Charna Widby | Unang 5 LA Chief Governmental Affairs Office, Office of Government Affairs at Public Policy

Mayo 26, 2022

Pagmarka ng bagong rekord ng estado, ang binagong panukala sa badyet ni Gov. Gavin Newsom — na inilabas noong Mayo 13, 2022 — ay nagtatampok ng kabuuang pakete ng paggastos na $300.7 bilyon, na kumakatawan sa kauna-unahang badyet o panukalang badyet sa kasaysayan ng estado na lumampas sa $300 bilyon. Sa pagpapatuloy ng trend ng mga hindi pa naganap na surplus sa badyet ng estado na naganap mula noong simula ng COVID-19 noong 2020, ang May Revise ay nagtatampok ng kabuuang surplus na $97.5 bilyon. Ang tinatayang $49.2 bilyon ng surplus na ito ay discretionary at maaaring gastusin nang walang paghihigpit, na epektibong lumaki ang reserba ng estado ng $37.1 bilyon.

Pagbuo sa kanyang "Blueprint para sa California" na panukala mula Enero, binabalangkas muli ng Newsom ang May Revise bilang isang plano para sa paglaban sa mga patuloy na krisis na kinakaharap ng California. Dahil dito, kasama sa May Revise ang $2 bilyon para pondohan ang “SMARTER” na plano, isang diskarte na inanunsyo ng Newsom noong unang bahagi ng 2022 para sa pamamahala ng COVID-19 sa mahabang panahon. Habang ang pandemya ay patuloy na nagtatakda ng hindi tiyak na landas, nagdudulot pa rin ito ng malaking panganib para sa mga buntis na nahaharap sa mas malalang resulta mula sa virus at para sa mga batang wala pang 5 taong gulang na hindi pa kwalipikadong tumanggap ng bakuna. Bilang bahagi ng SMARTER plan, ang May Revise ay kinabibilangan ng $93 milyon para sa patuloy na kampanya ng pagbabakuna ng estado, na may diin sa paghahanda para sa pag-apruba ng mga shot para sa maliliit na bata, gayundin ang mga booster dose para sa mga matatanda. Mahalaga, kabilang din dito ang $40 milyon upang matulungan ang mga bakuna na maghanda para sa pagpapalabas at pagbibigay ng mga shot para sa mga bata, pati na rin ang mga mapagkukunan upang madagdagan ang mga tauhan sa mga pediatric site - isang napapanahong pamumuhunan, gaya ng sinasabi ng pederal na Food and Drug Administration na umaasa ito para sa pag-apruba. ng isang bakuna para sa COVID-19 para sa mga bata ngayong tag-init.

Bilang karagdagan sa mga patuloy na epekto ng COVID-19, binanggit ng Newsom ang inflation at mga presyo ng gasolina bilang mga pangunahing isyu na kinakaharap ng California. Ang inflation sa California ay kasalukuyang nasa pinakamataas na antas nito mula noong 1982. Lalo na nababahala para sa mga pamilya ang matinding pagtaas ng mga presyo ng tirahan at pagkain, na ginagawa itong mga gastusin sa sambahayan, kasama ang enerhiya, sa mga pinakamalaking nagtulak sa mas malawak na pagtaas ng presyo. Bilang tugon, ang May Revise ay nagmumungkahi ng $18.1 bilyon sa paggasta na may kaugnayan sa inflation relief at $2.3 bilyon sa pagpopondo na nauugnay sa COVID. Nais ding bigyan ng Newsom ang mga rehistradong may-ari ng sasakyan ng $400 na rebate sa gasolina. Ang iminungkahing programa ng rebate ay mas maliit sa saklaw at antas ng benepisyo kaysa sa programang Golden State Stimulus noong nakaraang taon, na nagbigay ng isang beses na $600 o $1,300 na pagbabayad sa karamihan ng mga pamilya sa California.

