Ann Isbell | Unang 5 LA Health Systems Program Officer

Oktubre 27, 2022

Nitong nakaraang Setyembre, ipinagdiwang ng First 5 LA team at mga partner ang huling check-in ng First Connections — isang inisyatiba na bahagi ng aming maagang pagkilala at diskarte sa interbensyon. Bagama't natapos na ang First Connections, ang mga natutunan, pakikipagsosyo, at tagumpay nito ay patuloy na nagpapaalam sa mga pagsisikap na ginagawa namin upang gawing mas mahusay ang mga pampublikong sistema para sa mga bata at pamilya, partikular na habang pinalalakas at nakasandal kami sa aming tungkulin bilang isang ahente sa pagbabago ng mga sistema.  

Simula noong Enero 2014 bilang Maagang Pagkilala ng at Mga Referral sa Mga Serbisyo ng Maagang Pamamagitan para sa Autism at Iba Pang Mga Pagkaantala sa Pag-unlad — kalaunan ay pinangalanang Unang Koneksyon — ay ginawa bilang pagkilala na ang mga naunang bata ay tumatanggap ng interbensyon para sa isang pagkaantala sa pag-unlad, mas maganda ang kanilang mga kinalabasan. Gayunpaman, napakaraming bata ang hindi natukoy na may pagkaantala sa pag-unlad hanggang sa pumasok sila sa paaralan. Sa pakikipagtulungan sa anim na provider na nakabatay sa komunidad, nagpatupad ang First Connections ng mga makabagong diskarte para i-embed ang developmental screening at palakasin ang mga proseso ng referral sa loob ng mga kasanayan na may kaalaman na napakaraming bata ang hindi nakakatanggap ng screening dahil sa kawalan ng access at kahirapan sa pag-navigate sa magkakaibang network ng mga serbisyo. 

Ang pagpapalit ng mga system upang gumana nang mas mahusay para sa mga bata at pamilya ay nangangailangan ng mga partnership sa loob at sa mga pampublikong sistema upang ihanay, isama at bigyang-priyoridad ang mga suporta na tumutugon sa mga pamilya at komunidad — at ang gawain ng First Connections ay isang magandang halimbawa kung paano ito matagumpay na magagawa. Bagama't ang "paano" ay nagkakaiba sa anim na mga grantees, ang bawat organisasyon ay nagtrabaho nang magkatulad upang matagumpay na maabot ang layunin na mas makilala ang mga bata na may o nasa panganib ng mga pagkaantala sa pag-unlad at ikonekta sila at ang kanilang mga pamilya sa mga serbisyo at suporta sa maagang interbensyon na naaangkop sa kultura at wika. hangga't maaari.  

Ang mga diskarte na ipinatupad ng mga grante ng First Connections ay kasama ang mga proseso ng pag-standardize na humantong sa pag-screen ng libu-libong mga bata (mahigit sa 60,000 screening!), pag-uugnay sa mga pamilya sa mga serbisyo (hal., Mga Regional Center, Early Head Start/Head Start, kalusugan ng isip), pagbuo ng mga partnership sa komunidad at pagtaas ng kamalayan ng kahalagahan ng maagang pagkilala at interbensyon sa mga kawani at sa mas malaking komunidad. Sa pagiging maliksi at kakayahang umangkop, nagawa ng mga kasosyo sa First Connection na ilipat ang mga diskarte sa outreach upang mas mahusay na makisali sa mga pamilya na may magkakaibang background at bumuo ng mga diskarte upang matugunan ang mga agwat sa serbisyo tulad ng makikita sa isang 2019-20 ulat sa pagsusuri.

Habang umuunlad ang First Connections sa iba't ibang setting — mga pederal na kwalipikadong sentrong pangkalusugan, mga ahensyang naglilingkod sa pamilya at isang sentrong pangrehiyon — ginamit namin ang maraming mga natutunan, magagandang kasanayan, at mga nagawang nakamit ng aming mga kasosyo sa First Connections upang ipaalam sa iba pang mga pangunahing sistema na naghahatid ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon, kasama ang Tulungan Mo Akong Palakihin LA (HMG LA). May mga pag-aaral na patuloy pa rin nating kinakaharap, tulad ng pagbabahagi ng data at kapasidad para sa koordinasyon ng pangangalaga. Mayroon ding mga natutunan tulad ng kung paano humahantong ang maalalahanin na daloy ng trabaho sa nasusukat at napapanatiling screening at mga kasanayan sa referral na nagreresulta sa makabuluhang pagbabago sa kasanayan.  

Higit pa rito, ang mga pag-aaral na ito ay patuloy na tumutulong sa pagsulong ng aming mga sistema sa pagbabago ng trabaho sa pagbuo at pagpapalabas ng Maagang Pagsusuri, Mas Magagandang Kinalabasan mga toolkit para sa mga pediatric clinic, mga ahensyang naglilingkod sa pamilya at mga sentro ng mapagkukunan ng pamilya upang suportahan ang pagpapatupad o pagpino ng mataas na kalidad na mga programa sa pag-unlad, screening at linkage sa mga ahensya ng maagang pagkabata. Ang mga toolkit na ito ay ibinahagi sa lokal, estado at pambansang antas upang hikayatin ang malawak na pagbabago sa kasanayan. Halimbawa, nasasabik kami na LA Care Health Plan, bilang bahagi ng aming pakikipagsosyo sa HMG LA, ay inaangkop ang mga bahagi ng toolkit ng pediatric clinic habang isinasama nila ang mga protocol ng screening at referral sa mga workflow ng pagsasanay sa mga kalahok na kasanayan.  

Nitong nakaraang Mayo, inilunsad ng First 5 LA — sa pakikipagtulungan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County — ang Ang website ng HMG LA at call center — isang inisyatiba na hinimok ng komunidad na tumutulong sa mga pamilya ng LA County na mag-navigate sa mga serbisyo sa pag-unlad upang ang kanilang anak ay makatanggap ng mga suporta sa lalong madaling panahon. Mahalaga ang First Connections sa pagpapaalam sa pagpaplano at pagpapatupad ng modelo ng HMG LA, at ang aming mga grante ay patuloy na gaganap ng bahagi sa pagtiyak na ang mga bata sa LA County ay may mga suporta sa pag-unlad at mga serbisyo na kailangan nila bilang bahagi ng network ng HMG. 

Isang napakalaking pasasalamat sa aming mga kasosyo sa First Connections: Mga Kaalyado para sa Bawat Bata, AltaMed Health Services Corporation, Eisner Pediatric Health, Paanan pamilya, Northeast Valley Health Corporation at South Central Los Angeles Regional Center gayundin ang tagapagbigay ng tulong sa pagsasanay at teknikal Children's Hospital Los Angeles para sa pagiging pinuno at katuwang sa sama-samang pagsisikap na ito upang suportahan ang malusog na pag-unlad ng bawat bata. Isang kasiyahan ang pakikipagtulungan sa iyo! 
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin