Christina Hoag | Freelance na Manunulat


Hulyo 29, 2021

Ang pandemya ng COVID-19 at ang nagresultang pagsisikap sa pagtulong ay naglagay sa First 5 LA's Best Start regional network initiatives sa pagsubok sa nakaraang taon. Habang ang mga epekto ng pandemya at ang mga makasaysayang hindi pagkakapantay-pantay na pinagbabatayan ng krisis ay patuloy na nararamdaman nang malalim, ang mga tagumpay na nagawa ng Best Start ay isang patunay ng lakas ng gawaing pinangunahan ng komunidad. 

Ang mga nagawa ng inisyatiba sa panahon ng pandaigdigang krisis sa kalusugan ay binibigyang-diin kung paano pinakamahusay na gumagana ang Best Start: para sa komunidad at ng komunidad. Kung ito man ay pangangalap ng mga lampin at pormula ng sanggol, pamamahagi ng mga bag ng sariwang ani, pag-aayos ng mga lugar ng pagsubok at pagbabakuna, paghahatid ng mga staple sa mga residenteng nasa bahay, o pagsuporta sa mga pagsisikap na pang-edukasyon na outreach, ang gawaing ginawa sa nakalipas na taon ay nagpapakita na ang lakas at katatagan ay nasa puso ng bawat komunidad, at ang mga solusyon sa pagbabago ng mga komunidad ay pinakamahusay na gagana kapag pinamumunuan mismo ng komunidad. 

Bukod sa mga aktibidad na nauugnay sa pandemya, ang limang rehiyon ng Best Start ay gumawa ng mahahalagang hakbang sa kanilang layunin na baguhin ang mga sistemang nakakaapekto sa mga pamilyang may maliliit na bata: pagtuturo sa mga botante sa mga priyoridad sa pagpopondo, pagtataguyod ng adbokasiya, pagbuo ng mga pakikipagtulungan at mga network sa mga pampubliko at pribadong entity, pagkonekta mga residente sa mga mapagkukunan at pagbibigay kapangyarihan sa mga miyembro ng komunidad ng mga mapagkukunan na nagpapahusay sa mga kasanayan sa pamumuno at bumuo ng kaalaman.

Iyon ang inilaan na gawin ang Best Start. Inilunsad noong 2009, nilalayon ng Unang 5 LA na hakbangin na linangin ang mga pakikipagsosyo sa pamayanan kung saan ang mga magulang at residente ay maaaring maging malakas na mga katalista upang makamit ang mga positibong kinalabasan para sa mga bata at pamilya. Gumagawa ang Best Start upang i-catalyze, palakasin, itaas at bigyan ng kalakasan ang kapangyarihan at makabagong mga diskarte na nabuo ng mga pamayanan - mga diskarte na nagpapabuti sa mga kundisyon ng pamayanan na nakakaapekto sa mga bata, kanilang pamilya at kanilang mga nakapaligid na kapaligiran. Dahil dito, ang Best Start ay isang kritikal na kadahilanan sa gawain ng First 5 LA tungo sa pagkamit nito Northstar pagsapit ng 2028: lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ang sumusunod ay isang pag-update sa pag-unlad na nagawa patungo sa layuning ito sa bawat isa sa limang mga rehiyon ng Pinakamahusay na Simula:

Pinakamahusay na Simula Rehiyon 1 – (East LA, Metro LA, South El Monte/El Monte, Southeast LA)

Unang 5 LA Regional Grantee: Para los Niños 

Ang pagkamit ng pagbabago sa komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga residente at organisasyon ay patuloy na naging sentro sa Rehiyon 1 sa pandemya ng COVID-19. Ang parehong partido ay gumanap ng mahalagang papel sa panahon ng emerhensiyang pagtugon sa pandemya at hinubog ang pangmatagalang pananaw ng Rehiyon para sa pagbabago ng mga sistema. 

Habang tumatagal ang lockdown noong Marso, natukoy ng Region 1 Grantee Para Los Niños na mahalaga ang pangongolekta ng data tungkol sa mga pangangailangan at karanasan ng komunidad. Isinagawa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan kabilang ang mga one-on-one na tawag sa telepono, natuklasan ng Regionwide Needs Assessment Survey na ang pinakamalaking pangangailangan ay pagkain, sanitary at mga gamit ng sanggol, at mga gamit sa paaralan. Ang Para Los Niños at First 5 LA ay nag-organisa ng 18 distribution hubs na may 17 organisasyon at mga vendor upang makalakad ang mga residente para kumuha ng libreng personal protective equipment at pagkain. Sa loob ng isang buwan, 1,300 pamilya ang pinaglilingkuran linggu-linggo.

Gayunpaman, agad na lumitaw na maraming mga residente ang homebound sa quarantine at hindi makakakuha ng pagkain. Ang Unang 5 LA ay kumonekta sa Para Los Niños sa LA Metro, na humakbang upang magbigay ng mga driver sa pamamagitan nito Sa pamamagitan ng programa sa pagbabahagi ng pagsakay upang maihatid ang mga lingguhang bundle ng mga groseri, diaper at mga item para sa kalinisan sa mga residente sa kanilang mga tahanan. 

Ang pagtugon at pagsusumikap sa paggaling ng Para Los Niños ay nakakuha ng pagkilala. Noong nakaraang tag-init, ang nonprofit ay nakatanggap ng mga gawad mula sa Robert Wood Johnson Foundation at ang Momentum Fund upang suportahan ang patuloy na mga pagkukusa ng pagbabago ng system. At noong Enero, ang California Community Foundation iginawad kay Para Los Niños ng isang $ 1 milyon na gawad upang sukatin ang modelo ng pamamahagi ng pagkain sa 3,800 na pamilya sa buong lalawigan.

Ang Rehiyon 1 ay aktibo din sa pagsali sa mga residente sa mga pagsisikap ng sibiko. Bagama't nahadlangan ng pandemya ang kakayahan ng Para Los Nińos na makipag-ugnayan sa mga residente ng Rehiyon 1 sa pamamagitan ng kanilang mga tipikal na diskarte sa personal, ang organisasyon ay umangkop sa sandaling ito, na may mga kampanya ng kamalayan na inayos gamit ang mga caravan ng sasakyan bilang isang paraan ng ligtas na pag-abot sa mga residente upang turuan ang komunidad tungkol sa ang kahalagahan ng paglahok sa Census 2020. 

Noong Agosto, nagsagawa ang Para Los Niños ng isang Community Impact Survey at ginamit ang 330 nakumpletong mga palatanungan upang makisali sa mga residente at samahan sa isang proseso ng pakikilahok upang likhain ang Pinakamahusay na Simula Rehiyon 1 Pagmamaneho ng Equity & Justice Community Bill ng Karapatang Pantao, isang blueprint para sa paglikha ng equity para sa mababang kita at marginalized na populasyon sa Los Angeles. Pormal na iniharap sa isang virtual na forum sa mga pampublikong opisyal noong Abril, ang dokumento ay nagtatala ng 10 pangunahing lugar para sa pagpapabuti, kabilang ang mga parke at libangan, pampublikong transportasyon, de-kalidad na pangangalaga sa bata at broadband internet access.

Pinakamahusay na Rehiyon ng Simula 2 - (Broadway-Manchester, Compton-East Compton, Watts-Willowbrook, West Athens)

Unang 5 LA Regional Grantee: Community Health Council (CHC) 

Bilang karagdagan sa pagtugon sa pandemikong emerhensiya, ang pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan ng komunidad ay naging pangunahing tema sa nakaraang taon sa Rehiyon 2. 

Ang isang aspeto ng nakakaengganyong mga residente ay ang inisyatiba sa South LA Connected na naglalayong idikit ang digital na paghati sa pamamagitan ng Onward, isang bagong, bilingual na online na platform ng komunidad. Patuloy na ginagabayan ang mga residente sa publiko at pribadong mga mapagkukunan sa iba't ibang mga lugar, kabilang ang pangangalaga sa kalusugan at trabaho. 

Ang iba pang aspeto ng pagsasangkot ng mas maraming mga residente sa kanilang pamayanan ay naganap sa ilalim ng Nagpasya ang South LA inisyatiba, na naglalayong maglagay ng higit na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon nang direkta sa mga kamay ng mga residente. Noong Pebrero, inilunsad ng Rehiyon 2 ang una nito Inisyatibong Pamumigay ng Komunidad kasama ang 555 mga residente na bumoboto sa isang listahan ng 21 mga isyu na nais nilang makita na nakausap sa South LA. Ang trabaho at patas na sahod ay na-rate ang nangungunang mga prayoridad, na sinundan ng edukasyon sa maagang bata, kawalan ng kapanatagan sa pagkain, digital na paghati at kalusugan ng ina at sanggol. Si Michelle Burton, punong opisyal ng diskarte at direktor ng Social Change Institute ng CHC, ay nabanggit na sa kasaysayan ng South LA ay may pinakamababang bilang ng botante sa estado. Ang layunin ng South LA Desides ay upang bigyan ng kapangyarihan ang mga residente upang makita nila mismo kung paano makakaapekto ang kanilang input sa patakaran at pagbabago ng system, sa gayon pagdaragdag ng pakikilahok ng sibiko at pagboto ng mga botante sa halalan, sinabi niya.

Matapos ang sarbey, dalawang kinatawan ang inihalal mula sa bawat isa sa apat na lugar sa Rehiyon 2 upang mabuo ang Regional Task Force na sinisingil sa pagtiyak na ang pondo ng pagbibigay ay ginugol alinsunod sa itinakdang mga priyoridad ng pamayanan.

Bilang tugon sa pandemik, ang mga pinuno ng pamayanan na nagtatrabaho sa Rehiyon 2 ay namahagi ng mga kahon ng pagkain at personal na kagamitan na proteksiyon sa mahabang linya ng mga residente na naghihintay sa mga sasakyan. At pagkatapos makita ang mga magsasaka ay kailangang sirain ang mga pananim dahil wala silang lugar upang maiimbak ang mga ito sa panahon ng pandemikong lockdown, bumili ang CHC ng mga ani tulad ng mga dalandan mula sa mga magsasaka, hindi lamang nagse-save ng kinakailangang pagkain ngunit pati na rin mga trabaho sa agrikultura.

Pinakamahusay na Panimulang Rehiyon 3 (Hilagang Silangan ng San Fernando Valley, Panorama City at Mga Kapwa)

Unang 5 LA Regional Grantee: El Nido Family Source Center 

Itinuon ng Rehiyon 3 ang gawain nito sa pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal, komunidad at institusyon upang lumikha ng pagbabago ng mga sistema sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pag-unlad ng pamumuno, pagtatatag ng mga network at relasyon, at pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Nakatuon din ang mga aktibidad sa paggamit ng mga kasanayang may kaalaman sa trauma upang itaguyod ang ibinahaging kabutihan at pagiging epektibo sa sarili, na may sukdulang layunin na lumikha ng isang mas patas at napapabilang na komunidad.

 Ang Alliance United Collaborative ng Rehiyon 3 ay nagdaos ng mga buwanang pagpupulong para sa mga residente at organisasyon  mga kinatawan upang magbahagi ng mga mapagkukunan, bumuo ng mga relasyon, talakayin ang mga pagkakataon, at sama-samang magtrabaho upang mas mahusay na mapaglingkuran ang mga pamilya sa San Fernando Valley.  Dagdag pa rito, ang mga pagpupulong na ito ay humantong sa pagbuo ng isang panukala sa LA County Department of Mental Health para sa kampanyang "We Rise" upang isulong ang kamalayan sa kalusugan ng isip.

Sa kahilingan ng mga magulang at residente  sa Northeast Valley, Rehiyon 3  nagdaos ng mga pagsasanay laban sa rasismo para sa mga residente at mga kasosyong organisasyon tungkol sa mga ugat na sanhi ng sistematikong pang-aapi. 

Nagpatuloy ang El Nido nito Maligayang pagdating sa mga programang pagbisita sa Baby at home, na naglalayong suportahan at palakasin ang mga pamilya simula sa pagbubuntis. Ang outreach upang maakit ang higit pa sa mga pamilyang Itim sa rehiyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa African American Alliance Advocating for Children and Youth, na nakipagsosyo naman sa mga organisasyong pangkomunidad, simbahan, at lokal na Boys & Girls Clubs. 

Sa antas ng institusyon, nagsimula ang pagkukusa ng badyet ng pakikilahok kung saan bumoto ang mga residente sa mga isyung itinuturing nilang pinakamahalaga at nais na makatanggap ng mga pera ng bigyan para sa pagpapabuti. 

Si El Nido ay nagtatrabaho nang malapit sa LA Unified School District upang lumikha ng kamalayan sa mga hamon ng pag-aaral sa malayo para sa maraming mga mag-aaral. A promoteras ang proyekto ng piloto ay itinatag upang magtrabaho sa mga sentro ng edukasyon sa bata upang maugnay ang mga magulang sa mga programang pangkalusugan at panlipunan. Ang layunin ay magkaroon ng pondohan ng LAUSD ang programa pagkatapos makumpleto ang piloto.

Ang kalahok sa Best Start na si Eduardo Najera ay nakadetalye kung paano ang mga workshop sa pamumuno at pagiging magulang ay nakatulong sa kanya na palakasin ang kanyang relasyon sa kanyang sariling pamilya at pamayanan. Sinabi niya na ang isang pagawaan para sa mga ama na nakatuon sa pagpapalaki ng bata at edukasyon ay partikular na nagbabago. "Pagkatapos ng ilang klase, palaging sinasabi ng mga kasosyo at bata, 'Ano ang nangyayari sa mga workshop na ito, sapagkat ganap kang nagbago!'" Aniya. "Ang mga ama ay higit na nag-iinteres sa kanilang mga anak."

Sa panahon ng krisis sa COVID, pinangasiwaan ng El Nido ang pamamahagi ng $ 2.5 milyon na pondo para sa tulong para sa mga pamilyang nangangailangan.

Pinakamahusay na Panimulang Rehiyon 4 - (Central Long Beach, Wilmington)

Unang 5 LA Regional Grantee: Ang Pakikipagtulungan sa Nonprofit 

Ang kakulangan ng abot-kayang pabahay at ang epekto ng pandemya sa mga tagapagbigay ng edukasyon sa maagang bata ay ang pangunahing mga isyu ng pag-aalala na inilabas ng mga residente sa Rehiyon 4.

Ang patuloy na pangangailangan para sa de-kalidad at murang pabahay ay itinaas sa panahon ng malawakang proseso ng pagtatakda ng priyoridad ng komunidad na naganap noong 2018-19. Ang mga alalahaning ito tungkol sa pabahay sa kalaunan ay nagpabatid sa Central Long Beach's unang participatory budgeting na proseso sa 2020, kung saan ang mga residente ay bumoto sa kung paano pinakamahusay na gumastos ng $$450,000 sa mga pondong gawad.

Sa Central Long Beach, Pinag-ayos ng Pinakamahusay na pamayanan ng pamayanan na si Maribel Mireles sinabi abot-kayang pabahay ay naging isang pangunahing priyoridad nang siya at marami sa kanyang mga kapitbahay ay nagsimulang makatanggap ng mga abiso ng malalaking pagtaas sa renta - at kalaunan, mga paunawa sa pagpapalayas - dahil sa mga korporasyong bumibili ng mga gusali sa kanilang pamayanan. Bilang tugon, tumulong siya ayusin ang mga protesta at sumali sa unyon ng mga nangungupahan na matagumpay na naitaguyod para sa isang ordinansa sa konseho ng lungsod na nagbabawal sa pagpapalayas sa kawalan ng kakayahang magbayad ng tumaas na renta, pati na rin ibang ordinansa laban sa panliligalig sa nangungupahan. Kasama rin sa mga aktibidad ang mga workshop tungkol sa adbokasiya ng nangungupahan, gayundin ang mga karapatan ng mga imigrante at trauma resilience.

