Pinupuri ng Unang 5 LA ang Lehislatura at Gobernador para sa pagpapahalaga sa mga bata sa badyet ng estado at para sa pagpasa ng mga mahahalagang hakbang na makikinabang sa mga bata, magulang at tagapag-alaga.

Noong Hunyo, ang pangwakas na badyet na pinirmahan ni Gobernador Brown ay natupad ang isang pangako na ibabalik ang pondo para sa maagang pangangalaga at mga pagkakataon sa edukasyon para sa mga bata sa California. Pinalawak at na-update nito ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa programa ng maagang pangangalaga at edukasyon upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang may mababang kita, at bumuo ng kinakailangang pang-emergency na pangangalaga sa bata at suporta sa pag-navigate para sa mga pamilyang kinakapatid.

"Ang California ay nagpapakita ng paraan - sa mga bata, sa mga pamilya, sa mga kababaihan at asawa din." -Si Jerry Brown

Habang natapos ang sesyon ng pambatasan ng estado ng 2017, pinasasalamatan namin ang mga mambabatas at Gobernador Brown sa pagkuha ng isang "diskarte ng magulang sa patakaran:" na inaangkin at inuuna ang mga pangangailangan ng mga anak at pamilya ng California.

Maraming mahahalagang panukalang batas na aktibong suportado ng Unang 5 LA ay naka-sign in sa batas ng Gobernador:

  • Senado Bill 63 (Hannah-Beth Jackson) nagpapalawak ng mga bagong proteksyon sa pag-iwan ng magulang sa isang karagdagang 2.7 milyong mga taga-California na nagtatrabaho para sa maliliit na negosyo. Ang bakasyon na protektado ng trabaho para sa mga bagong magulang ay magagamit lamang dati sa mga nagtatrabaho para sa isang samahan na may 50 o higit pang mga empleyado. Ang SB 63 ay nagpapalawak ng proteksyon na iyon sa mga samahang may 20 o higit pang mga empleyado.
  • Assembly Bill 752 (Blanca Rubio) ipinagbabawal ang mga tagapagbigay ng maagang pag-aalaga at edukasyon na tumatanggap ng mga subsidyo ng estado na paalisin ang isang bata mula sa kanilang mga programa maliban kung ang tagapagkaloob ay nagdokumento at ginalugad ang iba pang mga pagpipilian para sa pagpapanatili ng ligtas na proteksyon ng bata sa programa. Tatlo at 4 na taong gulang ang pinatalsik ng 3.2 beses na mas madalas kaysa sa mga mag-aaral ng K-12, na may mga rate na mas mataas para sa mga batang Amerikanong Amerikano. Ang patakarang ito ay na-modelo pagkatapos ng mga pamantayang pederal na Start Start.
  • Assembly Bill 1520 (Autumn Burke) Itinataguyod ang Nakakataas na Mga Bata at Mga Pamilya Mula sa Kahirapan ng Task Force upang makabuo ng isang komprehensibong plano para sa estado na pondohan ang mga program na hinihimok ng data na makabuluhang magbawas sa rate ng kahirapan sa bata sa California.
  • Assembly Bill 1340 Kinakailangan ni (Brian Maienschein) ang Lupong Medikal ng California na isaalang-alang kasama ang mga kurso na nauugnay sa pagsasama ng kalusugan ng isip at pisikal sa kanilang patuloy na mga kinakailangan sa edukasyon para sa mga manggagamot, na may isang partikular na pagtuon sa maagang pagkakakilanlan ng mga isyu sa kalusugan ng kaisipan at pagkakalantad sa trauma sa maliliit na bata

Sa isang kamakailan-lamang Los Angeles Times artikulong binanggit ni Gobernador Brown ang mga bagong batas na "ang California ay nagpapakita ng paraan - sa mga bata, sa pamilya, sa mga kababaihan at asawa din."

Ipinagdiriwang namin ang gawaing ito at inaasahan din ang kapanapanabik na gawain sa hinaharap. Bilang tagapagtaguyod para sa mga maliliit na bata, ang aming sama-samang pagsisikap ay naglalayong mabago ang buhay: sama-sama naming naiimpluwensyahan ang matinding epekto, makabuluhang pagbabago ng patakaran sa taong ito, na pinapayagan ang mas maraming bilang ng mga bata sa LA at sa buong estado na maging mas handa para sa kindergarten at buhay. Habang binubuo namin ang mga panalo na magkakasama, patuloy naming pinapaalalahanan ang mga mambabatas at kapwa kampeon ng bata na ang tagumpay ng LA County ay nakasalalay sa tagumpay ng mga anak nito: sinisimulan nating buuin ang tagumpay na ito ngayon.
Abril 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Abril 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin