Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay tumutulong upang palakasin ang mga pamilya, pamayanan at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta kaya't ang bawat bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten ay handa nang magtagumpay sa paaralan at buhay. Sa serbisyo sa pagkamit ng layuning ito, ang Patakaran sa Agenda ay gumagabay sa pagsusuri ng Unang 5 LA, pakikipag-ugnay at pagkuha ng posisyon sa mga panukalang administratibo, badyet at pambatasan sa antas ng lokal, estado at federal. 

Ang Agenda ng Patakaran ay nakasentro sa natatanging mga karanasan at kadalubhasaan ng Unang 5 LA, na naka-ugat sa mga pag-aaral mula sa mga lokal na pamumuhunan at alam ng boses ng pamayanan at pamilya. Ang pundasyon sa lahat ng aspeto ng agenda ay mga pagkilala na: 

1. Sapagkat ang utak ay pinakamabilis na umunlad sa mga pinakamaagang taon ng buhay, ang mga batang may edad na hanggang 5-taong gulang ay kumakatawan sa isang espesyal na populasyon kahit na sa loob ng cohort ng "pagkabata" na mas malawak na tinukoy; at  

2. Nagbabanta ang istrukturang rasismo sa kagalingan ng mga pamilyang may kulay, at malakas na makagambala sa pinakamainam na pag-unlad at kalusugan, pati na rin ang mas malawak na katatagan ng pamilya. 

Ang Patakaran sa Agenda ay isinaayos sa apat na pangunahing mga pangunahing bagay na inuuna sa patakaran. Ang naka-embed sa loob ng bawat lugar ay isang pagtuon sa equity at ang pangangailangang suportahan ang mga bata sa kabuuan sa konteksto ng kanilang mga pamilya at pamayanan –– tinukoy sa kolokyal na balangkas na "Buong Bata at Buong Pamilya". Tulad ng naturan, gagana ang agenda ng patakaran upang isara ang mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa kalusugan, kagalingan at oportunidad; gamitin ang pinakamahusay na magagamit na data at tagapagtaguyod para sa pagkakaroon ng buong at kumpletong data upang maunawaan kung aling mga pamayanan ang nakaharap sa pinakamahalagang hadlang sa mga mapagkukunan, at sa gayon ay may pinakamaraming pagkakataon na makinabang mula sa patakaran ng First 5 LA at baguhin ng mga system ang mga pagsisikap, at itaguyod ang isang holistic system ng mga suporta na angkop sa wika at kultura. 

SUMUSUPLANG NG PAMILYA

Itaguyod ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta ng pamilya upang maisulong ang mga positibong kinalabasan para sa buong anak
at buong pamilya.

 • Bumuo ng mga system na may istratehikong layer na epektibo sa batay sa ebidensya, makabagong at mapagkukunang tumutugon sa pamayanan ng mga sumusuporta sa pagpapatibay ng pamilya, inuuna ang pag-uugali sa mga pagbisita sa bahay at maagang serbisyo ng interbensyon.
 • Itaguyod at protektahan ang mga suporta ng pamilya upang matiyak na ang mga pamilyang may maliliit na bata at mga buntis na kababaihan ay ligtas sa ekonomiya.
 • Pagbutihin ang kapasidad at koordinasyon sa maagang pagkakakilanlan, maagang interbensyon at pagpapalakas ng mga system ng pamilya.

 

QUALITY EARLY Learning

Palawakin ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon.

 • Taasan ang pamumuhunan sa publiko sa maagang pangangalaga at mga sistema ng edukasyon na inuuna ang halo-halong paghahatid at pagpipilian ng pamilya.
 • Pantayin ang isang patas at tumutugon na maagang pag-aalaga at istraktura ng suporta sa kalidad ng edukasyon.
 • Taasan ang kabayaran at pinondohan ng mga propesyonal na suporta para sa maagang pag-aalaga at lakas ng edukasyon sa edukasyon.

MAAGANG SOLUSYON

Pagbutihin ang mga system upang maitaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkakakilanlan at mga suporta na tumutugon ang pamilya.

 • Tiyaking makakatanggap ang mga bata ng maaga at pana-panahong napatunayan na pag-unlad ng pag-unlad at pag-uugali, at koordinasyon sa mga naaangkop na interbensyon
 • Palakasin ang mga system ng paghahatid ng bata at pamilya upang maiwasan, asahan, at tumugon nang naaangkop sa masamang karanasan, trauma, at nakakalason na stress.
 • I-insentibo ang pangangalaga sa pag-iingat upang isara ang mga disparidad sa kalusugan ng ina at pediatric sa pamamagitan ng hindi pinaghiwalay na data.

MGA KOMUNIDAD

Tiyaking ang mga pamayanan ay may mga mapagkukunan at kapaligiran upang ma-optimize ang pag-unlad ng kanilang anak.

 • Dagdagan ang mga pagkakataon para sa mga tinig ng pamayanan upang mabuo ang mga mapagkukunan, serbisyo at iba pang mga kritikal na isyu na nakakaapekto sa mga bata at pamilya.
 • Itaguyod ang lokal na kakayahang umangkop sa mga patakaran at system na direktang nakakaapekto sa mga pamilya at kapitbahayan.
 • Itaas at magamit ang hindi pinag-isang antas ng populasyon at pinagsamang data ng serbisyo para sa mabisang paghahatid at pagpapabuti ng system.
isalin