Sinasabi ng Unang 5 na Kalidad na Maagang Pag-aaral at Pangangalaga ay Susi sa Pagsara ng Mga Pagkulang ng Oportunidad sa Buong Pambansa

SACRAMENTO, Calif. - Disyembre 9, 2015 - Unang 5 California, Unang 5 Asosasyon ng California, at Unang 5 Los Angeles, ngayon ay pinalakpakan ang pagpasa ng S. 1177, ang Every Student Succes Act (ESSA), na tinawag itong isang mahalagang pagkilala sa pambansang pangangailangan na palawakin ang pag-access sa kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon. Inaasahan na pipirmahan ni Pangulong Obama sa batas ang muling pagbibigay-pahintulot sa Elementary and Secondary Education Act (ESEA), na pumalit sa No Child Left Behind.

Ang Una 5 ay nagsusumikap upang isara ang puwang ng pagkakataon na pinipigilan ang masyadong maraming mga bata mula sa kanilang buong potensyal at alam namin na ang pagtaas ng pag-access sa de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon ay kritikal sa tagumpay na iyon.

Na may higit sa 17 taon na karanasan sa pagwawagi sa kalidad ng maagang pag-aaral, ang Unang 5, nilikha ng mga botante ng California, ay ang pinakamalaking network ng mga tagapagtaguyod ng estado para sa mga batang may edad na 0 hanggang 5 na may misyon na tulungan bumuo ng malakas, mabisa at napapanatiling mga sistema upang matugunan ang buong spectrum ng mga pangangailangan ng mga bata.

Pahayag ng Una 5 (Una 5 California, Unang 5 Asosasyon ng California, at Unang 5 Los Angeles):

"Ang Unang 5 ay nagsusumikap upang isara ang puwang ng pagkakataon na pinipigilan ang maraming mga bata mula sa kanilang buong potensyal at alam namin na ang pagtaas ng pag-access sa de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon ay kritikal sa tagumpay na iyon. Sa ngalan ng milyun-milyong mga magulang at tagapag-alaga na aming pinaglilingkuran, hinihimok ng Unang 5 ang Kongreso na suportahan at buong pondohan ang ESSA. Dapat din nating taasan ang pederal na pamumuhunan sa buong saklaw ng mga programa sa pangangalaga ng bata at preschool, kabilang ang Child Care and Development Block Grant at Head Start.

"Maraming mga bata sa California kaysa sa kalahati ng Estados Unidos na pinagsama, kabilang ang 1.3 milyong mga bata, edad 0 hanggang 5, na umaasa sa Unang 5 para sa pag-access sa kalidad ng pangangalaga. Kritikal na ang gobyerno ng pederal ay magbigay ng mga estado at maagang pag-aaral at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ng sapat na mapagkukunan upang kapwa mapabuti ang kalidad ng mga programa at palawakin ang mga puwang upang maghatid ng mga karagdagang karapat-dapat na bata, partikular ang mga mula sa mga pamilyang may mababang kita na walang access sa pangangalaga dahil sa sa hindi sapat na pederal na pamumuhunan.

"Habang ang mga mambabatas ng California ay dahan-dahang nagsimulang itaguyod ang maagang sistema ng pag-aaral ng Estado, na sinalanta ng pagbawas ng badyet sa California sa panahon ng Great Recession, ang mga magulang ay patuloy na mayroong labis na hindi natutugunan na pangangailangan. Ang bago at nadagdagang pederal na pagpopondo sa pamamagitan ng batas na ito ay maaaring suportahan ang California upang matupad ang Pangako sa Preschool upang matiyak na ang lahat ng 4 na taong gulang ay may access sa pre-K. "

Tungkol sa Bawat Mag-aaral na Tagumpay sa Batas (ESSA)

Ang Bawat Mag-aaral na Nagtagumpay na Batas, na pumasa sa parehong Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos, at Senado ng Estados Unidos na may labis na suporta sa dalawang partido, kinikilala ang edukasyon sa pag-aaral at pag-unlad ng bata bilang isang kritikal na mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng K-12. Kinikilala nito ang kagyat na pangangailangan para sa pamahalaang pederal na suportahan ang mga estado na nangangailangan ng mas mahusay na koordinasyon sa pagitan at pagkakahanay ng, mga maagang programa sa pag-aaral, mga programa sa preschool, at mga paaralang elementarya upang mas matiyak na ang lahat ng mga bata ay makaranas ng maayos na paglipat sa pagitan ng mga programa at magkaroon ng matibay na pundasyong kailangan nila upang magtagumpay. pagpasok nila sa K-12 system at iba pa.

Lumilikha ang panukalang batas ng isang bagong maagang programa sa pagbasa at pagbasa, isang bagong programa ng Grant sa Pag-unlad ng Preschool, at naglalaman ng iba pang mga probisyon na magbibigay ng karagdagang mga mapagkukunan para sa maagang pag-aaral. Ang pagsasabatas ng ESSA ay hahantong sa mas mahusay na koordinasyon at pagkakahanay sa pagitan ng mga programa ng maagang pag-aaral at mga maagang marka upang lumikha ng isang tuloy-tuloy na sistema na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga bata sa edad na 8.

# # #

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California, na kilala rin bilang Komisyon ng Mga Bata at Pamilya ng California, ay itinatag matapos na maipasa ng mga botante ang Proposisyon 10 noong Nobyembre 1998, na nagdagdag ng buwis sa mga produktong tabako upang pondohan ang edukasyon, kalusugan, pangangalaga sa bata, at iba pang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at ang kanilang mga pamilya. Ang mga programa at mapagkukunan nito ay idinisenyo upang turuan ang mga guro, magulang, lolo't lola, at tagapag-alaga tungkol sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata - na may higit na layunin na tulungan ang mas maraming mga bata sa California na lumaki na malusog at handa na magtagumpay sa paaralan at sa buhay. . Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 Asosasyon ng California

Ang Unang 5 Asosasyon ng California ay isang samahang nagtataguyod na nagtatrabaho kasama ang 58 Unang 5 komisyon na nagbibigay ng isang network ng pangangalaga para sa mga bata 0 hanggang 5. Sa daan-daang tagataguyod ng komisyonado, mga kasosyo na hindi nagtatrabaho at mga tagabigay ng serbisyo na nagtatrabaho sa lupa mula sa Los Angeles hanggang Shasta at bawat lalawigan sa pagitan, ang Unang 5 Asosasyon ng California ay nagtatayo ng malakas, mabisa at napapanatiling mga sistema upang mapaglingkuran ang mga bata. Makita pa sa first5association.org

Tungkol sa Unang 5 Los Angeles

Ang Unang 5 Los Angeles ay isang nangungunang samahang tagapagtaguyod ng maagang pagkabata na nilikha ng mga botante ng California upang mamuhunan sa Proposisyon ng 10 mga kita sa buwis sa tabako sa Los Angeles County. Sa pakikipagsosyo sa iba, pinalalakas ng Unang 5 Los Angeles ang mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta upang ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Bisitahin nyo po www.first5la.org para sa karagdagang impormasyon.
isalin