TAUNANG PAG-ULAT PARA SA FY 2022-2023
PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG  

Pangkalahatang-ideya

Ang unang 5 LA grantee na nagbibigay ng mga direktang serbisyo o sumusulong sa pagbabago ng mga system ay kinakailangang mag-ulat ng mga pangunahing elemento ng data sa pamamagitan ng Annual Reporting Survey. Ang unang 5 LA-wide na pag-uulat ay nagbibigay-daan sa amin na mangolekta ng data upang ilarawan ang aming pangkalahatang portfolio ng mga pamumuhunan na nakikinabang sa mga bata 0-5, ang kanilang mga pamilya at provider at ang mga organisasyon at system na sumusuporta sa kanila.

Ang mga Taunang Survey sa Pag-uulat ay nakatakda sa Agosto 17, 2023

  • SINO ANG Tumatanggap ng SURVEY: Ang Unang 5 LA Program Officer ng iyong proyekto ay nakatukoy ng isang contact person para sa bawat kontrata / grant. Makakatanggap ang contact person na iyon ng email na may link sa survey. Ang mga organisasyong may maraming kontrata sa First 5 LA ay kailangang magsumite ng a hiwalay na survey para sa bawat kontrata/pagkaloob. Para sa bawat tanong sa survey, sagutin lamang kung naaangkop ito sa First 5 LA project na para sa ulat, hindi para sa iyong buong organisasyon.
  • PERIOD SAKPAN: Hihilingin sa mga kontratista at grantee na magbigay ng impormasyon tungkol sa trabahong isinagawa sa pagitan ng Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023. Malalapat ito kahit para sa mga kontrata at gawad na nagsimula o natapos sa kalagitnaan ng taon ng pananalapi.
  • MGA SESYON NG TECHNICAL ASSISTANCE (TA): Dalawang TA session ang naka-iskedyul para sa Huwebes, ika-27 ng Hulyo sa ika-10 ng umaga at Miyerkules, ika-2 ng Agosto sa ika-2 ng hapon Pakitandaan na ang mga session na ito ay opsyonal at magpapakita ng parehong nilalaman. Magkakaroon ng puwang para sa Q&A. Upang ma-access ang mga pagsasanay sa ibinigay na petsa / oras, mag-click dito: https://first5la.zoom.us/j/92765701479?pwd=eCtLeHRqTjN4ZGtTKzROQmFSTlQ0QT09
  • KARAGDAGANG SUPPORT: Bilang karagdagan sa FAQ na dokumentong ito, para sa paglalarawan ng mga tanong sa survey at kung ano ang iuulat, sumangguni sa email na ipinadala kasama ang mga tagubilin at link ng survey. Para sa mga tanong tungkol sa kontrata ng iyong proyekto, makipag-ugnayan sa iyong Program Officer. Para sa teknikal na tulong sa platform ng survey o anumang karagdagang mga katanungan, makipag-ugnayan sa: an**********@fi******.org.

Mga Madalas Itanong

Pana-panahong ia-update ang mga FAQ na ito kasunod ng mga sesyon ng TA o kapag mas marami pang tanong ang natatanggap. Ang mga bagong tanong ay ipinahiwatig sa asul Font kulay.

Mga Pangkalahatang Tanong tungkol sa Unang 5 LA Taunang Pag-uulat

1. Kailan nakatakda ang Annual Reporting survey?

Ang survey ng Taunang Pag-uulat ay dapat bayaran ng Huwebes, Agosto 17, 2023.

2. Na-access namin ang aming link sa survey at nakatanggap ng mensahe, "Nakumpleto mo na ang survey o nag-expire na ang iyong session.” Ngunit hindi pa namin nakumpleto ang survey. Bakit ito nangyayari?

Nagkaroon ng glitch sa system ng host ng survey, at marami sa mga email link ang awtomatikong nag-expire. Kung nag-expire ang link ng iyong proyekto, isang bagong link ang ipinadala sa contact person ng iyong proyekto noong Agosto 3. Kung mayroon pa ring isyu sa pag-access sa survey, mangyaring makipag-ugnayan an**********@fi******.org para sa suportang panteknikal.

