Si Gobernador Newsom "Tumanggap" ng Mga Bata mula sa Simula sa Mga Patakaran at Pagpipilian ng Tauhan

Si Gobernador Newsom "Tumanggap" ng Mga Bata mula sa Simula sa Mga Patakaran at Pagpipilian ng Tauhan

Sa kanyang mga unang araw sa opisina, kinumpirma ni Gobernador Gavin Newsom ang dating kasabihan - mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita. Ang pag-convert ng kanyang pangako sa pinakabatang anak ng California mula sa pangako ng kampanya sa pag-unlad para sa mga bata, gumawa si Gob. Newsom ng maraming tinatanggap na mga hakbang na isinusulong ng ...
isalin