DIY Soap-on-a-Rope

DIY Soap-on-a-RopePara sa isang mahusay, malinis na regalo para sa Araw ng Mga Ina at Araw ng Mga Tatay, subukan ang iyong kamay sa paggawa ng makalumang sabon-sa-isang-lubid! Hindi lamang kapaki-pakinabang ang regalong ito, mas matagal din ang sabon dahil pinipigilan ito ng lubid na mabasa. Kakailanganin mo: 3 bar ng sabon (sapat ...
isalin