3. Natapos ang aming kontrata sa kalagitnaan ng huling taon ng pananalapi. Kailangan pa ba nating kumpletuhin ang survey ng Taunang Pag-uulat?

Oo. Kung aktibo ang iyong kontrata anumang oras noong FY 22-23 (Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023), kung gayon ang isang Taunang Pag-uulat na survey ay kailangang makumpleto para sa iyong proyekto.

4. Natapos ang aming kontrata bago ang Hunyo 30, 2023. Nagbibigay ba kami ng data para sa buong taon ng pananalapi (Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023) o para lamang sa panahon na kami ay pinondohan ng First 5 LA?

Magbigay lamang ng impormasyon para sa panahon na pinondohan ng First 5 LA ang iyong proyekto. Halimbawa, kung natapos ang iyong proyekto noong Setyembre 30, 2022, magbibigay ka ng data mula Hulyo 1 – Setyembre 30 lamang.

5. Ang Annual Report lang ba ang kailangan nating isumite ngayon?

Bilang karagdagan sa survey na ito ng Taunang Ulat, maaaring humiling ang iyong Program Officer ng mga karagdagang ulat na partikular sa inisyatiba, gaya ng Performance Matrix o mga ulat sa badyet/pinansya.

6. Maaari ba kaming makatanggap ng listahan ng mga tanong bago namin ma-access ang online survey platform?

Oo. Ang mga tanong sa survey ay naka-attach sa email na ipinadala sa iyong contact sa proyekto kasama ang mga tagubilin at link ng survey.

7. Sino mula sa aming organisasyon ang dapat dumalo sa mga sesyon ng TA?

Dapat dumalo ang mga programmatic staff sa TA session. May isang opsyonal na tanong tungkol sa pangkalahatang badyet sa pagpapatakbo, ngunit ito ay nasa napakataas na antas (ibig sabihin, ano ang tinatayang taunang badyet sa pagpapatakbo). Ang mga kawani ng pananalapi ay hindi kailangang dumalo sa sesyon ng TA.

Mga tanong tungkol sa Online Survey Platform

1. Nagagawa ba nating magpasok ng data sa online na survey at bumalik mamaya para matapos?

Oo, ang impormasyong ipinasok sa online na survey ay awtomatikong nai-save. Ang mga grantee/kontratista ay maaaring bumalik sa survey sa ibang pagkakataon, kumpletuhin, at isumite.

2. Maaari ba naming baguhin ang aming mga tugon kapag na-click na namin ang "susunod" sa survey?

Sa loob ng bawat seksyon ng survey, mayroong "bumalik" na buton na maaari mong i-click upang tingnan o gumawa ng mga pagbabago sa iyong mga entry. Gayunpaman, kapag ang "susunod" na buton ay napili sa dulo ng isang seksyon, hindi ka makakapunta sa mga nakaraang tanong. Kung hindi mo sinasadyang napili ang "susunod" at kailangan mong gumawa ng update, makipag-ugnayan sa an**********@fi******.org. Upang maiwasan ang mga error sa pag-uulat, hinihikayat namin ang mga respondent na suriin ang mga tanong sa survey sa Pagsisiyasat tagubilin bilang paghahanda bago simulan ang pagsagot sa survey. Nagbibigay din ang mga tagubilin ng gabay sa kung aling mga seksyon ito nalalapat.

3. Available ba ang teknikal na suporta, kung kinakailangan?

Para sa mga tanong tungkol sa nilalaman ng ulat o kung kailangan ng teknikal na suporta sa paggamit ng platform ng survey, mangyaring makipag-ugnayan an**********@fi******.org.

4. Ilan sa aming mga tauhan ang maaaring magtrabaho sa platform ng online na survey na ito?

Kung gaano karami ang kinakailangan ngunit tandaan na ang iyong Program Officer ay nakatukoy ng isang contact person para sa bawat grant. Makakatanggap ang taong iyon ng email na may link sa survey. Maaaring ma-access ang link na ito mula sa kahit saan, sa pamamagitan ng sinuman, at anumang impormasyon na naipasok hanggang sa puntong iyon ay magagamit. Hindi kailangang kumpletuhin ng mga grantees/kontratista ang survey sa isang upuan dahil awtomatikong mase-save ang impormasyon. Hindi na kailangan ng mga login o password para makumpleto ang online na survey.

Mga Tanong tungkol sa Mga Kliyenteng Inihain—Mga Bilang ng Kliyente

1. Nagsilbi kami ng higit sa 1,000 mga kliyente. Mayroon bang format para sa paglalagay ng mga bilang ng kliyente sa survey ng Taunang Pag-uulat?

Oo. Kapag tinanong para sa hindi dobleng bilang ng mga kliyente, isama ang isang buong numero walang kuwit o may lalabas na mensahe ng error sa pahina ng demograpiko. Halimbawa, kung ang iyong proyekto ay nagsilbi sa 1,523 mga bata, ilagay ang 1523 hindi 1,523.

2. Ang aming proyekto ay lumalakas noong nakaraang taon ng pananalapi at hindi talaga kami nangongolekta ng data sa mga batang pinaglilingkuran. Ano ang dapat nating isama para sa FY 2022-23 annual reporting survey?

Kung ang iyong proyekto ay lumalakas ngunit hindi pa nagsisilbi sa mga bata sa pamamagitan ng iyong First 5 LA na kontrata, huwag isama ang mga batang iyon. Isama lamang ang mga bilang para sa mga serbisyong ibinigay sa pamamagitan ng First 5 LA na pondo sa pagitan ng Hulyo 1, 2022 at Hunyo 30, 2023.

3. Kapag pinupunan ang mga numero ng magulang, ang 1 ba ay pantay sa isang magulang o kapwa magulang?

Ang 1 ay katumbas ng isang magulang, hindi pareho.

4. Ang aming proyekto ay nagbigay sa mga bata ng mga pagsusuri sa pag-unlad at mga referral sa mga pagtatasa, kung kinakailangan. Ang mga bata lang na pinagsilbihan namin ay nakolekta lang namin, hindi ang kanilang mga magulang. Ano ang isasama natin sa bilang ng mga magulang na pinaglilingkuran? Paano kung nagbigay kami ng mga klase sa mga magulang?

Kung ang iyong proyekto ay hindi nagbigay ng mga direktang serbisyo sa mga magulang na ang mga anak ay nakatanggap ng isang developmental screening, huwag ibilang ang mga magulang na iyon bilang nakatanggap ng serbisyo. Gayunpaman, kung ang iyong proyekto ay nagbigay ng mga klase, pagkatapos ay bilangin ang mga magulang na dumalo sa mga klase, dahil iyon ay isang direktang serbisyo sa mga magulang.

5. Dapat ba nating isama ang mga lugar na ni-refer namin sa aming mga kliyente at pamilya, tulad ng mga pantry ng pagkain, atbp.?

Ang unang 5 LA ay nangongolekta ng mga bilang ng kliyente tuwiran mga serbisyong ibinigay kasama ng First 5 LA na pagpopondo. Hindi isasama ang impormasyon sa mga ahensya ng referral.

6. Naglilingkod kami sa mga provider ngunit ang aming First 5 LA grant ay hindi para sa gawaing ito. Dapat ba nating isama ang hindi na-duplicate na bilang ng mga provider na iyon?

Isama lamang ang data para sa mga ibinigay na serbisyo/aktibidad sa pamamagitan ng First 5 LA na kontrata ng iyong proyekto, gaya ng kung ang iyong proyekto ay pinondohan ng First 5 LA to magbigay ng mga in-service na pagsasanay o katulad na mga serbisyo.

7. Kung magbibigay tayo ng mga in-service na pagsasanay o katulad na serbisyo sa mga provider, ibibilang ba natin sila bilang tumatanggap ng mga direktang serbisyo?

