Ang pangitain ng Unang 5 LA ay isang hinaharap kung saan ang bawat bata na nagbubuntis hanggang edad 5 sa Los Angeles County ay lumalaki na malusog, protektado at handang magtagumpay sa paaralan. Bawat buwan, tatanungin namin ang mga taong nakikipagtulungan, nangangalaga, o nagtataguyod sa ngalan ng mga bata at kanilang pamilya sa LA County tungkol sa kung paano namin maisasagawa ang vison na ito.

Ang tanong sa buwan na ito: "Ano ang natutunan mo tungkol sa pagtulong sa mga bata sa 2015 na nais mong ilapat sa 2016?"

"Ang 2015 ay nagbigay ng mas matibay na suporta para sa kritikal na kahalagahan ng mga taong 0-5 sa pag-unlad ng isang bata. Dito sa Long Beach, nalaman namin na ibinabahagi ng aming pamayanan ang aming pangako na palawakin ang pag-access sa preschool at edukasyon sa maagang pagkabata para sa aming pinaka-mahihina na bata. Sa 2016, magpapatuloy kaming magpalawak ng pag-access upang matiyak na ang bawat bata ay may pagkakataon na matuto at umunlad. "

- Long Beach Mayor Robert Garcia

"Sa taong ito ay lumahok ako sa isang 100-oras na pagsasanay na Trauma-Informed Nonviolent Child Raising na pagsasanay na hinanda ng Echo Parenting and Education. Nakapagtataka ang trauma na iyon sa maagang pagkabata - hindi lamang mga pangunahing kaganapan, ngunit partikular ang patuloy na, talamak na nakababahalang mga sitwasyon - na literal na tinatambakan ang utak at katawan upang magkaroon ng mas kaunting pagpapaubaya para sa kahit menor de edad na stressors sa mga susunod na taon. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring humantong sa hindi malusog na pag-uugali sa pagkaya na nagreresulta sa mga sakit na mga dekada sa paglaon ng buhay. Ang pagsira sa siklo na ito ay nangangailangan ng kritikal na suporta para sa mga magulang at sa mga nakakaapekto sa buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lahat, kinakailangan lamang ng isang pare-pareho at ligtas na ugnayan para ang mga bata ay umunlad at maging mas matatag. Noong 2016, balak kong ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking natutunan at itaguyod para sa mga diskarte na nagbibigay ng suporta para sa mga magulang at sa mga gumagana sa mga anak - kapwa sa antas ng indibidwal pati na rin sa loob ng mga pamayanan kung saan nakatira ang mga pamilya. "

- Diana Careaga, Unang 5 LA Senior Program Officer

"Isang bagay na binibigyang diin namin Pinakamahusay na Simula ay ang kahalagahan ng mga magulang at tagapag-alaga na nakikipag-usap sa mga maliliit na bata at kung paano ito nakakaapekto sa pag-unlad ng utak at bokabularyo. Nang mapag-aralan nila ang 30 milyong salang puwang, natukoy nila ang pinakamahalagang dahilan para sa pagkakaiba ay dahil ang mga bata na mas mababa ang kita ay nakarinig ng mas kaunting mga salita at wala silang bokabularyo na mayroon ang mga batang may mataas na kita. Mayroong isang bagong libro ni Dr. Dana Suskind, Tatlumpung Milyong Salita: Pagbubuo ng Utak ng Bata, na nagbibigay ng mga tiyak na hakbang na maaaring gawin ng mga magulang upang madagdagan ang dami ng pakikipag-usap na ginagawa nila sa mga maliliit na anak. Noong nakaraang Nobyembre, nagbigay kami ng isang pagtatanghal sa mga hakbang na iyon mula sa isang artikulo tungkol sa kanila. Sa taong ito, susubukan naming maghanap ng mga paraan upang mapalakas ang mensaheng iyon sa marami sa aming mga pagpupulong. "

- Kathy Schreiner, Pinakamahusay na pagsisimula ng miyembro ng gabay ng katawan sa Panorama City at Mga Kapwa

"Kapag nasa publiko sila, nakikita ko na ang mga magulang ay kailangang magkaroon ng higit na pasensya sa kanilang mga anak. Bilang mga tagapagturo, kailangan nating turuan ang mga magulang ng mga diskarte sa kung paano mapanatiling naaaliw ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang tool na pang-edukasyon. Nagsimula lamang akong makakuha ng ilang mga memory card at gumugol ng ilang sandali upang turuan ang mga bata na pumasok sa kung ano ang gagawin sa mga card. Ang layunin ko para sa 2016 ay ipagpatuloy na gawin ito sa mga magulang at turuan ang diskarteng ito sa mga tagapamahala ng kaso at iba pang mga kapantay ko. "

- Marcela Rodriguez, Health Educator ng Maternal and Child Health Department sa Watts Healthcare Corporation

‹‹ Bumalik sa Newsletter ng Maagang Pagkabata
isalin