Ang Unang 5 LA at Abfriendo Puertas ay naglulunsad ng Bagong Strategic na Pakikipagtulungan upang Palakasin ang Maagang Pangangalaga at Edukasyon para sa Mga Pamilyang Latino sa L

Ang Unang 5 LA at Abfriendo Puertas ay naglulunsad ng Bagong Strategic na Pakikipagtulungan upang Palakasin ang Maagang Pangangalaga at Edukasyon para sa Mga Pamilyang Latino sa L

LOS ANGELES –– Ngayon, ang Unang 5 LA ay naglunsad ng isang bagong estratehikong pakikipagsosyo sa Abfriendo Puertas / Opening Doors, isang programang batay sa ebidensya na sumusuporta sa mga magulang bilang unang guro ng kanilang anak. Ang Abfriendo Puertas, na isinalin sa "Mga Pambukas na Pintuan," ang unang ...
isalin