Kung ang iyong proyekto ay nagbigay ng pagsasanay bilang bahagi ng saklaw nito sa Unang 5 LA, pagkatapos ay bilangin ang bilang ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagsasanay na iyon. Kung, gayunpaman, ang iyong proyekto ay nagbigay sa mga provider ng mga materyales na ipinapadala sa koreo o ilang iba pang one-way na komunikasyon, hindi iyon mabibilang bilang mga direktang serbisyo.

Mga Tanong tungkol sa Mga Kliyenteng Inihatid—Demograpiko

1. Ang aming ahensya ay nagbibigay ng mga serbisyo kung saan kami ay gumagawa ng mass screening. Ang mga bata ay edad 0-5 ngunit ang grupo ay napakalaki na hindi namin sinusubaybayan ang kanilang mga edad nang paisa-isa. Dapat ba nating itala silang lahat bilang "hindi kilala?"

Kung sa tingin mo ay makakagawa ka ng tumpak na pagtatantya ng mga edad ng mga bata, gawin mo ito. Kung hindi, pagkatapos ay i-record ang mga ito bilang hindi kilala.

2. Hindi natin alam ang mga lahi/wika/edad ng mga anak/magulang na ating pinaglilingkuran.

Mangyaring tantiyahin sa abot ng iyong makakaya (ginustong opsyon) o ilagay ang kabuuang bilang sa ilalim ng "Hindi Alam".

3. Para sa mga demograpikong tanong tungkol sa lahi at etnisidad ng ating mga anak o magulang, paano namin ibibigay ang mga bilang kung ang ilang mga magulang ay pumili ng higit sa isang kategorya (halimbawa, Asian at White at Black/African American)?

Ang survey ay magkakaroon ng opsyon na mag-ulat sa bilang ng mga bata o magulang na kinikilala bilang Multiracial. Bilang kahalili, kung pinili ng kliyente kung aling kategorya ang pinakakilala nila, mabibilang sila sa ilalim ng lahi/etnisidad na iyon sa halip na tugon ng Multiracial.

4. Ano ang binibilang natin na mga buntis na indibidwal?

Ang mga buntis na indibidwal ay binibilang sa dalawang seksyon: Mga Magulang/ Tagapag-alaga/ Mga Buntis na Indibidwal na Inihatid at Mga Buntis na Indibidwal na Naglilingkod. Bilangin ang isang kliyente bilang isang buntis na indibidwal kung sila ay buntis sa anumang oras sa panahon ng mga serbisyo.

5. May tanong sa survey tungkol sa mga buntis na indibidwal na pinagsilbihan. Bagong tanong ba ito?

Oo. Ang unang 5 LA ay nagdagdag ng mga tanong tungkol sa mga buntis na indibidwal na inihain (bilang at demograpiko).  Kung ipinahiwatig mo sa survey na ang iyong proyekto ay nagsilbi sa mga magulang / tagapag-alaga / mga buntis na indibidwal, pagkatapos ay isang follow-up na tanong ang itatanong, "Sa X bilang ng mga magulang / tagapag-alaga / buntis na indibidwal ang pamumuhunang ito na direktang inihatid mula Hulyo 1, 2022 – Hunyo 30, 2023, ilan sa kanila ang buntis sa anumang punto sa panahon ng mga serbisyo? "

6. Ang aming proyekto ay nagsilbi sa mga magulang na may maliliit na anak. Ibibilang ba natin na buntis ang isang magulang kung sila ay nabuntis anumang oras sa FY 22-23?

Oo. Bilangin ang mga buntis na indibidwal na pinagsilbihan kung sila ay buntis sa anumang punto sa panahon ng mga serbisyo. Dapat silang bilangin kahit na ang mga serbisyong natanggap nila ay nauugnay sa kanilang pagbubuntis.

7. Saan natin isinasama ang mas matatandang mga bata (edad 6 at pataas) na ating pinaglilingkuran?

Ang mga matatandang bata ay mabibilang bilang "Iba pang Miyembro ng Pamilya." Ang "mga bata" ay dapat lamang magpakita ng mga batang may edad na 0-5 taon.

