Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Nakatira kami sa isang kumplikadong mundo. Isa kung saan ang mga solusyon sa pinakadakilang problema ng lipunan ay hindi madaling makilala o maipatupad. Sa loob ng pagiging kumplikado na iyon ay namamalagi ang parehong mga hamon at oportunidad sa pagbuo ng mas mahusay na mga komunidad kung saan ang lahat ng mga residente ay maaaring umunlad.

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Ni Pegah Faed, DrPH, Senior Program Officer ng MPH, Mga Sistema ng Pangkalusugan Una 5 LA Ano ang epekto ng isang matatag at nakaka-alaga na relasyon? Sasabihin sa iyo ng mga anak ng SaintA at ang mga pamilya ng Nia Imani Family Center sa Milwaukee na maaaring mabago nito ang daanan ng isang ...
isalin