Noong 2021, itinaguyod ng Newsom ang mga makasaysayang pamumuhunan sa maagang pangangalaga at edukasyon, pagtaas ng mga rate para sa mga provider at paglikha ng unibersal na sistema ng transitional kindergarten. Bagama't kasama sa badyet ng Revise ngayong taon ang isang beses na pagpopondo para sa pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya sa preschool hanggang sa susunod na taon, pera para sa pagpapataas ng mga espasyo para sa pangangalaga ng bata, at karagdagang mga gawad para sa menor de edad na pagsasaayos at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa mga disyerto ng pangangalaga sa bata at mga komunidad na mababa ang kita, hindi nito pagtaas ng rate ng address para sa mga provider o pag-unlad ng workforce. Sa wakas, may ilang bagong panukala na nauugnay sa kalusugan ng bata at pamilya sa May Revise na lampas sa iminungkahi ng Newsom noong Enero. Gayunpaman, kung walang pangmatagalang pamumuhunan, ang accessibility at affordability sa pangangalaga ng bata ay patuloy na magiging isyu sa estado, dahil hindi kayang panatilihing nakalutang ng mga provider ang kanilang mga negosyo, lalo na sa harap ng tumataas na inflation at mga gastos sa pagpapatakbo. Dahil dito, ang First 5 LA at ang mga kasosyo nito sa Koalisyon ng Badyet sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon ay nagsusulong para sa permanenteng pagtaas ng sahod ng tagapagkaloob, pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya at pagtaas ng access. Sinusuportahan din ng Koalisyon ang matatag na pamumuhunan upang bumuo ng imprastraktura at magbigay ng mga gawad para sa pagpapaunlad ng mga manggagawa.

Ang May Revise ay lubos na umaasa sa isang beses na paggastos o mga panukala na higit na makakatanggap ng pansamantalang pagpopondo, na may 99 na porsyento ng $49 bilyon na discretionary surplus na sumusuporta sa paggasta sa loob lamang ng tatlong taon o mas kaunti, kabilang ang mga bago o pinalawak na mga programa o serbisyo, pati na rin ang gas rebate sa buwis. Ang Revise ay nagmumungkahi lamang ng $2.4 bilyon ng kabuuang surplus para sa patuloy na paggasta. Ang mga programang tumatanggap ng isang-beses at limitadong panahon na pagpopondo ngayon ay mangangailangan ng karagdagang mga mapagkukunan upang magpatuloy at madaling maputol o maalis kung ang mga susunod na tagapatupad ng patakaran ay hindi lubos na inuuna ang mga ito, na lumilikha ng isang talampas sa pagpopondo sa mga darating na taon. Sa pangkalahatan, ang First 5 LA ay magpapatuloy sa pagtataguyod para sa Newsom na manatiling nakatuon sa kanyang "Agenda ng Magulang” at para matiyak ng Lehislatura na matatanggap ng mga mahahalagang sistema at suporta sa paglilingkod sa pamilya ang patuloy na mga mapagkukunang kailangan nila. Ang pagbibigay-priyoridad sa maliliit na bata ay hindi maaaring sa isang beses na batayan.

Tsiya key highlights ng Newsom's 2022-2023 Revised Budget Proposal na may kaugnayan sa Unang 5 prioridad ng LA ay kinabibilangan ng:   

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pag-aalaga at edukasyon bago ang kindergarten.

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:

 • $157 milyon sa isang beses na pagpopondo ng pederal at estado sa talikuran ang mga bayarin para sa mga pamilyang gumagamit ng pag-aalaga ng bata na may subsidiya ng estado at preschool mga serbisyo hanggang Hunyo 30, 2023. Ang pamumuhunan na ito ay tutulong sa humigit-kumulang 40,000 maliliit na bata na may mababang kita at kanilang mga pamilya sa pag-access ng mga mapagkukunan ng maagang pangangalaga at edukasyon sa buong estado para sa isa pang taon..
 • $ 373 milyon hanggang magpatupad ng isang buong taon ng pagtaas ng rate para sa sahod ng provider. Ang pagpopondo na ito ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng mga pagtaas ng rate ng reimbursement habang ang California ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo at stakeholder sa buong estado upang bumuo ng isang solong istraktura ng rate ng reimbursement na tumutugon sa mga pamantayan ng kalidad para sa equity at accessibility habang sinusuportahan din ang mga positibong resulta ng pag-aaral at pag-unlad para sa mga bata..
 • $ 270 milyon para sa 36,000 karagdagang espasyo para sa pangangalaga ng bata. Sa kumbinasyon ng mga espasyong pinondohan ng 2021 Budget Act, dadalhin ng panukalang ito ang kabuuang bilang ng mga bagong espasyo para sa mga bata sa mahigit 145,000.
 • $114 milyon ($6 milyon Pangkalahatang Pondo at $108 milyon na pederal na pondo) sa patuloy na humawak ng mga hindi nakakapinsalang patakaran para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, pagbibigay ng reimbursement para sa mga awtorisadong oras ng pangangalaga batay sa pagpapatala sa halip na sa pamamagitan ng pagdalo. Ang isang beses na pamumuhunan na ito ay magpapatuloy hanggang Hunyo 30, 2023.
 • $200.5 milyon ($100 milyon Pangkalahatang Pondo, $100.5 milyong pederal na pondo) para sa Programa ng Pagbibigay ng Imprastraktura sa Pag-aalaga at Pagpapaunlad ng Bata, na nagbibigay-daan para lamang sa maliit na pagsasaayos at pagkukumpuni ng mga pasilidad ng pangangalaga ng bata sa mga lugar na mga disyerto na maagang natututo at mga komunidad na mababa ang kita. Bagama't ang imprastraktura ng pangangalaga ng bata ay bahagi ng tanong ng badyet ng ECE Coalition, ang kabuuang pondo na iminungkahi ng May Revise ay mas mababa sa $300 milyon na hinahangad ng Coalition.
 • $20 milyon Pangkalahatang Pondo sa tulungan ang mga alternatibong programa sa pagbabayad na bumuo ng kapasidad upang pagsilbihan ang karagdagang mga bata.
 • $25 milyon, bilang bahagi ng multi-year investment, para pondohan ang Child Care Initiative Project hanggang Hunyo 30, 2023. Ang perang ito ay partikular na tutugon sa mga kulang sa kanilang mga pangangailangan sa maagang pag-aaral, dagdagan ang mga espasyo sa pangangalaga ng bata, at mga tagapagbigay ng suporta na naghahanap ng lisensya.
 • $4.8 milyon sa Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang imprastraktura, pagpaplano at paunang disenyo ng isang sistema ng data ng pangangalaga sa bata at solusyon sa teknolohiya ng impormasyon kilala bilang California Supporting Providers and Reaching Kids (CalSPARK). Ang panukalang ito ay bahagi ng Brilliant Beginnings data initiative upang mapadali ang mga desisyon na batay sa data, pagandahin ang karanasan ng provider ng pamilya, at i-streamline ang pangangasiwa ng estado ng mga programa.
  • Bukod pa rito, ang May Revision ay nagmumungkahi ng $3.1 milyon sa pagpopondo mula sa Preschool Development Grant Birth through Five (PDG B-5) renewal mula 2020 hanggang 2023 upang suportahan ang Brilliant Beginnings data initiative at ang solong verification hub.

 

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma.

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:
.

 • $6.5 milyon General Fund sa 2022-2023 at $29.4 million General Fund sa 2024-2025 para baguhin Mga limitasyon ng kwalipikasyon sa Maagang Simula mula sa 33 porsiyentong pagkaantala hanggang sa 25 porsiyentong pagkaantala sa mga tinukoy na lugar ng pagtatasa. Sa California, ang antas ng pagkaantala ng isang bata sa kognitibo, pisikal at motor (kabilang ang paningin at pandinig) na komunikasyon, panlipunan/emosyonal, at adaptive na pag-unlad ay tumutukoy sa pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng Maagang Pagsisimula sa mga sentrong pangrehiyon. Sa kasalukuyan, ang mga sanggol na wala pang 24 na buwan na may 33 porsiyentong pagkaantala sa isa sa mga bahaging ito ng pag-unlad, at ang mga paslit na higit sa 24 na buwan na may alinman sa 33 porsiyentong pagkaantala sa maraming lugar o 50 porsiyento sa isa, ay kwalipikado para sa maagang interbensyon. Sa pamamagitan ng pagpapababa sa limitasyon ng pagkaantala na kinakailangan upang makatanggap ng mga serbisyo ng maagang interbensyon, mas mabilis na maa-access ng mga pamilya ang mga suportang ito. Ito naman, ay tumutulong sa kanilang anak na mabawasan o madaig ang pagkaantala sa pag-unlad. Sa wakas, upang palawakin ang pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo, pinaghihiwalay ng Revise ang mga pagtatasa sa pagkaantala ng komunikasyon sa mga kategoryang nagpapahayag at nakakatanggap at binibigyang-diin ang papel ng Fetal Alcohol Syndrome (FAS) bilang isang panganib na kadahilanan para sa pagkaantala sa intelektwal at/o pag-unlad.
 • $11 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang madagdagan ang mga gawad na magagamit sa mga sentrong pangrehiyon at mga organisasyong nakabatay sa komunidad upang suportahan ang mga estratehiya para sa pagbabawas ng mga pagkakaiba at pagtaas ng katarungan sa sentrong pangrehiyon mga serbisyo.
 • $10 milyon sa 2022-2023 para suportahan Mga Aklat para sa mga Batang Mababa ang Kita, isang programa sa maagang pagkabata para sa literacy para sa mga kalahok sa Women Infants and Children (WIC) program. Ang mga mapagkukunang ito ay tutulong na matugunan ang mga hadlang na pumipigil sa ilang ahensya ng WIC na lumahok at maghahangad ng katugmang pederal na pondo upang madagdagan ang bilang ng mga aklat na ibinibigay sa mga pamilya mula sa tatlo bawat bata hanggang sa pagitan ng apat at anim na aklat bawat bata. Higit pa rito, inaprubahan din ng First 5 California ang isang $18 milyon na pamumuhunan sa loob ng tatlong taon bilang isang potensyal na tugma upang palakasin ang mga umiiral na pagsisikap na sumusuporta sa maagang literacy sa pakikipagtulungan sa California Department of Public Health. 
 • $60 milyon ($30 milyon Pangkalahatang Pondo) sa loob ng apat na taon upang ipagpatuloy ang Health Enrollment Navigator programa. Tinutulungan ng mga navigator na ito ang mga pamilya na magpatala at panatilihin ang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal. Ito ay magiging lalong mahalaga habang ang Public Health Emergency (PHE) na may kaugnayan sa COVID-19 ay humihinga, at ang mga pamilya ay muling nahaharap sa pangangailangang muling tukuyin ang kanilang pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal.

