DIY Soap-on-a-Rope

DIY Soap-on-a-RopePara sa isang mahusay, malinis na regalo para sa Araw ng Mga Ina at Araw ng Mga Tatay, subukan ang iyong kamay sa paggawa ng makalumang sabon-sa-isang-lubid! Hindi lamang kapaki-pakinabang ang regalong ito, mas matagal din ang sabon dahil pinipigilan ito ng lubid na mabasa. Kakailanganin mo: 3 bar ng sabon (sapat ...

Mga Recipe na Dalawang-Sangkap

Mga Recipe na Dalawang-Sangkap

Dalawang-Sangkap na Mga Recipe na Pinagsasa para sa Mga Roll, Bagel, at Mga Sangkap ng Pizza: 1 1/8 tasa na tumataas na harina * 1 tasa na Greek Greek yogurt (anumang uri) * Upang makagawa ng iyong sariling mismong harina, magkasamang 1 tasa ng anumang uri ng harina (all-purpose, buong trigo, walang gluten, atbp.) na may ...
isalin