Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Naghahanap sa Kinabukasan ng Maagang Pagkabata sa California: Isang Pagsusuri sa Iminungkahing Budget sa 2020-2021 ni Gob

Matapos ang groundbreaking at makasaysayang pamumuhunan na ginawa noong maagang pagkabata noong nakaraang taon, sabik na hinintay ng mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata at mga pamilya sa buong Golden State ang paglabas ng panukalang badyet sa pananalapi ng Gobernador Gavin Newsom ng 2020-2021 sa simula ng ...

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Pagsusuri sa 2019, Paghahanda para sa 2020

Bawat taon ang mga pinuno ng patakaran ng estado ng California ay gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa County ng Los Angeles, mula sa paglalaan ng mga pondo sa badyet ng estado hanggang sa pagbabago ng mga batas hanggang sa pagtaguyod ng mga patakaran at regulasyon na gumagabay sa pagpapatupad ng lokal na programa ....

Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Pagtatasa: Paano Makakaapekto sa Panukala sa Badyet ni Gobernador Newsom ng Mga Bata at Pamilya ng California?

Ang unang panukala sa badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom ay groundbreaking sa lalim at lawak ng pamumuhunan nito sa ating pinakabatang taga-California. Ang paglalagay ng isang malakas na priyoridad sa mga maliliit na bata at nagtatrabaho pamilya, Newsom's "California for All" $ 209 bilyong plano sa paggastos ...

Batas sa Batasan: Pagbabago ng Mga Panuntunan upang Gawing Mas mahusay ang Mga Bagay para sa Mga Bata

Batas sa Batasan: Pagbabago ng Mga Panuntunan upang Gawing Mas mahusay ang Mga Bagay para sa Mga Bata

Ni Peter Barth, Unang 5 LA Director ng Patakaran sa Publiko at Kagawaran ng Pamahalaan Sa isang kamakailan na pagpupulong ng Lupon, inilarawan ng Unang 5 Komisyonado ng LA na si Judy Abdo ang mga pagbabago sa sistema bilang "paggawa ng mga bagay na mas mahusay na gumana" at ang isa sa mga paraan upang mas mahusay na gumana ang mga bagay ay ang pagbabago ng panuntunan —...
isalin