Unang 5 Paraan ng 5 LA upang Makipag-usap sa Mga Bata Tungkol sa Pagboto

Unang 5 Paraan ng 5 LA upang Makipag-usap sa Mga Bata Tungkol sa Pagboto

Ang Unang 5 LA na 5 Mga Paraan upang Makipag-usap sa Mga Bata Tungkol sa Pagboto ay bahagi ng pagiging isang mabuting mamamayan, at ngayon ay isang perpektong oras upang makipag-usap sa mga bata tungkol sa halalan at demokratikong proseso! Narito kung paano: Ipakita at sabihin. Mga palatandaan ng damuhan, mga sticker ng bumper, mailer, balota, at mga billboard ay ...

CHECKLIST NG VOTING: Tumayo at Mababilang!

CHECKLIST NG VOTING: Tumayo at Mababilang!

Bumoto upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong komunidad! Tiyaking handa ka sa pamamagitan ng pagsunod sa checklist na ito. Karapat-dapat ka bang bumoto? Maaari kang bumoto sa halalan sa 2020 kung ikaw ay isang mamamayan ng Amerika na magiging 18 o mas matanda sa Nobyembre 3, 2020. Para sa karagdagang impormasyon, ...

Maghanda para sa mga Primarya!

Maghanda para sa mga Primarya!

Maghanda para sa mga Primarya! Markahan ang iyong kalendaryo - Marso 3 ay ang petsa ng mga pangunahin sa pagkapresidente ngayong taon, kung kailan ang mga rehistradong botante ay naghain ng kanilang mga balota para sa kung sino ang magiging kandidato ng kanilang partidong pampulitika sa halalan sa Nobyembre 2020. Upang matiyak na naririnig ang iyong boses na ito ...
isalin