COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

COVID-19: Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Impormasyon para sa Mga Bata, Pamilya at Mga Buntis na Babae

Mga Bangko ng Mapagkukunang Pangkalusugan ng COVID-19: Mga Pangkalusugang Pangangalaga sa Kalusugan ng California: COVID-19 Clearinghouse California Pangunahing Pangangalaga ng Pambansang Asosasyon ng Komunidad na Pambansang Kolehiyo ng Asosasyon ng Los Angeles County COVID-19 na Proyekto sa Literacy: Mga Fact Sheet sa COVID-19 (Maramihang Mga Wika) Pagkuha ...

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Virtual Learning, ECE Professionals & LAUSD Mga Mag-aaral / Pamilya

Impormasyon ng LAUSD Noong ika-8 ng Hunyo, 2020, naglabas ang California ng mga alituntunin para sa muling pagbubukas ng mga pampublikong paaralan: Mas Matibay na Sama-sama: Isang Gabay na Aklat para sa Ligtas na Pagbubukas muli ng Pahina ng Mapagkukunan ng LAUSD ng Mga Pampublikong Paaralan ng California: https://achieve.lausd.net/resources Nagbigay ang LAUSD ng hotline. .

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

COVID-19: Mga Mapagkukunan para sa Mga Komunidad

Ang pandemik ay nakaapekto sa mga pamilya at pamayanan sa iba't ibang paraan. Mula sa pagkawala ng trabaho at kawalan ng access sa pagkain hanggang sa mga katanungan sa paligid ng pagbabayad ng renta at mortgage at pagpapatupad ng paradahan. Sa kabutihang palad, pinagsasama ng COVID-19 ang mga miyembro ng komunidad upang matulungan ang bawat isa ...
isalin