EN ESPAÑOL »

Salamat sa isang malakas at produktibong pakikipagsosyo sa pagitan ng Unang 5 LA Pinakamahusay na Simula Ang Northeast Valley Community at Pacoima Charter Elementary School, ang paaralan ay gumawa ng isang programa, na nakatuon sa mga magulang ng mga bata na may edad 0-5 sa San Fernando Valley, upang matulungan ang mga bata na lumaki na malusog at maging handa para sa preschool at kindergarten.

Ang programang "Baby University", na inspirasyon ng isang "packet" ng suporta ng magulang na pinagsama ng Pinakamahusay na Simula Ang Northeast Valley Community Communication Workgroup, ay napatunayan na isang napakahalagang mapagkukunan para sa maraming mga magulang. Tinutulungan ng programa ang mga magulang na makilala ang iba pang mga magulang, at tinitiyak na ang kanilang mga anak ay makatanggap ng wastong nutrisyon, matugunan ang mahahalagang mga milestones at yakapin ang isang nakabalangkas na kapaligiran sa bahay. Ang "packet" ay may kasamang a Kit para sa Bagong Magulang (na kung saan ay ginawa ng First 5 California at libre sa lahat ng mga magulang), dalawang mga workbook ng pagiging magulang at isang tool sa pagpapahinga.

"Gustung-gusto ng mga magulang ang Baby University," sabi ni Sergio Vasquez, isang manggagamot na may Pacoima Charter Elementary School system na nagtuturo at nangangasiwa sa programa na pinamamahalaan ng paaralan. Siya ay kasapi rin ng Lupong Tagubilin ng Pinakamahusay na Simula Komunidad ng Northeast Valley.

"Sa aking pagtantya, ang isang bata ay naghahangad ng isang nakabalangkas na kapaligiran sa bahay," aniya. "Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga bata ay lumalaking malusog na may pakiramdam ng responsibilidad, tiwala, at handa na magtagumpay sa preschool at kindergarten."

"Masidhing inirerekumenda ko ang program na ito sa ibang mga magulang. Itinuturo sa iyo kung paano maging mabuting magulang. " - Isis Quan

Nag-aalok ang charter school ng tatlong dalawang oras na sesyon sa pagawaan sa bawat isang-kapat sa campus na libre sa publiko. Ang serye sa pagawaan ay sinusuportahan din ng kasosyo sa Best Start Institute ng Patakaran ng Kabataan, sa pamamagitan ng kanilang gawad na Mga Pangako sa Mga Kapwa. Pangako Mga Kapwa, tulad ng Pinakamahusay na Simula, nakatuon sa mga lugar kung saan nakatira ang mga bata at pamilya, kahit na ito ay isang pederal na programa na ang pokus ay umaabot mula sa edad na 0 hanggang sa kolehiyo. Plano ni Pacoima Charter na ialok ang program na ito hangga't mayroong interes.

Si Manuel Fierro, nakatatandang opisyal ng programa para sa Pinakamahusay na Simula Sinabi ng Northeast Valley Community na ang program na ito ay nagbibigay ng napakahalagang kaalaman sa mga magulang hinggil sa pag-unlad ng anak at kung paano susuportahan ang pag-unlad ng lipunan at emosyonal ng kanilang mga anak. Napakahalaga ng mga salik na proteksiyon na bahagi ng Pinakamahusay na Start ng Pagbuo ng Mas Malakas na Framework ng Mga Pamilya.

"Ang program na ito ay nag-uugnay sa mga magulang sa ibang mga magulang na tulad nila, upang makagawa sila ng isang social network na maaasahan nila para sa suporta," aniya. "Pinapayagan din nito ang mga magulang na magkaroon ng kaalaman na palakihin ang kanilang mga anak sa paraang naaangkop sa pag-unlad, na isang mahalagang kadahilanan sa pagtulong sa mga magulang na hindi maranasan ang paghihiwalay sa lipunan."

Sinabi ni Vasquez na ang programa, na inaalok sa Ingles at Espanyol at karaniwang may kasamang 50 mga kalahok bawat pagawaan, ay nagbibigay ng impormasyon batay sa iba't ibang yugto ng buhay ng mga bata. Sa simula ng bawat sesyon, nanonood ang mga magulang ng isang nagbibigay-kaalaman na video na nagpapaliwanag ng materyal sa kurso, pagkatapos ay lumahok sa mga interactive na pagtatanghal na sinusundan ng mga dalubhasang lektura.

Halimbawa, natutunan ng mga magulang kung paano matutulungan ang paglaki ng utak ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikipag-usap sa kanila, panatilihin ang isang malusog na timbang, maunawaan ang pangangailangan para sa regular na mga pagsusuri sa medikal, at ang kahalagahan ng pagpapanatiling kasalukuyang pagbabakuna. Alamin din ng mga magulang kung paano ihanda ang kanilang mga anak para sa preschool, pati na rin ang pagtatakda ng mga limitasyon at pagpapanatili ng isang nakabalangkas na bahay.

Si Isis Quan, isang ina ng tatlo na nakatira sa Pacoima, ay lumahok sa programa at sinabi na tinulungan siya nito na maunawaan kung paano pinakamahusay na mapalaki ang kanyang mga anak.

"Nagbigay ito sa akin ng ilang napaka kapaki-pakinabang na impormasyon," sabi niya. "Nakatulong ito sa akin na makita kung paano namin masusuportahan ang aming mga anak, lalo na pagdating sa disiplina. Masidhing inirerekumenda ko ang program na ito sa ibang mga magulang. Itinuturo sa iyo kung paano maging mabuting magulang. "

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang "Baby University", mangyaring makipag-ugnay kay Jeanine Reneria o Ruben Castorena sa 818-899-0201.
isalin