Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Landas sa Pag-unlad: Mga tagapagpahiwatig ng Kaayusan ng Bata na Bata sa County ng Los Angeles

Nalulugod ang Unang 5 LA na ibahagi ang ulat sa Pathway to Progress na gumaganap bilang batayan para sa pagtatasa ng pag-unlad sa pagpapatupad ng aming Strategic Strategic na 2020-2028. Tulad ng naturan, ang mga tagapagpahiwatig na ipinakita sa ulat na ito ay inaabangan ang panahon, na nagbibigay ng kritikal na impormasyon ...

Taunang ulat sa Taunang 2017-2018

Taunang ulat sa Taunang 2017-2018

Kamakailan lamang, ang Division ng Pagsasama at Pag-aaral ay nagsumite ng Taunang 5 Taunang Taunang Ulat ng Estado ng LA sa Unang 5 California, na kasama ang aming taunang mga kita, paggasta, uri ng serbisyo, populasyon na naihatid at mga natuklasan sa pagsusuri. Pinagsasama ng Komisyon ng Estado ang aming data sa ...
isalin