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:
.

 • $10.8 milyon ($4.2 milyon Pangkalahatang Pondo) upang madagdagan ang maximum na rate ng reimbursement doulas ay maaaring makatanggap sa pamamagitan ng Medi-Cal, na nagpapataas ng average na reimbursement mula $450 hanggang $1,094 bawat kapanganakan. Naantala kamakailan ng Department of Health Care Services (DHCS) ang paglulunsad ng doula Medi-Cal benefit mula Hulyo 2022 hanggang Enero 2023.
 • Karagdagang $1.1 bilyon sa 2021-2022 at $3.1 bilyon sa 2022-2023 upang suportahan ang pagpapatupad ng California Advancing and Innovating Medi-Cal (Cal AIM) pagsisikap.
 • $296.23 milyon para tumaas ng 11 porsyento ang pinakamataas na antas ng Mga cash gawad ng CalWORKs matatanggap ng mga pamilya. Ang mas mataas na antas ng tulong na ito ay susuportahan ang seguridad ng ekonomiya ng pamilya, na mahalaga para sa kakayahan ng isang pamilya na umunlad, lalo na't ang COVID-19 ay hindi katimbang na nakaapekto sa mga nasa panganib na. Ito ay pagtaas mula sa panukalang badyet noong Enero na nagtampok ng pagtaas lamang ng 7.1 porsyento.
 • Karagdagang $300 milyon ($150 milyon na Pangkalahatang Pondo) sa loob ng limang taon, lampas sa $400 milyon ($200 milyon na Pangkalahatang Pondo) na iminungkahi noong Enero, upang magkaloob Mga pagbabayad sa pagbabago ng Equity at Practice. Ang pagpopondo na ito ay makakatulong sa pagsulong ng katarungan sa kalusugan, pagtugon sa mga pagkakaiba sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at pagbutihin ang mga hakbang sa kalidad sa pangangalaga sa kalusugan ng mga bata at maternity.

Ang mga priyoridad ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga sistema ng Unang 5 LA, mga pang-prioridad na panrehiyong LA County, at mga agenda ng Best Start Community Change.

Kabilang sa Newsom's May Revise budget proposal ay ang:
.

 • $2.9 bilyong Pangkalahatang Pondo sa loob ng dalawang taon upang ipagpatuloy ang mga pagsisikap ng estado na tugunan kawalan ng tirahan, sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pabahay sa kalusugan ng pag-uugali at mga gawad sa paglilinis ng kampo, na may karagdagang $2.7 bilyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa pagrenta sa pamamagitan ng mga programang pang-estado at lokal na itinatag noong kasagsagan ng pandemya.
 • $595 milyon sa patuloy na mga pondo ng Proposisyon 98 upang magkaloob ng pangkalahatang access sa mga pagkain sa paaralan para sa lahat ng mga mag-aaral ng K-12. Ang halagang ito ay umaakma sa 2021 Budget Act na paglalaan ng $54 milyon sa patuloy na pagpopondo ng Proposisyon 98 para sa mga layuning ito. Ang karagdagang $611.8 milyon na kasalukuyang Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo ay susuporta sa imprastraktura ng pagkain sa paaralan sa pamamagitan ng pagpapalaki ng pagbabayad ng pagkain ng estado rate simula 2022-2023. Ang mga distrito ng paaralan ay nasa harapang linya ng pagpapakain sa mga mag-aaral at pamilya sa panahon ng krisis sa COVID-19, kabilang ang ilang mga distrito sa loob ng mga komunidad ng Best Start.
 • $ 1.1 bilyon para sa imprastraktura ng broadband, pati na rin ang $600 milyon sa isang beses na General Fund sa 2023-2024 at $500 milyon sa isang beses na General Fund sa 2024-2025 upang suportahan ang pagkumpleto ng Broadband Middle-Mile Initiative (BMMN). Ang BMMN ay isang set ng open access, state-owned, high-capacity fiber lines na magkokonekta sa last-mile broadband infrastructure na magkokonekta sa mga tahanan at negosyo sa mga lokal na network. 
 • $230 milyon para sa Office of Community Partnerships and Strategic Communications para patuloy na suportahan Pampublikong edukasyon at outreach na nauugnay sa bakuna sa COVID-19. Ang mga komunidad na may kulay ay hindi katimbang na naapektuhan ng COVID-19 ngunit patuloy na mayroong ilan sa mga pinakamababang rate ng bakuna sa LA County. Bilang resulta, dapat na patuloy na maging priyoridad ang pamamahagi ng bakuna.
 • $ 175 milyon para sa Mabilis na Tugon ng Immigrant programa, upang magbigay ng karagdagang suporta para sa mga migranteng dumating sa katimugang hangganan ng California, at pagpopondo para sa iba pang mga umuusbong na isyu, na may karagdagang $2.5 milyon na Pangkalahatang Pondo nang isang beses sa parehong 2022-2023 at 2023-2024 para sa California Immigrant Justice Fellowship. Sa wakas, ang May Revise ay nagmumungkahi ng $468 milyon para suportahan pagtugon sa COVID-19 at tulong na makatao sa southern border, na may karagdagang $9 milyon para sa California Office of Emergency upang patuloy na suportahan ang mga operasyong ito.

Karagdagang Mga Pagsasaalang-alang:

Ang California ay patuloy na nakakaranas ng record-setting revenue, kahit na ang paglago ay bumagal kamakailan sa ilalim ng inflationary pressure at patuloy na mga isyu sa supply chain. Habang ang mga proyekto ng May Revise ay nagpatuloy ng malakas na paglago ng ekonomiya sa California, ang Opisina ng Legislative Analyst (LAO) ay nagsabi na ang pag-urong ay malamang sa mga darating na taon. Ang mga kinakailangan sa paggastos at ang posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya ay maaaring mabilis na lumikha ng isang mapaghamong sitwasyong pinansyal sa estado, kahit na ito ay kasalukuyang nagdadala ng mga makasaysayang kita at mga sobra. 

Higit pa rito, ang Inihula ng LAO na lalampas ang California sa Gann Limit sa malapit na hinaharap. Habang ang May Revise ay mas mababa sa mga kinakailangan ng Gann Limit —  isang batas noong 1979 na nag-aatas sa pamahalaan ng estado na magbalik ng pera sa mga nagbabayad ng buwis sa California kapag ang paggasta ay lumampas sa isang partikular na antas — sa pamamagitan ng $2.6 bilyon, ang mga limitasyon sa paggasta na ipinag-uutos ng konstitusyon ay magpapatuloy na isang mahalagang pagsasaalang-alang at isang malamang na hadlang sa mga badyet sa hinaharap. Bilang resulta, maaaring kailanganin ng mga gumagawa ng patakaran na bawasan ang pagpopondo mula sa mga kasalukuyang programa kahit na lumalaki ang mga antas ng kita at sa kabila ng kakayahan ng kabuuang badyet na suportahan sila. Sinusubukan ng May Revise na malampasan ito sa pamamagitan ng pagtutok nang husto sa isang beses na paggasta upang mas mapanatili ang kakayahang umangkop sa pananalapi. Gayunpaman, ito ay malamang sa halaga ng pagbabawas ng paggasta sa mga sitwasyon kung saan nilalabag ng California ang Gann Limit.

Pagbuo ng Badyet Mga Susunod na Hakbang:

Ang May Revise ay ang pangalawang hakbang sa proseso ng badyet ng estado, at sinasalamin nito ang na-update na kita at mga pagtataya sa patakaran na lumitaw mula nang ilabas ng Newsom ang kanyang paunang panukala sa badyet noong Enero. Ang Asembleya at Senado ng California, na pinamumunuan ng kani-kanilang mga komite sa badyet at mga subkomite, ay gagawa na ngayon ng sarili nilang mga bersyon ng badyet ng estado.

Bago ang pagpapalabas ng May Revise ng Newsom, ang Senado ay nagbigay ng "blueprint" ng balangkas ng badyet nito. Bagama't malamang na iba ang pinakahuling panukala ng Lehislatura, ang blueprint ay nagbibigay pa rin ng mahahalagang insight sa kung anong mga item at antas ng pagpopondo ang binibigyang-priyoridad ng mga mambabatas. Ang mga priyoridad sa badyet ng Senado, "Paglalagay ng Kayamanan ng California para sa Higit na Patas na Ekonomiya," ay kinabibilangan ng: 

 • Mga Rebate sa Buwis: Magbigay ng pandagdag na isang-beses na gawad para sa mga pamilya ng CalWORKs at lumikha ng programa ng pagbibigay para sa mga Californian na mababa ang kita na hindi mga tagapag-file ng buwis sa kita. 
 • $180 milyon para palawakin ang kapasidad at pagbutihin ang mga pasilidad ng mga lokal na bangko ng pagkain, at $284 milyon para mapalawak ang Programa ng Tulong sa Pagkain ng California. 
 • $1 bilyon ang patuloy upang madagdagan ang tagapagbigay ng pangangalaga sa bata mga rate ng reimbursement sa 90th percentile ng regional market rate. 
 • $ 245 milyon upang magpatuloy waiver ng bayad sa pamilya at Ang provider ay nagtataglay ng mga hindi nakakapinsalang patakaran. 
 • $ 445 milyon para sa pagpapalawak ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata at mga pamumuhunan sa imprastruktura, pati na rin ang propesyonal na pag-unlad at suporta sa manggagawa. 
 • Dagdagan ang pagiging karapat-dapat para sa mga batang may mababang kita at taasan ang mga kadahilanan sa pagsasaayos ng rate. 
 • $300 milyon upang madagdagan Mga antas ng pagbibigay ng CalWORKs at tiyaking walang bata na lumaki sa matinding kahirapan. 
 • Phased-in na pagpapalawak ng Pautang sa Buwis ng Batang Bata. 
 • $ 10 milyon upang ibigay patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Sinusuportahan ng First 5 LA ang AB 2402, na itinataguyod ng First 5 Association, na nagbibigay ng mekanismo ng pambatasan upang magbigay ng tuluy-tuloy na pagiging kwalipikado para sa mga batang prenatal hanggang 5 taong gulang. 
 • $8.4 milyon isang beses at $4 milyon na patuloy na nagbibigay ng 90 porsiyentong kapalit ng sahod para sa mga manggagawang mababa ang kita na lumalahok sa California Bayad na Family Leave (PFL) na programa. Kasalukuyang sinusuportahan ng First 5 LA ang SB 951, na itinataguyod ng First 5 California, na magpapatupad ng batas sa pagpapalit ng mas malaking sahod sa pamamagitan ng programa ng PFL. 

Matapos i-finalize ng Assembly at Senado ang kanilang sariling mga badyet, magsasama-sama sila sa isang conference committee at ipagkakasundo ang mga naglalabanang panukala sa isang solong badyet mula sa Lehislatura. Ang mga mambabatas at ang administrasyon ay makikipag-ayos, at dapat lagdaan ng Newsom ang napagkasunduang 2022-2023 na badyet ng estado bago ang Hunyo 30.  

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Hinaharap ng First 5 Network ang mga hamon ng pagbawas sa badyet ng estado sa mga serbisyo ng bata at mga tagapagtaguyod para sa patuloy na suporta para sa mga programang pambata SACRAMENTO, CA (Mayo 14, 2024) - Ang First 5 Network ngayon ay nagpahayag ng pagkabigo kasunod ng May Revision ni Gobernador Newsom sa...

isalin