Humihiling ang Mga ACE Consultant ng Aware para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ)

POSTING DATE: Oktubre 28, 2020

PAGLARO NG PAGSUSULIT: 5:00 pm PT sa Nobyembre 30, 2020

UPDATE
  • Nobyembre 6, 2020: Pagrekord ng Informational Webinar na na-upload sa seksyong Informational Webinar.
  • Nobyembre 6, 2020: Impormasyon Web Presentation Deck na nai-post sa seksyon ng Informational Webinar.
  • Nobyembre 16, 2020: Mga Dokumentong Mga Tanong at Sagot na nai-post sa seksyon ng Mga Tanong at Sagot.
MAHAL NA APPLIKANTE

Dapat matugunan ng mga tagapayo ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan para sa Tagapayo ng Facilitation ng Pagpupulong:

  • Minimum ng 5 taon ng karanasan sa pagpupulong ng pagpadali sa mga cross-sector na pakikipagtulungan

Dapat matugunan ng mga tagapayo ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan para sa Report Research and Development Consultant:

  • Minimum ng 5 taon ng karanasan sa pagsusulat ng mga teknikal na ulat para sa gobyerno, mga hindi kumikita o philanthropy

Mangyaring tandaan na ang Mga Tagasuporta na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa itaas ay hindi makakapasa sa unang antas ng pagsusuri (tingnan Seksyon VIII. Pagpili ng Proseso at Pamantayan sa Pagsusuri ng RFQ).

DESCRIPTION

Ang Unang 5 LA ay naghahanap ng mga kwalipikadong organisasyong interesado sa paglilingkod bilang isang consultant para sa Mga Aktibidad ng Pakikipag-ugnayan sa Provider sa ilalim ng ACEs Aware Initiative, sa mga kategorya ng Pagpupulong sa Pagpupulong at / o Iulat ang Pananaliksik at Pag-unlad. Mangyaring tandaan na ang Unang 5 LA ay inaasahan na pumasok sa dalawang magkakahiwalay na kasunduan para sa 1) pagpapadali ng pulong at 2) para sa pagsasaliksik sa ulat at pagpapaunlad. Maaaring mag-aplay ang mga tagapanukala para sa parehong gawain ngunit kinakailangang magsumite ng isang hiwalay na aplikasyon para sa bawat gawain na nakabalangkas sa ibaba. Kung ang isang nagpapanukala ay napili para sa parehong gawain, ang Unang 5 LA ay papasok sa isang kasunduan.

Ang inisyatiba ng ACEs Aware ay naglalayong mabago at makatipid ng mga buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tagabigay ng Medi-Cal na maunawaan ang kahalagahan ng pag-screen para sa Adverse Childhood Experience (ACEs) at sanayin silang tumugon sa pangangalaga na may kaalamang trauma. Noong Enero 2020, ang CA-OSG at ang Department of Health Care Services (DHCS) ay naglabas ng isang Kahilingan para sa mga Panukala na pondohan ang mga samahan upang matulungan na maabot ang maabot at epekto ng inisyatibong ito sa mga tagabigay ng Medi-Cal at mga samahang naglilingkod sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal. Ang Unang 5 LA ay nag-apply para sa Provider Engagement Grant at iginawad sa halagang $ 225,000 sa pondo ng pagbibigay mula sa CA-OSG at DHCS upang lumahok sa hakbangin sa ACEs Aware ng estado upang tugunan ang mga ACE, na isinasaalang-alang ang stress na nararanasan ng mga bata at kanilang pamilya sa panahon ng COVID- 19 pandemya. Sa pagpopondo na ito, ang Unang 5 LA ay magsasagawa ng mga aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng tagapagbigay kasama ang mga magkakasamang aplikante, ang American Academy of Pediatrics - California Kabanata 2 (AAP-CA2) at ang Kagawaran ng Mental Health (LACDMH) -UCLA Prevention Center of Excellence (COE) ng LA County. , at ang mga piling consultant upang itaguyod ang pagkukusa ng ACEs Aware sa gitna ng pamayanan ng tagapagbigay ng Medi-Cal sa LA County. Partikular, ang Unang 5 LA ay makikipagsosyo sa mga pangunahing stakeholder sa LA County upang magpatupad ng tatlong mga aktibidad ng Pakikipag-ugnayan sa Provider: 1) Mga aktibidad sa Network of Care para sa maraming uri ng mga tagabigay; 2) Pag-aaral ng Peer-to-Peer sa gitna ng mga doktor ng pangunahing pangangalaga; at 3) isang Kasanayan sa Papel upang ipaalam ang pagbabago ng malalaking sukat ng system para sa pagkakahanay sa screening, paggamot at mga referral / koordinasyon ng pangangalaga.

