Ang Unang 5 LA ay Nagtataguyod ng Mga Pagpapaunlad na Pag-screen gamit ang Bagong Pediatrician Toolkit

Ang Unang 5 LA ay Nagtataguyod ng Mga Pagpapaunlad na Pag-screen gamit ang Bagong Pediatrician Toolkit

Hulyo 2020 Ang mga klinika ng bata ay mayroon nang libre, praktikal na toolkit na dinisenyo upang palakasin ang pag-screen sa pamamagitan ng mga mabisang kasanayan na mas mahusay na makakakita ng mga pagkaantala sa pag-unlad, tulad ng Autism Spectrum Disorder, sa mga sanggol at sanggol. Maagang Pag-screen, Mas Mahusay na Mga Kinalabasan: ...
isalin