasanayan at mapagkukunan na kinakailangan upang magbigay ng mga serbisyong may kaalamang trauma. Dagdag dito, upang maisagawa ang isang kultura ng pagpapagaling at kagalingan, mahalagang kilalanin na ang mga interbensyon ng trauma ay hindi nakasalalay lamang sa mga kakayahan ng mga system ng paglilingkod sa bata at pamilya. Ang mga pagsisikap na nakatuon sa pagtugon sa trauma at katatagan ay may potensyal na positibong makaapekto sa lason at stress na laganap sa mas malaking pamayanan.
Pagbabago ng Patakaran

Kritikal na ang mga patakaran ay sumasalamin sa kahalagahan ng mga unang taon ng buhay. Ang mga istratehiya upang maimpluwensyahan ang patakaran ay kinabibilangan ng: 1) pagtuturo sa mga gumagawa ng patakaran sa mga kinakailangan sa pag-unlad ng estado at pederal na pag-unlad at pag-uugali, at mga diskarte na may kaalamang nababanat; at 2) nagtataguyod para sa mga patakaran na nagdaragdag ng pag-access sa at kalidad ng maagang pagkakakilanlan, koordinasyon ng pangangalaga at mga serbisyo sa interbensyon. Ang Unang 5 LA ay nagtatrabaho malapit sa American Academy of Pediatrics - California Kabanata 2 at Tulong sa Akin na Palakihin ang California upang isulong ang mga pagsisikap sa patakaran.

Bilang karagdagan, ang Unang 5 LA ay isang bahagi ng Kampanya ng California upang Makontra ang Adversity sa Pagkabata (4CA), na nakatuon sa pagtugon sa mga puwang at hindi pagkakapareho ng istruktura sa mga system upang mapigilan at naaangkop na tumugon sa kahirapan sa pagkabata, palakasin ang mga salik na proteksiyon at mabuo ang tatag.

Pagbabago ng mga System

Ang pagpapatibay ng koordinasyon sa pagitan ng mga system ng paghahatid ng bata at pamilya habang kasabay ang pagbuo ng kakayahan ng mga system ng paghahatid ng serbisyo ay kinakailangan upang matiyak ang pag-access sa mga serbisyo upang mas mahusay na matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan ng pamilya. Ang Unang 5 LA ay nakikipagsosyo sa iba pang mga nagpopondo at ang mga sistema ng piloto ay nagbabago ng mga proyekto ng pagpapakita ng diskarte upang suportahan ang pagsulong ng Pagbabago ng Sistema ng Trauma at Kakayahang Nabatid (TRISC) sa LA County. Kasama sa mga halimbawa ang pagtatrabaho sa Lungsod ng Long Beach Department of Health and Human Services (DHHS) upang pilahin ang isang cross-system trauma at nabatid na diskarte sa kabanat; at suporta ng estratehikong pagpaplano para sa bago sa Kagawaran ng Public Health ng Los Angeles Opisina ng Pag-iwas sa Karahasan.

Ang aming system ng Maagang Pagkilala at Pamamagitan (EII) na pagbabago ng gawain ay may kasamang pagbuo ng Tulungan Mo Akong Lumago-Los Angeles (HMG-LA). Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtataguyod ng lokal na kolaborasyon ng cross-sektor upang mapalakas ang maagang pagkilala sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali. Mapapabuti ng HMG-LA ang koordinasyon sa mga mayroon nang mga system na nagsisilbi sa mga bata upang palakasin ang maagang pagkakakilanlan at matagumpay na maiugnay ang mga bata at kanilang pamilya sa naaangkop na mga serbisyo at suporta sa interbensyon. Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng County ng Los Angeles ay nakipagsosyo sa Unang 5 LA sa loob ng limang taong paglulunsad, pagsubok at pinuhin ang lokal na modelo ng Help Me Grow. Ang mga proyekto ng piloto na may Planong Pangkalusugan sa LA Care at sa loob ng piling mga pakikipagtulungan sa pag-aaral ay sumusuporta sa isang phased, data-driven na paglulunsad ng HMG-LA.

Pagbabago ng Kasanayan

Ang makabagong pagpapabuti sa kasanayan ay nag-aalok ng pagkakataong ipagbigay-alam sa patakaran at i-spark ang pagbabago ng system sa paghahatid ng serbisyo. Mula noong 2014 Mga Unang Koneksyon Ang programa, na na-sponsor ng First 5 LA, ay nagtutulak ng mga makabagong diskarte para sa mga tagabigay ng kalusugan na nakabatay sa pamayanan at mga kasanayan upang palakasin, i-embed at palawakin ang mga kasanayan sa EII sa loob ng kanilang mga ahensya at samahan. Nilagyan ng pagsasanay at diskarte sa pagbabago ng kasanayan, matagumpay na na-embed ng mga bigay ng First Connection ang developmental screening sa loob ng mga daloy ng care provider at pinalakas ang kanilang mga proseso sa pagsangguni.

Ang pakikipagtulungan ng First 5 LA sa LA Care Health Plan ay isa pang mahalagang pagsisikap upang simulan ang pagpapabuti ng kasanayan upang maipaalam ang pagbabago ng mga system. Sama-sama silang nagkakaroon ng pag-unlad, at sa huling bahagi ng 2019 ay ilulunsad, isang proyekto ng piloto na umaakit sa mga tagabigay ng kalusugan at kasanayan sa pagsasama ng maagang pag-unlad na pag-uugali ng pag-uugali at mga referral na protokol sa daloy ng trabaho at pagpapataas ng kamalayan ng pamayanan at pamilya sa kahalagahan ng EII. Ang pakikipagsosyo ay kumakatawan din sa isang mahalagang elemento ng diskarte sa pangunahing sangkap ng Child Health Provider Outreach ng HMG-LA, na naglalayong itaas ang mga pamantayan ng EII sa lahat ng mga sektor ng serbisyo sa kalusugan.


EARLY Identification AND INTERVENTION (EII)

Napakahalaga upang matukoy kung ang pag-unlad ng isang bata ay nasa landas, at upang mabilis na matugunan ang mga alalahanin. Itinaguyod namin ang pagbabago ng patakaran at mga system upang ang lahat ng mga bata ay maaaring umunlad.

Magbasa Nang Higit Pa »


UNANG CONNECTION

Inilunsad ng Unang 5 LA ang Unang Programa ng Mga Koneksyon upang tugunan ang mga hadlang sa system at mabawasan ang mga pagkakaiba sa pag-screen para sa mga batang may Autism Spectrum Disorder at mga pagkaantala sa pag-unlad ...

Magbasa Nang Higit Pa »


HELP ME GROW

Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtataguyod ng lokal na kolaborasyon ng cross-sektor upang mapalakas ang maagang pagkilala sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali.

Magbasa Nang Higit Pa »


PAGBABAGO NG SISTEMA NG TRAUMA AT RESILIENCY-INFORMED SYSTEMS (TRISC)

Ang mga epekto ng pagkabata trauma ay maaaring maging malayo maabot at pangmatagalang. Itinaguyod namin ang mga patakaran at pagbabago ng system upang mapagaan ang trauma at maitaguyod ang katatagan sa mga bata, pamilya at pamayanan.

Magbasa Nang Higit Pa »

isalin