Presyon ng Kapwa. Mga Pop Quiz. Pimples. Oo, ang ika-8 baitang ay maaaring maging isang mapaghamong oras para sa isang binatilyo. Hinarap ni Christina Altmayer ang lahat ng mga pagsubok na ito na lumalaki sa Long Island ng New York. At pagkatapos, nakalulungkot, isa pang hamon na literal na lumapag sa kanyang pintuan. "Ang kapatid na babae ng aking ina ay namatay ...