Unang 5 LA: Sinasalamin ng Badyet ng Estado ang Gobernador Newsom at Comprehensive Commitment ng Mga Pinuno ng Batas sa Mga Bata at Pamilya

LOS ANGELES - Pinupuri ngayon ng Unang 5 Executive Director ng LA na si Kim Belshé si Gobernador Gavin Newsom at mga pinuno ng pambatasan sa paggawa ng isang matibay na badyet na sumasalamin ng isang komprehensibong pangako sa mga maliliit na bata at pamilya ng California. "Gobernador Newsom at Lehislatura ...

Pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé tungkol sa Mayo Revision ni Gobernador Newsom sa Budget ng Estado ng California

LOS ANGELES - Inilabas ngayon ng Unang 5 LA ang sumusunod na pahayag mula sa Executive Director na si Kim Belshé na tumutugon sa Mayo Revision ni Gobernador Gavin Newsom sa Budget ng Estado: "Ang mga aksyon ni Gobernador Newsom para sa maliliit na bata at pamilya ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita. Nagtatayo siya ...
isalin