Pinatatag ang kanyang pangako sa pinakabatang anak ng California, pinirmahan ni Gobernador Gavin Newsom noong Hunyo 27 ang kanyang badyet sa 2019-2020 na may kasamang halos $ 2.8 bilyon na nakatuon sa mga priyoridad sa pag-unlad ng bata. Ang pagsusulong ng isang buong diskarte ng bata, ang mga makabuluhang pamumuhunan na ito ay magpapalakas sa mga pamilya, magpapabuti sa kalusugan ng bata at kaunlaran, at mapatibay ang maagang pangangalaga at sistema ng edukasyon na estado.

Ang pagtupad sa mga pangako na isinumite sa kanyang inaugural address, ang badyet ay gumagawa ng isang makabuluhang paunang bayad sa mga mahahalagang serbisyo at suportang kinakailangan para umunlad ang mga bata at pamilya ng California.

Sa papuri sa mga pagsisikap ng gobernador at kinikilala ang kanyang pagkakahanay sa pangako ng Unang 5 LA na tiyakin na ang lahat ng mga bata sa LA County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay, sinabi ng First 5 LA Executive Director na si Kim Belshé, "Ang Gobernador Newsom at Lehislatura ay gumawa ng isang komprehensibong diskarte upang simulang matugunan ang mga kritikal na pangangailangan ng mga bunsong anak ng California. Sa mga pangako sa badyet sa mga serbisyong nagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng pagbisita sa tahanan, pag-screen at pag-screen ng trauma, pati na rin ang mga pamumuhunan upang mapalakas ang maagang sistema ng pag-aaral ng California, si Gobernador Newsom, Speaker Rendon at Senate Pro Tem Atkins ay karapat-dapat sa kredito para sa paglikha ng isang malakas na pundasyon para sa hinaharap ng aming estado. "

[Larawan Sa kagandahang-loob ng Twitter ni Gob. Newsom na @GavinNewsom]

Kabilang sa mga bagong pamumuhunan sa pag-unlad ng maagang pagkabata ay higit sa $ 135 milyon upang mapalawak ang California Home Visiting Program at CalWORKs Home Visiting Initiative, mga programa na makakatulong sa pagbuo ng matatag na pamilya at itaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng bata sa pinakamaagang sandali na posible; $ 800 milyon upang mapalawak ang Earned Income Tax Credit upang maibigay ang pang-ekonomiyang lunas sa mga nagtatrabaho pamilya ng California; pagpapalawak ng mga may bayad na pagkakataon sa pag-iwan ng pamilya upang ang mga magulang ay makapagtuon ng pansin sa pangangalaga sa kanilang mga anak; at $ 348 milyon upang madagdagan ang mga gawad ng CalWORKs upang matiyak na walang pamilya na makakatanggap ng tulong cash sa California ang nabubuhay sa matinding kahirapan.

Kasama rin sa badyet ang $ 95 milyon upang mapabuti ang mga rate ng pag-screen ng pag-unlad, isang mahalagang hakbang patungo sa pagkonekta sa mga bata na may pagkaantala sa pag-unlad at kanilang mga pamilya sa mga serbisyo, at pag-screen para sa masamang karanasan sa pagkabata (ACEs) upang makabuo ng isang mas tumutugon at sistemang paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa trauma. Ang isang karagdagang $ 50 milyon ay susuporta sa pagsasanay para sa mga provider na nagsasagawa ng mga ACE screen. Ang badyet ay gumagawa din ng isang makabuluhang pamumuhunan sa pagpapalakas ng sistema ng maagang pangangalaga at edukasyon (ECE), pagpapalawak ng pag-access sa pangangalaga sa bata at mga programa ng preschool ng estado, pamumuhunan sa kritikal na imprastraktura ng ECE kabilang ang mga pasilidad at lakas ng trabaho, at pinopondohan ang paglikha ng isang Master Plan para sa pagpapaunlad ng maagang pagkabata upang matiyak na nagbibigay ang California ng abot-kayang pag-access sa de-kalidad na mga serbisyo sa maagang pag-aaral.

Bilang karagdagan sa paggawa ng makabuluhang mapagkukunan mula sa tumaas na pangkalahatang mga kita sa pondo, ang badyet ay nag-iba-iba ng pondo para sa mga programa sa pagpapaunlad ng bata sa pamamagitan ng pagdidirekta ng pederal na pagtutugmang pondo ng Medicaid sa mga serbisyong pangkalusugan ng bata at pagdidirekta ng isang bahagi ng buwis na naipon mula sa pagbebenta ng cannabis, na itinatag ng pagpasa ng Ang Panukala 64, upang suportahan ang maagang pag-aaral, isang kritikal na maagang interbensyon na ipinakita upang makabuo ng matatag na pamilya, mga bata, at mga pamayanan.

Ang unang 5 na si Kim Pattillo Brownson, bise presidente ng Patakaran at Diskarte, ay binigyang diin ang Gobernador at Lehislatura na binago rin ang debate sa pamamagitan ng pagkilala sa mga pangangailangan ng mga nagtatrabaho at mahirap na pamilya. "Hindi sila lumalayo sa mga isyu sa pang-ekonomiyang tinapay at mantikilya, ngunit sa halip ay tinutugunan ang matigas na pang-ekonomiyang realidad na kinakaharap ng napakaraming pamilya sa California," sabi ni Pattillo Brownson.

Pinuri ni Belshé si Gobernador Newsom at ang Komite ng Budget Conference para sa paggawa ng isang balanseng badyet na sumasalamin ng isang malakas, komprehensibong pangako sa mga anak at pamilya ng California.

"Gumawa si Gobernador Newsom at Lehislatura ng isang komprehensibong diskarte upang matugunan ang mga kritikal na pangangailangan ng mga pinakababatang anak ng California. Sa mga pangako sa badyet sa mga serbisyo sa pagpapalakas ng pamilya, ang Newsom at mga pinuno ng pambatasan ay karapat-dapat sa malaking kredito para sa paglikha ng isang malakas na pundasyon para sa hinaharap ng aming estado. "

"Inaasahan namin na ipagpatuloy ang aming trabaho sa gobernador at mga pinuno ng pambatasan upang isulong ang kaunlaran na ito," sabi ni Belshé. "Ang pagpapatuloy na unahin ang mga maliliit na bata sa patakaran at mga pagpapasya sa badyet na nakikinabang sa bawat taga-California."
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin