Gobernador Gavin Newsom's iminungkahing badyet nabubuo sa matatag na pamumuno na ipinakita niya at ng Lehislatura noong nakaraang taon upang unahin ang mga maliliit na bata. Muli, nakikita nating inuuna ng Gobernador isang komprehensibong diskarte upang mabigyan ang aming mga bunsong anak ang pinakamagandang pagsisimula sa buhay.

Pinupuri namin ang Gobernador para sa parehong pag-iisip tungkol sa kung aling mga programa ang dapat unahin at kung paano pamahalaan ang mga programang ito upang makuha ng mga pamilya ang kailangan nila kapag kailangan nila ito.

Ang kay Gobernador panukala na magtatag ng isang Kagawaran ng Maagang Pagkabuo ng Bata nag-aalok ng pangako ng pagtuon ng pansin sa mga komprehensibong pangangailangan ng mga bata mula sa pagsilang hanggang lima, pagpapabuti ng pag-access sa mga serbisyong pagpapalakas ng bata at pamilya, pagpapabuti ng kahusayan sa pangangasiwa, at pagdaragdag ng pananagutan.

Inaasahan ng First 5 LA na makipagtulungan sa Administrasyon at Lehislatura upang gawing mas naisama at ma-access ang mga serbisyo para sa mga pamilya sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng bagong kagawaran. Partikular, upang maisama ang iba pang mga programa na pinamamahalaan ng California Health and Human Services Agency na kritikal sa mas malawak na mga pangangailangan sa pag-unlad ng mga bata, kabilang ang maagang pagkakakilanlan at mga maagang programa ng interbensyon.
isalin