Charna Widby | Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer, Office of Government Affairs at Public Policy

Mayo 25, 2023

Noong Mayo 12, 2023, inihayag ni Gov. Gavin Newsom ang kanyang piskal na taon na 2023-24 May Budget Revise, isang $306 bilyon na kabuuang plano sa paggasta na nagtatampok ng $224 bilyon sa General Funds at $31.5 bilyon sa kabuuang budgetary deficits. Parehong ayon sa tema at sa mga partikular na panukala nito, ang May Revise ay hindi gaanong naiiba sa panukala ng Newsom noong Enero, na may kaunting mga pagbabago sa mga pagkaantala sa paggastos o mga pagbawas sa trigger. Gayunpaman, ipinapakita nito na ang depisit ng estado ay lumaki ng $9 bilyon. Sa kabila ng bilang na ito na mas maliit kaysa sa ilang inaasahang sa puntong ito ng taon, nagbabala ang Newsom na ang depisit ay maaaring lumaki nang higit pa bago maaprubahan ang panghuling badyet, na binabanggit ang potensyal para sa isang mas malawak na turndown sa ekonomiya, naantala ang mga resibo ng buwis ng estado, kawalan ng katiyakan sa paligid ng pederal na utang, pagkasumpungin sa stock market, pagtaas ng rate ng interes, at mas mataas na paggamit ng programa — partikular sa loob ng Medi-Cal — lahat bilang mga potensyal na salik na maaaring makaapekto sa pananaw sa pananalapi ng estado. 

Sa harap ng potensyal na pagbabago sa ekonomiya, binalangkas ng Newsom ang May Revise na may pagtuon sa piskal na pag-iingat, na binanggit ang posisyon ng California bilang isang estado na may mataas na progresibong istraktura ng buwis na lubos na umaasa sa isang maliit na bilang ng mga kumikita na may mataas na kita para sa isang malaking halaga ng kita ng estado. Bagama't ang May Revise ay hindi nagpo-proyekto ng recession, kahit na ang isang banayad na recession o economic downturn ay maaaring magdagdag ng tinatayang $20 bilyon na lampas sa kasalukuyang deficit, habang ang isang matinding downturn ay maaaring tumaas ang deficit ng hanggang $40 bilyon. 

Sa pag-iisip na ito, binigyang-diin ng Newsom ang "pagiingat," "pag-iingat," at "katatagan" habang ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon na gumawa ng mga marginal na pagsasaayos sa halip na bawasan ang mga pamumuhunan upang matiyak ang balanseng badyet. Ang pag-tap sa pondo ng tag-ulan ng estado ay hindi isang pagsasaalang-alang sa puntong ito, sa halip na sinabi ng Newsom na aasa siya sa iba pang paraan upang maprotektahan ang mga pamumuhunan na ginawa sa mga nakaraang badyet, na may mga panukala tulad ng: 

 • $6.7 bilyon sa mga pagbawas sa paggasta, pangunahing nauugnay sa dati nang inilaan ngunit hindi nagamit na mga pondo. Kabilang dito ang karagdagang $1.1 bilyon na lampas sa iminungkahing badyet ng Newsom sa Enero. 
 • $3.9 bilyon sa "trigger" na mga pagbawas, kung saan ang May Revise ay nagpapanatili ng mga ito mula sa panukala sa Enero ngunit hindi humihiling ng anumang karagdagang trigger reductions. 
 • $8.1 bilyon sa mga pagkaantala sa paggastos, kung saan ang May Revise ay nagmumungkahi ng karagdagang $695 milyon sa mga pagkaantala na lampas sa $7.4 bilyon na hiniling ng gobernador noong Enero. 
 • $7.5 bilyon sa mga pagbabago sa iba't ibang mga pangako na may kaugnayan sa mga pamumuhunan sa kapaligiran. 
 • $450 milyon sa mga drawdown mula sa Safety Net Reserve ng estado upang makatulong na mabawi ang tumaas na mga gastos na nauugnay sa paggamit ng Medi-Cal at CalWORKs. Ang pagkilos na ito ay mag-iiwan ng $450 milyon na natitira sa pondo. 

Kahit na ang May Revise ay hindi kasalukuyang nagmumungkahi ng mga pagbawas sa mga pangunahing programa at serbisyo, ang isang mas depensibong pustura ay maaaring kailanganin sa mga darating na taon na nasa isip ang mga salik na ito. 

Sa taong ito First 5 Advocacy Day, Unang 5 LA ay nakipagpulong sa mga mambabatas upang talakayin ang mga kritikal na prioridad ng maagang pagkabata. Ang pangunahing pokus ng mga pag-uusap ay ang pagbuo at pagpapatupad ng isang pantay na sistema para sa pangangalaga ng bata reporma sa rate na kumikilala sa mahalaga at mapaghamong gawain ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata. Bagama't hindi partikular na binanggit ng May Revise ang reporma sa rate, iminumungkahi nitong maglaan ng $29.4 milyon sa mga magagamit na pederal na pondo sa talikuran ang mga bayarin sa pamilya ng pangangalaga sa bata hanggang Setyembre 30; ito ay magpapalawig sa pansamantalang patakarang iyon lampas sa kasalukuyan nitong petsa ng paglubog ng Hunyo 30, 2023. Pinagtibay bilang bahagi ng maagang aksyon na trailer bills AB at SB 100, ang extension na ito ay magbibigay-daan sa mga pamilya na magpatuloy sa pag-access ng mga serbisyo habang ang Child Care Providers United (CCPU) ay nagpapatuloy sa mga negosasyon sa Newsom at ang California Department of Developmental Services (CDSS) upang bumuo ng isang sistema ng rating na parehong nagsisiguro na ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay maaaring sakupin ang buong halaga ng pangangalaga at permanenteng inaalis ang pangangailangang singilin ang mga bayarin sa pamilya.

Sa kasalukuyan, ang mga pagsisikap ng pambatasan at administratibo sa CDSS ay sinusubukang isulong ang komprehensibong reporma sa rate. Dalawang First 5 LA-supported parallel bills na nakadirekta sa komprehensibong reporma sa rate — AB 596 (Reyes, D-Colton) at SB 380 (Limon, D-Santa Barbara) —ay kasalukuyang nasa mga appropriations committee ng kani-kanilang mga bahay. Gayunpaman, ang parehong mga panukalang batas ay may tinantyang taunang gastos na $30.8 milyon, at ipinahiwatig na ng Newsom na malamang na i-veto niya ang batas na naglalaman ng bagong paggasta. Bilang resulta, kahit na ang mga panukalang batas ay inaprubahan ng Lehislatura, ang pagpayag ng Newsom na pirmahan ang mga ito bilang batas ay hindi nakatitiyak.

Mag-trigger ng mga pangakong nauugnay sa patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang prenatal hanggang edad 5 at pinahusay na mga cash grant ng CalWORKs ay isa ring priyoridad ng mga pagsusumikap sa Advocacy Day ng First 5 LA, kahit na ang May Revise ay nagmumungkahi ng 3.6% na pagtaas sa maximum na mga pagbabayad ng tulong sa CalWORKs. Bagama't hindi kasinghalaga ng itinataguyod ng trigger ng badyet na First 5 LA, pinalalapit nito ang estado sa isang hakbang upang matiyak na walang batang pinaglilingkuran ng CalWORKs ang lalago sa matinding kahirapan.

Ang mga pinuno ay may hanggang 2024 upang magpasya kung ang mga trigger na pangako na ginawa sa nakaraang taon ay dapat magkabisa. Sa liwanag ng kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at ang pagpigil ng Newsom tungkol sa pagpapanatili ng mga pangunahing pamumuhunan, ang pagtanggal sa mga trigger na mga pangakong ito ay hindi inaasahan. Ang diskarteng ito ay nagbibigay-daan sa mas maraming pagkakataon upang masuri ang hindi tiyak na sitwasyon sa pananalapi at pinapanatili ang kapasidad na muling suriin at bigyang-priyoridad ang mga pangakong ito sa ibang araw. Sa pag-iisip na ito, ang First 5 LA ay patuloy na magsusulong na sundin ng mga gumagawa ng patakaran ang mga nakaraang trigger commitment sa pamamagitan ng pagpopondo ng tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga maliliit na bata at pinahusay na mga cash grant ng CalWORKs.

Ang mga pangunahing highlight ng 2023-2024 May Budget Revise ng Newsom na nauugnay sa First 5 LA's 2023 Policy Agenda ay kinabibilangan ng:

Expand access sa abot-kaya, de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon.

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:
.

 • Pagpopondo upang ipagpatuloy ang pagwawaksi ng mga bayarin sa pangangalaga ng bata sa pamilya mula Hulyo 1, 2023, hanggang Setyembre 30, 2023. Sinasalamin nito ang batas na nagpapahintulot sa CDSS na gumastos ng $29.4 milyon sa mga magagamit na pederal na pondo upang palawigin ang mga pagwawaksi ng bayad at humigit-kumulang $169.2 milyon sa mga magagamit na pederal na pondo upang magkaloob ng mga pansamantalang stipend sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na may subsidiya ng estado.
  .
 • An 8.22% na pagtaas para sa statutory cost of living adjustments (COLA), na katumbas ng $183.3 milyon sa General Fund for Child Care and Development Programs. Bagama't tumaas ang aktwal na porsyento ng COLA mula sa iminungkahi noong Enero, ang aktwal na halaga ng pagbibigay ng pagsasaayos na ito ay bumaba ng $52 milyon Proposition 98 General Fund at $28 milyon General Fund dahil sa mas mababang bilang ng mga provider na binabayaran sa karaniwang rate ng reimbursement kaysa inaasahang dati.
  .
 • Isang alokasyon ng $690 milyon para sa ikalawang taon ng universal transitional kindergarten (UTK) expansion at $165 milyon para magdagdag ng isa pang certified o classified staff person sa bawat silid-aralan. Nirebisa rin ng panukalang ito sa Mayo ang mga unang taon na pamumuhunan sa UTK mula $614 milyon para sa pagpapalawak ng access sa $604 milyon at mula $383 milyon para sa karagdagang kawani sa silid-aralan hanggang $337 milyon. Ito ay dahil sa pag-enrol para sa mga programa ng UTK na kulang sa 35,000 mga mag-aaral. Ang buong pagpapatupad ng UTK ay nakatakda pa ring makumpleto sa 2025-2026.
  .
 • $2 bilyon para pangalagaan ang 200,000-espasyo pagpapalawak sa mga programa sa pangangalaga ng bata sa pamamagitan 2026.

Pagbutihin ang mga sistema upang maisulong ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkilala at mga suporta.

Kasama sa panukalang May Revise ng Newsom ang:
.

 • $11.1 bilyon na nagreresulta mula sa iminungkahing Buwis ng Managed Care Organization (MCO). upang magbigay ng bagong kita ng Pangkalahatang Pondo at gayundin pagbutihin ang pag-access, kalidad, at katarungan sa programang Medi-Cal sa loob ng 8 hanggang 10 taon, simula sa 2024. Higit pa rito, ang bagong kita mula sa buwis ng MCO ay magbibigay ng $237 milyon ($98 milyon na Pangkalahatang Pondo) sa 2023-2024 at $580 milyon ($240 milyon na Pangkalahatang Pondo) taun-taon sa taasan ang mga rate sa hindi bababa sa 87.5% ng mga rate ng Medicare para sa pangunahing pangangalaga, obstetric na pangangalaga (kabilang ang mga doula), at mga hindi espesyal na serbisyo sa kalusugan ng isip bilang kondisyon ng pederal na pag-apruba ng Designated State Health Program (DSHP). Sa wakas, ang May Revise ay nagdaragdag ng mga detalye tungkol sa buwis sa MCO kumpara sa panukala ng gobernador noong Enero, na pinapataas ang petsa ng bisa ng buwis hanggang Abril 1, 2023, at tinutukoy ang panahon kung kailan gagastusin ang kita.
  .
 • Ang Mga Serbisyo na sumusuporta sa In-Home (IHSS) Ang programa ay nagbibigay ng personal na pangangalaga at mga serbisyo sa mga indibidwal na mababa ang kita na may mga kapansanan, kabilang ang mga bata. Ang $22.4 bilyon ($8.4 bilyong Pangkalahatang Pondo) ay iminungkahi para sa pagpapatupad ng programa ng IHSS sa 2023-2024, na may $60.7 milyon ($27.9 milyon na Pangkalahatang Pondo) na nagpapatuloy upang madagdagan ang access sa mga awtorisadong serbisyo para sa mga menor de edad na tatanggap at kanilang mga pamilya.

Isulong ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya upang isulong ang mga positibong resulta para sa buong bata at buong pamilya.

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:
.

 • $ 7.2 bilyon para sa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) na mga gastos sa programa at $1.4 bilyon para sa iba pang mga programa. Nangangahulugan ito ng 3.6% na pagtaas sa Maximum Aid Payment ng CalWORKs mga antas, na may tinantyang gastos na $111.2 milyon sa 2023-2024. Bilang resulta, ang panukalang May Revise ay mas malaki kaysa sa 2.9% na pagtaas na tinantiya sa Panukala sa Badyet sa Enero ng gobernador, na lumilikha ng mga karagdagang positibong epekto para sa mga pamilya.

Tiyakin na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga bata bago manganak hanggang sa edad na 5.

Kasama sa panukalang May Revise ng Newsom ang:
.

