Pinupuri ng Unang 5 LA ang Lehislatura at Gobernador para sa pagpapahalaga sa mga bata sa badyet ng estado at para sa pagpasa ng mga mahahalagang hakbang na makikinabang sa mga bata, magulang at tagapag-alaga.

Noong Hunyo, ang pangwakas na badyet na pinirmahan ni Gobernador Brown ay natupad ang isang pangako na ibabalik ang pondo para sa maagang pangangalaga at mga pagkakataon sa edukasyon para sa mga bata sa California. Pinalawak at na-update nito ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa programa ng maagang pangangalaga at edukasyon upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang may mababang kita, at bumuo ng kinakailangang pang-emergency na pangangalaga sa bata at suporta sa pag-navigate para sa mga pamilyang kinakapatid.

"Ang California ay nagpapakita ng paraan - sa mga bata, sa mga pamilya, sa mga kababaihan at asawa din." -Si Jerry Brown

Habang natapos ang sesyon ng pambatasan ng estado ng 2017, pinasasalamatan namin ang mga mambabatas at Gobernador Brown sa pagkuha ng isang "diskarte ng magulang sa patakaran:" na inaangkin at inuuna ang mga pangangailangan ng mga anak at pamilya ng California.

Maraming mahahalagang panukalang batas na aktibong suportado ng Unang 5 LA ay naka-sign in sa batas ng Gobernador:

  • Senado Bill 63 (Hannah-Beth Jackson) nagpapalawak ng mga bagong proteksyon sa pag-iwan ng magulang sa isang karagdagang 2.7 milyong mga taga-California na nagtatrabaho para sa maliliit na negosyo. Ang bakasyon na protektado ng trabaho para sa mga bagong magulang ay magagamit lamang dati sa mga nagtatrabaho para sa isang samahan na may 50 o higit pang mga empleyado. Ang SB 63 ay nagpapalawak ng proteksyon na iyon sa mga samahang may 20 o higit pang mga empleyado.
  • Assembly Bill 752 (Blanca Rubio) ipinagbabawal ang mga tagapagbigay ng maagang pag-aalaga at edukasyon na tumatanggap ng mga subsidyo ng estado na paalisin ang isang bata mula sa kanilang mga programa maliban kung ang tagapagkaloob ay nagdokumento at ginalugad ang iba pang mga pagpipilian para sa pagpapanatili ng ligtas na proteksyon ng bata sa programa. Tatlo at 4 na taong gulang ang pinatalsik ng 3.2 beses na mas madalas kaysa sa mga mag-aaral ng K-12, na may mga rate na mas mataas para sa mga batang Amerikanong Amerikano. Ang patakarang ito ay na-modelo pagkatapos ng mga pamantayang pederal na Start Start.
  • Assembly Bill 1520 (Autumn Burke) Itinataguyod ang Nakakataas na Mga Bata at Mga Pamilya Mula sa Kahirapan ng Task Force upang makabuo ng isang komprehensibong plano para sa estado na pondohan ang mga program na hinihimok ng data na makabuluhang magbawas sa rate ng kahirapan sa bata sa California.
  • Assembly Bill 1340 Kinakailangan ni (Brian Maienschein) ang Lupong Medikal ng California na isaalang-alang kasama ang mga kurso na nauugnay sa pagsasama ng kalusugan ng isip at pisikal sa kanilang patuloy na mga kinakailangan sa edukasyon para sa mga manggagamot, na may isang partikular na pagtuon sa maagang pagkakakilanlan ng mga isyu sa kalusugan ng kaisipan at pagkakalantad sa trauma sa maliliit na bata

Sa isang kamakailan-lamang Los Angeles Times artikulong binanggit ni Gobernador Brown ang mga bagong batas na "ang California ay nagpapakita ng paraan - sa mga bata, sa pamilya, sa mga kababaihan at asawa din."

Ipinagdiriwang namin ang gawaing ito at inaasahan din ang kapanapanabik na gawain sa hinaharap. Bilang tagapagtaguyod para sa mga maliliit na bata, ang aming sama-samang pagsisikap ay naglalayong mabago ang buhay: sama-sama naming naiimpluwensyahan ang matinding epekto, makabuluhang pagbabago ng patakaran sa taong ito, na pinapayagan ang mas maraming bilang ng mga bata sa LA at sa buong estado na maging mas handa para sa kindergarten at buhay. Habang binubuo namin ang mga panalo na magkakasama, patuloy naming pinapaalalahanan ang mga mambabatas at kapwa kampeon ng bata na ang tagumpay ng LA County ay nakasalalay sa tagumpay ng mga anak nito: sinisimulan nating buuin ang tagumpay na ito ngayon.
Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Pride Month 2022: Pagpaparangal sa Pagkakaiba-iba ng mga Pamilya

Ang Hunyo ay Pride Month! Nagaganap taun-taon, ang Pride Month ay isang panahon para sa pagdiriwang ng lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer na pagkakakilanlan na bumubuo sa populasyon ng LGBTQ+, at para sa pagkilala sa makasaysayang pang-aapi na hinarap ng grupong ito, ang mga hadlang na kanilang...

isalin