Sa panahon ng pandemya, nagtatrabaho ang Best Start kasama ang Lungsod ng Long Beach upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga sanggol at maliliit na bata ay kasama sa pagsisikap sa pagbawi ng ekonomiya. Ang Nonprofit Partnership (TNP), ang Best Start Region 4 Grantee, ay kabilang sa ilang mga organisasyong napili upang pangasiwaan ang pagpopondo ng Federal CARES Act sa Long Beach. TNP ipinamamahagi humigit-kumulang $275,000 hanggang 156 na tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at nagtaguyod ng $2.1 milyon sa karagdagang pederal na pagpopondo para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata sa American Rescue Plan Act.

Sa Best Start Wilmington, ang mga namumuno sa pamayanan ay nagkamit ng mga pondo para sa tulong para sa pamamahagi ng pang-emergency na pagkain at pamamahagi. Ang isang magsasaka ay nagmemerkado ng sariwang programa ng ani ay umabot sa 1,500 pamilya na nakatanggap ng mga bag ng sariwang prutas at gulay, gatas, itlog at pulot; isang kabuuang 912 na mga magulang ang nakikinabang mula sa pamamahagi ng PPE, diapers, formula ng sanggol, mga kit sa pag-aaral at mga suplay sa kalinisan. Nag-set up din ang Best Start ng walk-in at drive-thru ng mga site ng pagsubok at pagbabakuna ng COVID-19 at nagsagawa ng outreach na pang-edukasyon tungkol sa virus. 

Sa iba pang gawain para pahusayin ang pampublikong patakaran at epekto sa pagbabago ng mga sistema, ang Best Start ay bumuo ng mga partnership sa mahigit 40 organisasyon sa komunidad. Kasama rin sa pakikipag-ugnayan sa sibiko at mga aktibidad sa pagbabago ng mga sistema ang pagsuporta sa mga miyembro na itinalaga sa Neighborhood Council, Long Beach Post Community Editorial Board at ang Pedestrian Advisory Council para sa Lungsod ng Los Angeles.

Pinakamahusay na Rehiyon ng Simula 5 - (Lancaster, Palmdale)

Unang 5 LA Regional Grantee: Children's Bureau 

Ang pag-iwas sa pang-aabuso sa bata ay isang patuloy na pagtuon ng trabaho sa Antelope Valley, ang pinaka-nakahiwalay na lugar ng lalawigan. Sa mga nagdaang taon, tatlong anak ay namatay mula sa pang-aabuso at maling pagtrato sa kabila ng pagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa sistema ng kapakanan ng bata. 

Upang matugunan ang isyung ito, sumali ang Best Start Region 5 sa Antelope Valley Resource Infusion, na binubuo ng mga pribadong pundasyon, pampublikong entidad at nonprofit ng komunidad, upang bumuo ng mga solusyon na nagpapataas ng kaligtasan at kagalingan ng mga bata at pamilya. Ang partnership ay nag-canvassing sa mga residente para sa kanilang input at tinukoy ang apat na pangunahing mga lugar ng pag-aalala: hindi sapat na suporta para sa mga magulang sa loob ng child welfare system; kakulangan ng mga tagapagbigay ng medikal at mental na kalusugan at mga espesyalista sa trauma; ang kakulangan ng abot-kayang mga aktibidad sa libangan para sa mga bata pagkatapos ng paaralan; at rasismo at kakulangan ng pagkakaiba-iba ng lahi sa lokal na pamumuno. Habang nabuo ang plano ng pagkilos ng komunidad upang tugunan ang mga isyung ito, ilalagay ang isang espesyal na pagtuon sa pagpapalakas ng mga pamilyang Itim, na bumubuo ng hindi katimbang na bilang ng mga lokal na kaso ng kapakanan ng bata, dahil sa isang bahagi ng sistematikong rasismo na nakakaapekto sa sistema ng kapakanan ng bata.

Ang adbokasiyang pampulitika ay bumuo ng isa pang malaking bahagi ng gawain ng Rehiyon 5 sa mga isyung ito. Ang mga magulang na Pinakamahusay na Simula ay nagtipon ng mga lagda bilang suporta sa dalawang bayarin sa estado: AB 31, na magbibigay ng malayang pangangasiwa sa sistema ng kapakanan ng bata sa pamamagitan ng paglikha ng Opisina ng Child Protection Ombudsperson, at AB 1450, kilala rin bilang Batas ni Gabriel, na mangangailangan ng pagpapatupad ng batas upang magpadala ng mga ulat ng matinding kapabayaan at pang-aabuso sa Kagawaran ng Hustisya ng estado. Sa kasamaang palad, ang parehong mga singil ay hindi naipasa.

Priyoridad din ng rehiyon ang pakikipag-ugnayan sa sibiko. Noong 2020, pinangunahan ng mga magulang ng Best Start ang isang caravan ng mga sasakyan sa kanilang mga kapitbahayan, na hinihimok ang pakikilahok sa census. 

Ang Pinakamahusay na Pagsisimula sa Rehiyon 5 ay napakasangkot sa pagsuporta sa mga pamilya sa panahon ng pandemya. Sinimulan ng Best Start ang kampanya ng Foster Care Bags of Hope na lumikha ng mga welcome bag para sa mga batang papasok sa Emergency Foster Care. Ang mga bag ay may kasamang mga item na sumusuporta sa pag-iwas sa Covid 19 at suporta para sa pag-access ng mga mapagkukunan para sa mga foster na magulang at mga pamilyang may mga anak bago ang kapanganakan hanggang sa edad na 5. Ang isa pang bahagi ng COVID relief ay ang pagbibigay ng $150,000 sa mga pondong pantulong. May 3,000 pamilya ang nakinabang sa programang Bucket of Hope, isang asul na balde na puno ng mga pangunahing pangangailangan.

Nakipagtulungan din ang collaborative sa Department of Public Health at AV Resource Infusions para i-promote ang COVID 19 vaccination awareness sa mga kaganapan sa buong Antelope Valley sa pakikipagtulungan ng ilang CBO at faith-based na organisasyon.

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Ang Unang 5 Network ay Tumutugon sa Mga Panukala sa Pagbawas ng Badyet ng Estado na Nakakaapekto sa Mga Bunsong Bata ng California

Hinaharap ng First 5 Network ang mga hamon ng pagbawas sa badyet ng estado sa mga serbisyo ng bata at mga tagapagtaguyod para sa patuloy na suporta para sa mga programang pambata SACRAMENTO, CA (Mayo 14, 2024) - Ang First 5 Network ngayon ay nagpahayag ng pagkabigo kasunod ng May Revision ni Gobernador Newsom sa...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Nakatuon sa pagkakapantay-pantay, pagsasama at pagkakita ng kasiyahan sa mukha ng bawat bata

Marso 12, 2024 Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga nagawa ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan nito...

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

 Erika Witt | First 5 LA Policy Analyst Marso 7, 2024 Ang kapakanan ng mga bata ay isang multi-dimensional na isyu. Upang umunlad, kailangan ng mga bata ang pangangalagang pangkalusugan, nutrisyon, pabahay at pangangalaga sa bata. Ang mga pangunahing pangangailangan na ito ay hindi nakahiwalay na mga alalahanin ngunit sa halip ay magkakaugnay na mga facet na...

isalin