Pilar Diaz | Opisyal ng Programa ng Mga Komunidad, Sentro para sa Epekto ng Bata at Pamilya

Mayo 12, 2022

"Hindi gaanong mahalaga sa istatistika." Ginamit ng isang Pacific Islander na nonprofit na direktor ang pariralang ito upang ibuod ang isa sa maraming hamon sa pagkuha ng suporta para sa mga komunidad ng Native Hawaiian and Pacific Islander (NHPI). Ito ay isang pamilyar na damdamin.

Mula Hulyo 2019 hanggang Oktubre 2020, nagkaroon ako ng pinakamahusay na pinakamahirap na trabaho. Ako ay isang espesyalista sa pakikipagsosyo sa US Census Bureau na itinalaga upang makipag-ugnayan sa mga komunidad ng NHPI ng County ng Los Angeles sa 2020 Census. Hindi ko ginawang basta-basta ang tungkuling ito dahil natukoy ang mga NHPI bilang mahirap bilangin na populasyon. Sa oras na ako ay tinanggap, wala pang isang taon para matukoy ko ang mga kasosyo, bumuo ng mga relasyon, makuha ang kanilang tiwala, at makakuha ng mga NHPI na tumugon. Hindi ako Native Hawaiian o Pacific Islander. Alam ko na magkakaroon ng mga hamon sa pag-abot sa kanila, ngunit alam ko rin na handa akong suportahan ang mga NHPI.

Nag-strategize kami ng aking mga kasamahan na magtutuon ako sa mga organisasyong hindi partikular sa NHPI (mga paaralan, negosyo, lokal na pamahalaan, atbp.) at aabot sila sa mga organisasyong partikular sa NHPI. Ang mga institusyon ng Long Beach ay mahusay na mapagkukunan. Ang Long Beach Unified School District ay nagho-host ng Pacific Islander Voyage, buwanang pagpupulong kasama ang mga magulang at iba pang stakeholder upang suportahan ang mga estudyante ng Pacific Islander. Ang coordinator ng Long Beach Community College Student Services ay Samoan at matulungin sa pag-aayos ng mga kaganapan at koneksyon para maabot ang mga estudyante ng NHPI, kabilang ang pag-uugnay sa akin sa elder sa katabi ng kolehiyo ng Church of Latter-Day Saints kung saan tumatambay ang mga student-athlete ng NHPI. Nagpunta ako sa mga laro ng rugby, football, at volleyball sa buong LA County upang maabot ang mga grupo ng magulang. Nakipag-usap ako sa mga pinuno ng dalawang pinakamalaking unyon sa Port of Los Angeles na nakatuon sa pagsisikap at nag-refer sa akin sa mga negosyong pagmamay-ari o madalas na binibisita ng NHPI sa Willowbrook. Isang miyembro ng komunidad ang nag-refer sa akin sa isang barberya na pagmamay-ari ng Samoan sa Inglewood at ikinonekta ako sa isang kumpanya ng security guard na kumukuha ng maraming Samoans. Pumunta ako sa mga pagsasanay sa choir, bingo, hula class at pagtitipon sa buong county - naabot din ang mga NHPI na lumipat sa Bakersfield, Inland Empire, at Santa Clarita. Nakahanap ako at nakakonekta sa mga NHPI sa pamamagitan ng bibig. Ang e-mail ay bihirang humantong kahit saan; mga tawag at pagbisita sa telepono, gayunpaman, napakalayo ang narating.

Ang may-akda ng blog na si Pilar Diaz, ay nagkuwento ng kanyang mga araw ng Census Bureau sa pagbabalik sa Pacific Islander Ethnic Art Museum sa Long Beach habang iniisip ang kahalagahan ng paglampas sa data.

Naisip ko ang Census bilang community organizing para sa data. Ngunit naunawaan ko rin ang pag-aatubili ng komunidad ng NHPI na tumugon– ano ang punto? Kahit na tumugon ang mga NHPI sa mga record na numero, mababa pa rin ang kanilang bilang kumpara sa ibang mga grupong etniko. Kadalasan, ang data ng NHPI ay pinagsama rin sa 'Mga Asyano.' Kaya, isa sa mga isyung matagal nang itinataguyod ng mga pinuno ng NHPI ay ang paghihiwalay ng mga datos upang ang mga pangangailangan ng NHPI ay mabisang matugunan.

Bumisita ako kamakailan Pacific Island Ethnic Art Museum (PIEAM) na gumawa ng ilang pagmumuni-muni para sa blog na ito. Ang PIEAM ang unang organisasyon na binisita ko at ang una kong nakumpirmang kasosyo sa Census. Pagdating ko, nalaman ko na ang PIEAM ay nakikilahok sa We Rise 2022 ng LA County, ang buong county na serye ng mga kaganapang pinangungunahan ng komunidad na sumusuporta sa kalusugan at pagpapagaling. Ang exhibit ng PIEAM ay nakatuon sa COVID-19, bilang Ang mga NHPI ay lubhang naapektuhan ng pandemya. Sa pagtatapos ng pagbisita, hiniling sa akin na kumuha ng We Rise survey sa aking telepono na may kasamang mga tanong tungkol sa aking kaalaman sa mga mapagkukunan ng kalusugan ng isip ng LA County pati na rin ang aking mental wellness. Isa sa mga tanong tungkol sa aking pinagmulang lahi. Bagama't ang 2020 Census ay may isang kahon para sa Katutubong Hawaiian, Samoan, Chamorro, at Iba pang mga Taga-isla sa Pasipiko, ang survey ng county ay mayroon lamang White, Black, Latino, Asian Pacific Islander, at Iba pa. Ako ay Pilipino at 'Asian Pacific Islander' ang pinakamalapit sa limang pagpipiliang ibinigay. Nalungkot ako dahil alam ko na ang paggawa ng pagpipiliang iyon ay nag-ambag sa pag-blur ng data ng NHPI.

Ang pakikipagtulungan sa mga NHPI ay talagang nagbigay-buhay sa mga pagkukulang ng data para sa akin. Kailangan nating magkaroon ng tumpak at disaggregated na data, hindi lang data. Kailangan din nating maging culturally competent. Ang pagiging kumplikado ng iba't ibang grupong etniko ng NHPI at ang kanilang kaugnayan sa Gobyerno ng US (aymga teritoryotreatiespagsubok ng bomba nukleyar sa isla) at ang pagtrato nito sa mga tao at mga sagradong lupain ay nagresulta sa pag-aatubili ng NHPI na magtiwala sa gobyerno at ma-access ang mga serbisyo sa safety net. Gayundin, mga serbisyong maa-access nila iba-iba depende sa kanilang mga kasaysayan at relasyon.

Ang natutunan ko sa aking mga taon ng gawaing pangkomunidad ay ang mga may pinakamalaking pangangailangan ay kadalasang hindi nakikita sa datos. Para makapaglingkod sa mga NHPI at iba pang mahirap bilang na komunidad, kailangan nating lumampas sa mga set ng data. Ang mga NHPI ay napakarami sa County ng Los Angeles.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin