Bilang isang batang lalaki na lumalaki sa Bakersfield, California, si Armando Jimenez ay madalas na gumugol ng oras sa maliit na restawran ng kanyang pamilya. Doon niya mahahanap ang kanyang 50-taong-gulang na Tiyo Eddie, nakaupo sa isang bartool kasama ang kanyang baso, binabalewala ang mga pahina ng Bagong ...