Ni Peter Barth, Unang 5 LA Director ng Patakaran sa Publiko at Kagawaran ng Pamahalaan Sa isang kamakailan na pagpupulong ng Lupon, inilarawan ng Unang 5 Komisyonado ng LA na si Judy Abdo ang mga pagbabago sa sistema bilang "paggawa ng mga bagay na mas mahusay na gumana" at ang isa sa mga paraan upang mas mahusay na gumana ang mga bagay ay ang pagbabago ng panuntunan —...