Mga tanong tungkol sa Home Visitation Programs (hal., Select Home Visitation, Welcome Baby)

1. Kami ay isang Select Home Visitation grantee. Ipapahiwatig ba natin na tayo ay naglilingkod sa mga magulang lamang o kasama rin ang mga anak na pinaglilingkuran?

Sa pangkalahatan, kasama sa mga Select HV grantees ang mga magulang at batang 0-5 na pinagsilbihan, kaya mangyaring isama ang mga bilang at demograpiko para sa parehong mga bata at mga magulang / tagapag-alaga / mga buntis na indibidwal. Dagdag pa rito, hihilingin din ang mga Select HV (at Welcome Baby) grantees ng mga bilang sa bilang ng mga natatanging pamilyang pinaglilingkuran.

2. Paano mo tinutukoy ang "mga natatanging pamilyang pinaglilingkuran"?

Nangangailangan na ngayon ang First 5 California ng impormasyon sa bilang ng mga natatanging pamilya na pinaglilingkuran sa pamamagitan ng mga programa sa pagbisita sa tahanan. Ang mga natatanging pamilya ay mga natatanging sambahayan. Pakibilang bilang isang yunit ang lahat ng bata, magulang, o pangunahing tagapag-alaga sa loob ng sambahayan, kahit na ang isa o higit pang mga bata, magulang, o pangunahing tagapag-alaga ay maaaring nakatanggap ng mga serbisyo bilang indibidwal.

Mga Tanong tungkol sa mga Nagawa

1. Kailangan ba nating magbigay ng mga nagawa para sa ating pangkalahatang proyektong pinondohan ng First 5 LA o maaari ba tayong tumuon sa isang pamilya?

Ang iyong proyekto ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa isang indibidwal, pamilya, organisasyon o ilang iba pang highlight o tagumpay na naganap sa pamamagitan ng iyong First 5 LA na pinondohan na kontrata. Kung nakatuon ang mga Nagawa sa isang indibidwal o pamilya, huwag isama ang anumang impormasyong nagpapakilala, tulad ng mga tunay na pangalan o address.

2. Noong nakaraan, nakumpleto namin ang detalyadong, kalahating-taunang ulat ng mga nagawa bilang bahagi ng aming performance matrix. Ito ba ang antas ng detalye na kailangan para sa seksiyon ng mga nagawa ng survey?

Ang mga nagawang ibinigay ay dapat na mataas ang antas at maikli (mas mababa sa 500 salita) at hindi detalyado bilang matrix ng pagganap.

Mga tanong tungkol sa Heyograpikong Target na Lugar

1. Ano ang mga heyograpikong hangganan ng Mga Lugar sa Pagpaplano ng Serbisyo, Supervisorial District at Best Start na heograpiya?

Upang ma-access ang isang mapa ng Supervisorial Districts sa LA County, bisitahin ang https://bos.lacounty.gov/executive-office/about-us/board-of-supervisors;

Para sa mapa ng Mga Lugar sa Pagpaplano ng Serbisyo, bisitahin ang http://publichealth.lacounty.gov/chs/SPAMain/ServicePlanningAreas.htm;

Para sa isang mapa ng Best Start heograpiya, bisitahin ang https://www.first5la.org/article/best-start-communities-map/

2. Dinagdagan natin ang mga pinaglilingkuran natin mula noong tayo ay nagsimula hanggang ngayon. Gusto mo bang pagsilbihan ang mga SPA/supervisorial na distrito habang FY 2022-23 lang?

Oo. Mangyaring magbigay ng impormasyon para sa FY 2022-2023 lamang.

3. Dapat ba naming ipahiwatig ang (mga) lugar kung saan nagmula ang aming mga kliyente upang makatanggap ng aming mga serbisyo, bilang karagdagan sa (mga) lugar na aming pinaglilingkuran?

