Mas maaga sa buwang ito, inihayag ni Gobernador Gavin Newsom ang mga pagbabago sa kanyang ipinanukalang badyet ng estado para sa taon ng pananalapi ng estado ng 2019-2020, isang $ 213.5 bilyong plano sa paggastos na pinalakas ng mga mas mataas kaysa sa inaasahang mga pagtataya sa kita at nakatuon sa ilan sa pinakahigpit na hamon ng estado, kabilang ang kawalan ng tirahan at edukasyon sa K – 12.

Sa kabila ng tumaas na kita, gayunpaman, nagbabala ang gobernador na ang proyekto ng mga analista ay mas mabagal ang pangmatagalang paglago ng ekonomiya, na humahantong sa nabawasan na kita at isang potensyal na kakulangan sa badyet sa FY 2022-23. Bilang isang resulta, iminungkahi din ang mga bagong pondo upang suportahan ang katatagan ng pananalapi ng estado, tulad ng pagpapabilis ng pagbabayad ng utang at mga kontribusyon sa pondo ng "araw na maulan" ng estado.

Sa kasamaang palad, anuman ang pag-iingat sa pananalapi at patuloy na nakikipagkumpitensya na mga priyoridad para sa pagpopondo ng estado, ang gobernador ay mananatiling matatag na nakatuon sa isang hinaharap kung saan ang lahat ng mga anak ng California ay may pagkakataon na makakuha ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay, at kung saan ang lahat ng mga magulang ng California ay may kakayahang suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak at ituloy ang kanilang sariling pangarap sa ekonomiya.

Walang tanong na kailangan ng mga anak at pamilya ng California ang gobernador at iba pang mga nahalal na opisyal upang unahin ang kanilang tagumpay. Malinaw ang ebidensya na kung ano ang nangyayari sa pinakamaagang sandali sa buhay ng isang bata ay may direkta at makabuluhang epekto sa kanilang hinaharap. Ang mga isyu tulad ng pagkumpleto ng high school, pagganap ng mag-aaral sa antas ng grade, paglahok sa kapakanan ng bata at hustisya sa kriminal, at pangmatagalang mga kinalabasan sa kalusugan ay direktang konektado sa suportang natatanggap ng mga magulang at ang mga karanasan sa mga bata mula sa kanilang pinakamaagang sandali.

[Larawan Sa kagandahang-loob ng Twitter ni Gob. Newsom na @GavinNewsom]

Ito ang dahilan kung bakit masidhi na sinusuportahan ng First 5 LA ang patuloy na pagsasama ni Gob. Newsom ng mga iminungkahing pamumuhunan na nakatuon sa pag-unlad ng maagang bata sa ang budget niya noong Enero, kasama ang pinalawak na pondo para sa mga programa ng pagbibisita sa bahay ng ina at maagang pagkabata, mga programang pang-pagpapaunlad at pag-aaral ng maaga (kasama ang pamumuhunan sa maagang pag-aalaga at lakas ng edukasyon at pasilidad ng edukasyon), pati na rin ang pag-access sa California State Preschool Program.

Bilang karagdagan sa kanyang mga panukala na dating inihayag noong Enero, iminungkahi ng gobernador ang isang bilang ng mga bagong pamumuhunan at mga pagbabago sa patakaran na nakahanay sa Unang 5 LA buong agenda sa patakaran ng bata, Kabilang ang:

  • $ 22.9 milyon sa pagtutugma ng mga pondo ng Medicaid upang higit na mapalawak ang California Home Visiting Program, at $ 10.7 milyon sa pinabilis na mga pagbabayad ng CalWORKs Home Visiting Initiative, na tumataas ng $ 33.6 milyon sa kabuuang pondo ng FY 19-20 na magagamit para sa pagbisita sa bahay.
  • $ 12 milyon sa mga katugmang Medicaid na pondo upang higit na mapalawak ang programa ng Black Infant Health, kasama ang Perinatal Equity Initiative na nilikha noong 2018.
  • $ 60 milyon sa loob ng tatlong taon sa pagpopondo ng Proposisyon 56, na nagsisimula sa $ 25 milyon sa FY 19–20 upang sanayin ang mga tagabigay na responsable para sa pagsasagawa ng mga pag-screen ng trauma na iminungkahi sa badyet ng Enero.
  • Tinatanggal ang mga buwis sa pagbebenta sa mga diaper at produktong panregla, na magbabawas ng mga kita sa pangkalahatang pondo ng estado ng $ 76 milyon taun-taon.
  • Ang pagpapalawak ng bayad na bakasyon ng pamilya mula anim hanggang walong linggo bawat magulang o tagapag-alaga, na nagpapahintulot sa hanggang sa isang karagdagang buwan ng bayad na bakasyon para sa isang dalawang-magulang na sambahayan. Upang mabayaran ang mga pinalawak na oportunidad sa bakasyon, iminungkahi ng Gobernador na gumamit ng mas maraming mga reserba mula sa bayad na leave account ng estado.
  • $ 54.2 milyon upang patatagin ang pangangalaga ng bata para sa mga pamilyang tumatanggap ng suporta sa CalWORKs Stage 1, na pinapayagan ang mga bata na manatili sa mga programa sa pangangalaga sa loob ng 12 buwan.
  • $ 12.8 milyon sa mga pondong federal upang suportahan ang mga emergency voucher para sa mga pamilyang nasa krisis na nangangailangan ng pansamantalang pangangalaga, o cash aid upang suportahan ang gastos sa pangangalaga.
  • $ 2.2 milyon sa nagpapatuloy na pederal na pondo upang mapagbuti ang kalidad ng pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng Mga Marka ng Kalidad California, ang sistema ng kalidad ng rating at pagpapabuti ng estado.

Sa kanyang binagong badyet, iminungkahi din ng gobernador ang unang pamamahagi ng mga pondo na nakatalaga sa mga aktibidad sa pag-iwas na naitaas ng Proposisyon 64, ang gawing ligalisasyon ng paggamit ng libangan na cannabis na inaprubahan ng mga botante ng California noong 2016. Kabilang sa iba pang mga priyoridad, iminungkahi ng gobernador na gumastos ng $ 80.5 milyon upang mapalawak pag-access sa mga subsidised na programa sa pangangalaga ng bata at $ 12 milyon upang suportahan ang patuloy na mga aktibidad sa pananaliksik at pampublikong edukasyon na isinagawa ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California. Sinusuportahan ng First 5 LA ang paggamit ng pondo ng Proposition 64 para sa pangunahing mga programa sa pag-iwas tulad ng pag-aalaga ng bata, na napatunayan na bumuo ng matatag at nababanat na pamilya at mga bata, at para sa pananaliksik at pampublikong edukasyon hinggil sa mga epekto ng paggamit ng cannabis, lalo na para sa mga buntis na kababaihan at mga bata.

Siyempre First 5 LA, tulad ng lahat ng tagapagtaguyod ng maagang pagkabata, nais na makita ang mas maraming pamumuhunan sa mga serbisyo para sa mga bata at pamilya, kaya't ngayon bilang aming mga kampeon ng pambatasan sa Senado ng estado at Asembleya na tinatapos ang kanilang pinagsamang panukalang badyet ay patuloy kaming nagsusulong ng mga pagkakataon karagdagang suporta sa pinakabatang residente ng California, kasama ang mga priyoridad na nakabalangkas ng Early Care and Education Coalition ng estado.

Ang Unang 5 LA ay partikular na nagpapasalamat sa maraming namumunong pambatasan na kinilala ng Gobernador Newsom para sa kanilang adbokasiya sa ngalan ng mga nagtatrabaho pamilya ng Los Angeles County, kasama na si Senador Holly Mitchell, na sumulat sa Senate Bill 321 (kasama sa panukalang badyet), na nakatuon sa pagpapatibay ng pag-access sa pangangalaga ng bata para sa mga pamilya sa CalWORKs; Si Senator Connie Leyva, na namumuno sa Legislative Women Caucus na bawat taon ay inuuna ang pondo para sa pag-access sa pangangalaga ng bata; Assemblymember Cristina Garcia, na unahin ang pag-aalis ng mga buwis sa pagbebenta sa mga produkto tulad ng mga diaper; at Assemblymember Adrin Nazarian, na nagwagi sa paglikha ng mga account sa pagtitipid ng bata.

Sa kabila ng pangangailangan para sa higit na pamumuhunan na lampas sa saklaw ng binagong panukala ng gobernador at lampas sa kung ano ang malamang na gamitin ng estado para sa darating na taon ng pananalapi, alam ng Unang 5 LA na ang iminungkahing badyet ni Gobernador Newsom at ang mga prayoridad ng maraming kinatawan ng LA County sa ang lehislatura ng estado ay kumakatawan sa isang mahalagang paunang bayad sa isang pangitain kung saan ang lahat ng mga bata ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ito rin ang dahilan kung bakit, lampas sa pagtataguyod sa badyet ng estado, ang Unang 5 LA ay isa sa maraming mga organisasyong nagbabahagi ng mensahe na "Lahat Magkasama Ngayon: Little California Kids, Big California Dreams. " Kinikilala ng First 5 LA na upang maisulong ang isang agenda na nakatuon sa bata, ang mga anak ng California ay nangangailangan ng higit sa isang boses, at higit sa isang badyet. Sa isang kilusang tulad ng All Together Now, isang gobernador na nagwawagi sa kahalagahan ng pag-unlad ng maagang pagkabata, at mga namumuno ng pambatasan na nagbibigay ng boses sa mga pangangailangan ng mga pamilya sa kanilang mga komunidad, isang California na Lahat ng paningin na kasama ang mga maliliit na bata ay maaaring maging posible.
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin