Minamahal na Mga Kasosyo:

Salamat sa iyong pamumuno at kritikal na gawain upang suportahan ang mga bata, pamilya at pamayanan pati na rin ang iyong mga empleyado bilang tugon sa COVID-19 pandemya. Kinikilala namin ang malaking pilit sa iyong mga samahan habang nagpaplano ka at naghahanda na tumugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya at pamayanan.

Ang Unang 5 LA ay nagmamalasakit tungkol sa kalusugan at kagalingan ng mga anak at pamilya ng aming County at ng maraming mga organisasyong naglilingkod sa pamilya na kanilang pinagkakatiwalaan. Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa pagtatrabaho sa pakikipagsosyo sa aming mga kontratista at gawad habang magkakasama kaming umangkop sa mga kundisyon na nilikha ng pandemikong COVID-19.

Kami ay magiging tumutugon hangga't maaari sa mga pagbabago ng kundisyon na ito upang maipagpatuloy namin ang pagsusulong ng aming misyon para sa lahat ng mga bata sa LA County na pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan sa buhay.

Narito ang tatlong agarang pagkilos na ginagawa namin upang suportahan ang aming mga empleyado at kasosyo:

Ang Unang 5 LA ay isang malayuang samahan para sa hinaharap na hinaharap

Nakatuon kami na sumunod sa patnubay sa kalusugan ng publiko at samakatuwid ay nagsara ng aming mga tanggapan para sa lahat ng hindi kinakailangang mga tauhan. Ang lahat ng mga kawani ay gagana nang malayuan epektibo ngayon, Martes, Marso 17, 2020.

Ipinaalam ng mga protokol na inirekomenda ng kalusugan ng publiko at iba pang mga opisyal ng gobyerno, nagtataguyod kami ng pansamantalang mga proseso ng emerhensiya, mga kakayahan sa teknolohiya, at panloob na mga proteksyon upang mabawasan ang pagkagambala sa trabaho at ang epekto sa aming mga kasosyo.

Ang Unang 5 LA ay nakatuon sa patuloy na suporta sa aming mga kasosyo

Nagsusumikap kami upang makabuo ng mga pansamantalang pamamaraan na nauugnay sa pagproseso ng mga invoice, pagpapalawak ng mga kontrata, pagbabago ng mga maihahatid, at pagsuporta sa kinontratang gawain ng aming mga kasosyo. Ang aming programa, kawani sa pagkontrata at piskal ay nagtatrabaho nang sama-sama at agaran upang mabawasan ang anumang potensyal na pagkaantala sa pagproseso ng mga invoice at pagkilos ng kontrata.

Maliban kung itinuro ng iyong opisyal ng programa, hinihikayat ka namin na magpatuloy na magsumite ng mga elektronikong invoice upang maaari naming magpatuloy na sundin ang aming mga proseso ng pagbabayad ng invoice sa posibleng antas. Bilang karagdagan, nagsisiyasat kami ng mga probisyon na ang Unang 5 LA bilang isang pampublikong ahensya ay maaaring agad na magamit upang magbigay ng kakayahang umangkop sa aming mga kasosyo upang tumugon sa agarang mga hamon.

Kinikilala ng Unang 5 LA ang makabuluhang epekto na nararanasan ng pandemikong ito sa ating mga mahihinang pamilya

Nauunawaan namin at patuloy na natututo nang higit pa tungkol sa kung paano nakakaapekto ang pandemikong ito sa mga pamilyang nasa mapanganib na posisyon dahil sa mga hamon sa pananalapi at kalusugan. Nakikipagtulungan kami sa aming ahensya sa publiko, pamayanan at mga kasosyo sa pilantropiko upang maunawaan kung paano kami maaaring magbigay ng kontribusyon sa pagsuporta sa mga pamilya sa pamamagitan ng aming mga pagsusumikap sa paggawang at pagtataguyod. At, ang aming First 5 LA na mga opisyal at kawani ng programa ay inaabot ang aming pinondohan na mga kasosyo upang makilala ang mga tukoy na hamon na kinakaharap nila at mga miyembro ng komunidad at mga paraan kung saan maaari naming suportahan ang kanilang mga pagsisikap.

Ang kalusugan at kagalingan ng iyong tauhan at mga bata at pamilya na iyong pinaglilingkuran at sinusuportahan ay pinakamahalaga sa Unang 5 LA. Kami ay nakatuon sa pakikipagsosyo sa iyo kung saan posible na alisin ang mga hadlang sa iyong mga pagsisikap upang matugunan ang mga kagyat na pangangailangan na nilikha ng COVID-19 pandemya.

Salamat sa inyong lahat para sa inyong pakikipagsosyo at pangako sa mga bata at pamilya sa mga walang kaparehong panahong ito. Magbabahagi kami ng mga pag-update habang magagamit ang maraming impormasyon.

Salamat sa iyo,

Kim Belshé
isalin