Nang Naging Tatay Ako, Natutuhan Ko Ang Paghingi Ay Maaaring Maging Isang Uri ng Advocacy

Nang Naging Tatay Ako, Natutuhan Ko Ang Paghingi Ay Maaaring Maging Isang Uri ng Advocacy

Bilang isang 20-taong beterano ng politika ng California at mga usaping pampubliko, ginamit ko ang pagbibigay ng kahulugan sa adbokasiya bilang pag-aayos ng mga martsa, pag-canvass ng mga kapit-bahay sa mga pintuan, at pagtatanghal ng mga press conference upang maimpluwensyahan ang mga nahalal na opisyal at gumagawa ng patakaran. Ang mga ito ay mananatiling mabisang diskarte sa ...
isalin