 • $3.7 bilyon upang tugunan homelessness, kabilang ang $1 bilyon sa isang beses na Pangkalahatang Pondo 2023-2024. Ang kawalan ng tirahan ay isang priority na kinilala ng komunidad para sa Best Start Region 2 (Compton/East Compton).
  .
 • $500 milyon isang beses na Pondo sa Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-iisip sa 2023-2024 bilang kapalit ng Pangkalahatang Pondo para sa Programa sa Pabahay ng Tulay sa Kalusugan ng Pag-uugali, epektibong inaalis ang badyet ng gobernador na iminungkahing pagkaantala ng $250 milyon Pangkalahatang Pondo sa 2024-2025. Sa panukalang ito, pinapanatili ng May Revision ang $1.5 bilyon na pinondohan sa 2022 Budget Act para sa Behavioral Health Bridge Housing Program. Ang programa tinutugunan ang agarang pabahay at mga pangangailangan sa paggamot ng mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan at malubhang kondisyon sa kalusugan ng pag-uugali, kabilang ang sakit sa isip at mga karamdaman sa paggamit ng sangkap. Ang kalusugan ng isip ay isang priority na kinilala ng komunidad sa Best Start Region 4 (Wilmington), habang ang abot-kayang pabahay ay isang priority na tinukoy ng Best Start Regions 1 (Central/Southeast LA) at 4 (Long Beach, Wilmington).
  .
 • $500 milyon isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa Programa sa Pag-iwas sa Pabahay ng Pamamagitan sa Foreclosure, na nagbibigay ng mga pondo sa iba't ibang non-profit na organisasyon upang makakuha ng na-remata na ari-arian at magpatakbo bilang abot-kayang pabahay. Ang 2023-2024 May Revision ay nagmumungkahi na ipagpaliban ang $345 milyon ng $500 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo sa loob ng apat na taon ng pananalapi, para sa isang binagong alokasyon na: $50 milyon sa 2023-24, $100 milyon sa 2024-2025, $100 milyon sa 2025- 2026, at $95 milyon sa 2026-2027. Ang abot-kayang pabahay ay isang priyoridad na tinukoy ng Best Start Regions 1 (Central/Southeast LA) at 4 (Long Beach, Wilmington).
  .
 • Isang panukalang ibalik ang $17.5 milyon sa hindi nagastos na pondo na nanatili sa Downtown Rebound Program pagkatapos ng Notice of Funding Availability. Pinanpondohan ng programang ito ang conversion ng mga bakanteng o hindi gaanong ginagamit na komersyal at pang-industriyang istruktura sa mga yunit ng tirahan, residential infill, at pagpapaunlad ng high-density na pabahay na katabi ng mga umiiral o nakaplanong mass transit projects. Ang abot-kayang pabahay ay isang priyoridad na tinukoy ng Best Start Regions 1 (Central/Southeast LA) at 4 (Long Beach, Wilmington).
  .
 • Pinapanatili ang mahigit $8 bilyon sa iba't ibang pamumuhunan sa kalusugan ng pag-uugali at ipinapatupad ang Pagpapalawak ng Programa ng Tulong sa Pagkain ng California para sa mga indibidwal na karapat-dapat sa kita na may edad na 55 taong gulang o mas matanda, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon, sa Oktubre 2025. Pinakamahusay na Simula sa Mga Rehiyon 1 (Central/Southeast LA), 2 (South LA), at 3 (Panorama City at Northeast Valley).
  .
 • $150 milyon Pangkalahatang Pondo sa 2023-2024 sa Rapid Response na pagpopondo na pangasiwaan ng California Department of Social Services (DSS) upang suportahan ang populasyon ng imigrante habang nagtatapos ang emerhensiyang pampublikong kalusugan ng COVID-19. Gagamitin ang mga pondo para suportahan ang pahingahang kanlungan para sa mga migrante at suportahan ang kanilang ligtas na pagdaan sa mga hangganang rehiyon.
  .
 • Pagpapanatili ng pagpopondo upang mapalawak ang buong saklaw Pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal sa lahat ng karapat-dapat na kita na mga taga-California, anuman ang katayuan ng pagkamamamayan. Ang pinagtibay na badyet ng estado para sa 2022-2023 ay kinabibilangan ng $835.6 milyon ($626.1 milyon na Pangkalahatang Pondo) noong 2023-2024 at $2.6 bilyon ($2.1 bilyong Pangkalahatang Pondo) sa buong pagpapatupad at taun-taon pagkatapos noon, kasama ang mga gastos sa In-Home Supportive Services (IHSS), upang mapalawak buong saklaw na pagiging karapat-dapat sa lahat ng karapat-dapat sa kita na may edad na 26 hanggang 49 anuman ang katayuan sa imigrasyon. Ang pagpopondo na ito ay magtitiyak na ang lahat ng karapat-dapat sa kita na mga taga-California ay may access sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal.
  .
 • $86.6 milyon sa Programang Parke sa Buong Estado upang suportahan ang paglikha ng mga bagong parke at mga pagkakataon sa libangan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa buong California.
  .
 • $67.3 milyon para ipagpatuloy ang pangako ng estado sa linisin ang mga parkway na nakapalibot sa dating pasilidad ng Exide Technologies kinilala na may mataas na antas ng tingga at/o mga metal. Ang pondo ay ilalaan sa loob ng dalawang taon, kabilang ang $40.4 milyon sa 2023-24 at $26.9 milyon sa 2024-25. Natukoy ng mga residente sa Best Start Region 1 (Central/Southeast LA) ang paglilinis ng mga komunidad na malapit sa pasilidad ng Exide Technologies bilang isang priyoridad.

Mga Susunod na Hakbang: 

Sa paglabas ng May Budget Revise ng Newsom, ang pokus ng pagbuo ng badyet ay lumipat na ngayon sa Lehislatura ng Estado. Parehong ang Senado at Asembleya ay nakapagbigay na ng ilang paunang balangkas na nagpapahiwatig ng mga potensyal na pokus ng kanilang mga badyet:

 • Mataas na kapulungan: Inilabas ng Senado ang a buong panukalang badyet bago ang Newsom's May Revise —isang bagay na bihirang gawin ng Lehislatura, kung sakali man. Ang pagtaas sa rate ng buwis sa korporasyon ng estado para sa mga negosyong kumikita ng higit sa $1.5 milyon sa mga kita sa California ay marahil ang pinakamahalagang elemento ng panukala ng Senado at magtataas ng humigit-kumulang $4.3 bilyon taun-taon. Sinabi na ng Newsom na hindi niya ito sinusuportahan, at habang ang pamunuan ng Assembly ay hindi nagkomento, ang mga indibidwal na miyembro ay lumilitaw na hindi pabor sa pamamaraang ito. Iminungkahi din ng Senado ang $1 bilyon para taasan ang mga rate ng pangangalaga sa bata at aaprubahan ang CalWORKs cash grant trigger na kasama sa 2022-2023 na badyet ng estado, na ang mga panukalang ito ay ganap na nakadepende sa pagpapatupad ng corporate tax. Dahil ibinasura na ng Newsom ang corporate tax, malamang na hindi umusad ang badyet ng Senado sa makabuluhang paraan. Sa halip na mag-alok ng makatotohanang panukala sa patakaran, Posible na ang Senado ay maaaring gumamit ng mga panukala bilang isang paraan ng pagbubukas ng isang pag-uusap tungkol sa pagbuo ng kita bilang tugon sa depisit ng estado.
  .
 • Assembly: Hindi tulad ng kanilang mga kasamahan sa Senado, ang Asembleya ay hindi maglalabas ng isang buong panukalang badyet. Gayunpaman, ginawa ng pamunuan ipahayag isang $1 bilyon na panukala upang taasan ang mga rate ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata. Ang 25.44% na pagtaas na ito ay umaayon sa First 5 LA at sa pangunahing adbokasiya ng ECE Budget Coalition sa mga rate. Ang pagpopondo sa pangangalaga ng bata ay ang tanging priyoridad ng Asembleya na inilabas sa ngayon, dahil hindi pa ito nagmumungkahi ng anumang iba pang bagong paggasta sa ngayon.

Ang huling araw ng konstitusyon para sa Lehislatura na magpasa ng panukalang batas sa badyet ay Hunyo 15. Ang Lehislatura at Newsom ay magkakaroon hanggang sa katapusan ng Hunyo upang makipag-ayos ng isang pinal na badyet, kung saan ang Hunyo 30 ang huling araw ng konstitusyon para sa Newsom na lagdaan ang badyet bilang batas. Ang taon ng pananalapi ng California ay magsisimula sa Hulyo 1. 

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Hinaharap ng First 5 Network ang mga hamon ng pagbawas sa badyet ng estado sa mga serbisyo ng bata at mga tagapagtaguyod para sa patuloy na suporta para sa mga programang pambata SACRAMENTO, CA (Mayo 14, 2024) - Ang First 5 Network ngayon ay nagpahayag ng pagkabigo kasunod ng May Revision ni Gobernador Newsom sa...

isalin