Census 2020: Gumawa ng Aksyon NGAYON! Mabibilang!

Bagaman ang deadline upang lumahok sa Census ng 2020 ay pinalawak dahil sa COVID-19, ang tunay na petsa ng pagtatapos ng 10/5/20 ay halos narito. Hanggang sa 7/29/2020, ang rate ng pagtugon sa lalawigan ng LA ay 59.1% lamang at ang rate ng pagtugon sa estado ay 64.0% na porsyento lamang, ...

Ang Census ng 2020 & COVID-19: Madaling Maibilang nang Ligtas!

Ang Census ng 2020 & COVID-19: Madaling Maibilang nang Ligtas!

Ang Census ng 2020 & COVID-19: Madaling Maibilang nang Ligtas! Ang pakikilahok ng iyong pamilya sa Census ay tumutulong sa pagtukoy ng pagpopondo para sa mga pamayanan sa California - kabilang ang iyong sarili. Ngayon higit sa dati, ito ay lalong mahalaga para sa mga pamilyang Los Angeles County na ...

Bilang ng Iyong Mga Anak - Bilangin ang Iyong Mga Anak!

Bilang ng Iyong Mga Anak - Bilangin ang Iyong Mga Anak! Abril 1 ay Araw ng Census! Simula sa Marso 2020, sisimulan ng US Census Bureau ang proseso ng pagbibilang sa bawat tao sa US para sa senso sa 2020. Ang impormasyong nakolekta ng senso ay ginagamit upang matukoy ang pagpopondo para sa mga komunidad ....

Demystifying ang Census

Demystifying ang Census

Kapag ang mga manunulat ng Konstitusyon ay nagtatag ng isang senso bilang isang paraan upang maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon ng Amerika, marahil ay tila isang prangkahang panukala. Gayunpaman, sa modernong panahon, pagkolekta ng data at privacy ...
isalin