Cover Letter_ACEs Aware RFQ - PDF
ACEs RFQ - PDF

Mga Apendise:

Para sa Mga Layunin Na Nagpapabatid

Para sa Pagsumite

IMPORMASYONG WEBINAR

Mangyaring hanapin ang pagrekord ng webinar ng Session ng Impormasyon ng Mga Aware na Aware na naganap noong Nobyembre 5, 2020:

Mangyaring hanapin ang ACEs Aware Consultants RFQ Presentation Deck para sa Nobyembre 5th Informational Webinar.

MGA TANONG AT MGA SAGOT

Upang matiyak na ang lahat ng mga potensyal na aplikante ay makatanggap ng parehong impormasyon, ang mga katanungan at sagot ay maiipon at mai-post sa webpage na ito. Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na matanggap bago 5 pm PT on Nobyembre 10, 2020, at ang mga sagot ay mai-post sa website sa Nobyembre 16, 2020.

Nakalaan sa First 5 LA ang nag-iisang karapatan upang matukoy ang tiyempo at nilalaman ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon. Ang Unang 5 LA ay maaaring tumugon sa mga indibidwal na nagtatanong at pagkatapos ay mag-post ng mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa pamamagitan ng petsa ng pag-post.

Mangyaring hanapin ang ACEs Aware Consultants RFQ Mga Tanong at Sagot dokumento.

DEADLINE NA MAG-APPLY

Ang isang application packet na kumpleto sa mga kinakailangang dokumento ay dapat na matanggap ng First 5 LA na hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Nobyembre 30, 2020. Mangyaring suriin ang Timeline ng RFQ para sa Proseso ng Pagpili upang matiyak ang pagkakaroon sa mga aktibidad ng pagsusuri sa panukala.

PAANO MAG-APPLY

Upang tumugon sa RFQ na ito, mangyaring isumite ang iyong panukala at lahat ng kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng online application system na itinalaga ng First 5 LA ng hindi lalampas sa 5:00 pm PT sa Nobyembre 30, 2020 sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na hakbang:

Hakbang 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

Hakbang 2: Sa sandaling nalikha ang isang account ng gumagamit, mag-click sa sumusunod na link para sa naaangkop na application:

I-click ang dito upang ma-access ang aplikasyon para sa Meeting Facilitation Consultant

I-click ang dito upang ma-access ang application para sa Report Research and Development Consultant

Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, mag-click dito upang baguhin at / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Para sa tulong sa pag-click sa online na application dito.

Dapat isumite ng mga Aplikante ang lahat ng kinakailangang dokumento na tinukoy sa RFQ sa pamamagitan ng online form. Masidhing inirerekomenda na mag-print ka ng isang kopya ng iyong aplikasyon para sa iyong mga talaan bago i-click ang "Isumite." Upang magawa ito, i-click ang "Printer-Friendly Version." Dapat mong suriin ang naka-print na kopya bago isumite ang application nang elektronik. Bilang karagdagan, dapat mong tiyakin na ang mga attachment ay matagumpay na na-upload sa pamamagitan ng pagsusuri sa listahan ng mga kalakip na kasama.

TANDAAN: Kapag naisumite ang online na aplikasyon, hindi maaaring mag-edit ang mga nagpapanukala.

ADDENDA

Mangyaring suriin nang regular ang webpage ng Funding Center na ito para sa mga update at addenda. Ang Unang 5 LA ay may karapatang baguhin ang paghingi na ito sa pamamagitan ng nakasulat na addendum. Ang Unang 5 LA ay responsable lamang para sa malinaw na nakasaad sa dokumento ng paghingi at anumang awtorisadong nakasulat na addenda dito. Ang nasabing addenda ay dapat gawing magagamit sa pamamagitan ng online na sentro ng pagpopondo. Ang kabiguang tugunan ang mga kinakailangan ng naturang pagdaragdag ay maaaring magresulta sa panukalang hindi isinasaalang-alang, sa tanging paghuhusga ng Unang 5 LA. Ang Addenda sa paghihingi na ito, kung mayroon man, ay nai-post sa webpage na ito. Responsibilidad ng mga aplikante na tiyakin, bago isumite, na ang kanilang aplikasyon ay sumasalamin ng pinakabagong impormasyon at mga kinakailangan sa RFQ.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Ang lahat ng mga katanungan at kahilingan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RFQ na ito ay dapat na isumite sa pamamagitan ng email kay Daisy Ortiz, Opisyal ng Pagsunod sa Kontrata, sa [protektado ng email].

 
Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Kinalabasan: Developmental Screening & Referral Toolkit para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod ng Pamilya

Sa Developmental Screening & Referral Toolkit na ito para sa Mga Ahensya sa Paglilingkod sa Pamilya malalaman mo ang mga yugto upang magpatupad ng isang bagong hakbangin sa pag-screen ng pag-unlad, o pinuhin ang mga umiiral na kasanayan sa pag-screen upang mapalakas ang kalidad at pagiging epektibo sa loob ng medikal na pambata ...

isalin