may
pagpopondo mula sa Marka ng Los Angeles County
at Komisyon sa Pagiging Produktibo, Unang 5 LA, at
ang Office of Child Protection (OCP), OCP
nakikipag-ugnayan sa isang pangkat ng mga pambansang eksperto nang maaga
mga sistema ng pagkabata at financing upang magsagawa ng a
komprehensibong pagsusuri sa pananalapi (CFA) ng ECE
system sa Los Angeles County.

I-click ang
dito upang matingnan ang buong ulat.
isalin