Pagdating sa pagpapanatiling ligtas sa kanilang mga kalye upang maglakad, maglaro at matuto, natutunan ng mga kasapi ng Best Start Metro LA na pakikipagtulungan sa komunidad kung paano maglakad - isang bloke nang paisa-isa. Pinakamahusay na Simula ng Metro LA at Los Angeles Walks - isang samahang tagapagtaguyod ng pedestrian at ...