Kahit na matapos ang isang buhay na pag-alam na may mali, hanggang sa ang aking ama ay ganap na malayo sa kanyang pamilya (kasama ang kanyang mga anak), na nagpapagaling sa sarili nang husto at nahaharap sa mga oras ng kawalan ng tirahan at pag-aresto na sa wakas ay nasuri siya sa Post Traumatic .. .