Oo. Interesado ang First 5 LA na unawain ang buong abot ng mga pamumuhunan nito, kaya kung ang mga kliyente ng iyong proyekto ay nagmumula sa ibang mga lugar upang tumanggap ng mga serbisyo, mangyaring ipahiwatig ito para sa mga tanong tungkol sa Supervisorial District, SPA, at Best Start heography.

4. Kung nagtatrabaho kami bilang isang koalisyon, dapat ba ang impormasyon ay para sa aming lead ahensya lamang o sa buong pangkat?

Ang buong grupo. Interesado ang First 5 LA na maunawaan ang mga distrito / lugar na pinaglilingkuran ng lahat ng mga kasosyo na pinondohan ng mga grant ng First 5 LA.

5. Ano ang mga heograpiya ng Best Start?

Nakatuon ang Best Start geographies sa pagbuo ng mga sumusuportang komunidad kung saan maaaring umunlad ang mga bata at pamilya. Sinusuportahan ng First 5 LA ang Best Start sa 14 na komunidad sa buong LA County. Sa pagsisikap na i-coordinate ang trabahong nakabatay sa lugar, gustong malaman ng First 5 LA kung gumagana ang iyong proyekto sa alinman sa aming mga heograpiyang Best Start.

6. Ang aming proyekto ay Welcome Baby, na pangunahing nagsisilbi sa 1-2 Best Start heograpiya; gayunpaman, madalas kaming may mga kliyente na nire-refer/naililipat sa amin mula sa ibang mga ospital ng Welcome Baby na naglilingkod sa iba pang mga heograpiya ng Best Start, kaya isasama ba namin ang lahat ng heograpiya ng Best Start o ang mga pangunahing layunin ng proyekto na ihatid sa aming site?

Isama ang lahat ng Best Start na heograpiya na naabot ng iyong proyekto.

Mga Tanong tungkol sa Mga Katangian ng Organisasyon

nota: kailangan lang ng mga kontrata na magbigay ng impormasyon sa mga katangian ng organisasyon sa First 5 LA nang isang beses. Kung ang iyong proyekto ay nag-ulat ng Mga Katangian ng Organisasyon sa survey ng Taunang Pag-uulat noong nakaraang taon, hindi na muling tatanungin ang impormasyong ito sa survey ngayong taon.

1. Kami ay kumakatawan sa departamento ng pampublikong kalusugan ng ating lungsod. Magbibigay ba kami ng impormasyon para sa aming lungsod o sa aming departamento?

Magbigay ng impormasyon sa departamento sa halip na sa mas malaking entity.

2. Ang aming Unang 5 organisasyong pinondohan ng LA ay bahagi ng isang mas malaking entity (hal., kami ay isang sentro sa loob ng isang unibersidad). Para sa mga katanungang nagtatanong tungkol sa aming organisasyon badyet sa pagpapatakbo at bilang ng mga empleyado, dapat ba nating isama lang ang impormasyon ng ating organisasyon o ng mas malaking entity?

Isama ang operating budget at bilang ng mga empleyado para lang sa iyong organisasyon na pinondohan ng First 5 LA (hindi ang mas malaking entity).

3. Paano kung ang ating organisasyon ay walang sinuman sa titulong executive director/ CEO/ president?

Unang 5 LA ay interesadong malaman ang tungkol sa nangungunang pinuno sa iyong organisasyon na direktang pinopondohan ng First 5 LA. Kung ang taong iyon ay may titulong iba sa executive director/CEO/president, ngunit may pinakamataas na tungkulin sa pamumuno, isama ang taong iyon (kabilang ang sinumang nasa pansamantalang tungkulin).

4. Para sa ibang pamumuno, isasama ba natin ang lahat ng ating vice-director/president?

Unang 5 LA ay interesado sa pag-unawa lahat mga posisyon sa pamumuno ng iyong proyekto para sa organisasyon na direktang pinopondohan ng First 5 LA. Kabilang dito ang mga pangunahing gumagawa ng desisyon sa iyong organisasyon (mga vice-president, mga posisyon sa antas ng C, mga direktor, atbp).

Para sa isang PDF na bersyon ng mga FAQ, i-click dito.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin