Isang Pinakabagong Bisita

Nag-aalala si Ruby Morua.

Bilang isang dalagita sa kanyang unang pagbubuntis, nag-aalala siya tungkol sa kanyang gatas sa suso.

"Hindi ito lumalabas tulad ng regular na gatas," sabi ng 19 na taong mula sa Palmdale. "Tinanong ko kung normal ito."

Ang sagot - "Oo" - ay nagmula sa isang propesyonal sa pagbisita sa bahay kasama ang programang Welcome Baby na dumating upang mag-check in sa kanya.

"Napakahinga ko," naalala ni Morua. Makalipas ang ilang linggo, ipinanganak niya si Mia Genesis Morua. At nakikipag-ugnay siya sa kanyang Welcome Baby coach na may mga tawag sa telepono at regular na pagbisita. “Ang ganda talaga nila. Sinusuri nila kung okay lang ako. Kung ang bata ay okay. Pakiramdam ko ay mas ligtas ako at may nagmamalasakit sa isang tao. "

Ang pakiramdam na iyon ay kumakalat sa Antelope Valley. Mula noong Disyembre, ang mga Kasosyo sa Antelope Valley para sa Kalusugan, o AVPH, ay nagpatala ng higit sa 200 mga kababaihan sa Welcome Baby, boluntaryong programa sa pagbisita sa bahay ng First 5 LA.

Nakipagtulungan ang AVPH sa First 5 LA, Antelope Valley Hospital, Black Infant Health ng Antelope Valley, at Children's Bureau ng Antelope Valley upang magbigay ng unibersal na programa sa pagbisita sa bahay para sa mga buntis at postpartum na kababaihan sa loob ng First 5 LA Lancaster at Palmdale Pinakamahusay na Simula mga komunidad.

Nagbibigay ang programa ng libreng suporta at impormasyon sa mga buntis at bagong ina sa ospital at sa kanilang tahanan; nagbibigay ng pangunahing pag-iwas sa kalusugan at edukasyon sa magulang; at ipinakikilala ang mga pamilya upang suportahan ang mga serbisyo at mapagkukunan sa kanilang pamayanan. Inaalok ito sa lahat ng mga pamilyang naninirahan sa County ng Los Angeles anuman ang mga kadahilanan sa peligro o katayuan sa sosyo-ekonomiko.

"Ang programa ng Welcome Baby ay isang mahalagang hakbang sa aming pagsisikap na suportahan at palakasin ang mga pamilya ng Antelope Valley upang mapalaki ang mga bata na magiging malusog, ligtas at handa na magtagumpay sa paaralan," sabi ni Kim Belshé, executive director ng First 5 LA. "Ang unang 5 LA ay nalulugod na maging bahagi ng isang pakikipagtulungan sa Antelope Valley Partners para sa Kalusugan, Antelope Valley Hospital, Black Infant Health ng Antelope Valley at Children's Bureau ng Antelope Valley."

Inaasahan ng AVPH ang programa na umaabot sa halos 40 porsyento, o 2,400, ng mga pamilyang nanganak sa AV Hospital sa unang taon - at 80 porsyento, o 4,800, sa ikalawang taon. Mas nais ng programa na magpatala ng mga kababaihan habang sila ay buntis pa upang maaari silang makatanggap ng pinakamaraming magagamit na edukasyon at kasanayan.

"Natuwa ang AVPH na matanggap ang pagpopondo na ito mula sa First 5 LA at nasasabik na maging bahagi ng Universal Welcome Baby Program dahil papayagan kaming mag-alok ng mga serbisyo na magbibigay ng isang malusog na pagsisimula para sa mga sanggol ng aming komunidad," sabi ni Michelle Kiefer, executive director ng AVPH. "Ang pakikipagsosyo sa First 5 LA ay napakahalaga sa aming kampanya upang itaguyod ang pangkalahatang kalusugan at dagdagan ang kaligtasan ng bata sa Antelope Valley. Pinahahalagahan namin hindi lamang ang pagpopondo mula sa First 5 LA, kundi pati na rin ang kadalubhasaan at suportang panteknikal na patuloy nilang ibinabahagi bilang bahagi ng hakbangin na ito. "

Ang lahat ng mga pamilyang naghahatid sa mga kalahok na ospital ay makakatanggap ng isang pagbisita sa Welcome Baby hospital sa oras ng kapanganakan ng kanilang sanggol. Mga pamilyang naninirahan sa loob ng a Pinakamahusay na Simula ang komunidad ay magiging karapat-dapat hanggang sa siyam na puntos ng pagtanggap ng Welcome Baby: tatlong beses na prenatally, isang beses sa ospital, at hanggang sa limang beses pagkatapos ng kapanganakan ng sanggol. Sa mga pagbisita, ang isang miyembro ng staff ng Welcome Baby ay nagbibigay ng mga serbisyo kabilang ang:

- Pagmamasid at pagsusuri sa pagpapakain ng sanggol at pagbibigay ng payo sa pagpapasuso

- Pagmamasid sa pagkakabit ng magulang at sanggol at pag-uugali ng sanggol

- Pagtulong sa mga pamilya sa pagtataguyod ng isang medikal na tahanan, pag-follow up sa mga pagbisita sa maayos na bata at pagkilala sa saklaw ng segurong pangkalusugan, kung kinakailangan

- Ang pagtuturo sa mga magulang tungkol sa bond ng magulang ng anak at kung paano ito makakagawa ng kumpiyansa at tagumpay

- Mga nanay sa pag-screen para sa postpartum depression at, kung kinakailangan, na tinutukoy sila sa mga serbisyo

- Sa pakikipagsosyo sa mga magulang, nagsasagawa ng isang pagsusuri upang masuri ang mga milestones sa pag-unlad ng bata

- Sumangguni sa mga pamilya sa kanilang lokal Pinakamahusay na Simula gawaing pang komunidad

Inaprubahan ng Unang 5 LA ang estratehikong pakikipagsosyo sa 24 na naka-target na ospital upang mapalawak ang Welcome Baby sa buong LA County na may 13 na nagpatala na pamilya. Naghahain ang 24 na ospital ng 80 porsyento ng lahat ng mga pamilya sa loob Pinakamahusay na Simula mga pamayanan at higit sa kalahati ng mga ipinanganak sa buong bansa.

Naniniwala si Morua na ang ibang mga ina sa Antelope Valley ay makikinabang sa bagong programa.

"Matutulungan ka nila sa mga bagay na hindi mo alam," sabi ni Morua. "May mga nanay diyan na maaaring bigo talagang madali. Inirerekumenda ko ang mga ina na sumama sa Welcome Baby. "

isalin