Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Pamilya at Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot sa ACES

Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Pamilya at Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot sa ACES

Ang Enero 2022 ACEs Aware ay isang inisyatiba na inilunsad ng California Department of Health Care Services at ng Office of the California Surgeon General na may layuning bawasan ang mga ACE ng kalahati sa isang henerasyon. Unang 5 LA, bilang bahagi ng isang grant sa pakikipag-ugnayan ng provider sa mga ACE...

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Ang Pagpopondo ng Upstream Solutions ay Susi upang Mapagaling ang Mga Social Ills ng Trauma

Nakatira kami sa isang kumplikadong mundo. Isa kung saan ang mga solusyon sa pinakadakilang problema ng lipunan ay hindi madaling makilala o maipatupad. Sa loob ng pagiging kumplikado na iyon ay namamalagi ang parehong mga hamon at oportunidad sa pagbuo ng mas mahusay na mga komunidad kung saan ang lahat ng mga residente ay maaaring umunlad.

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Anong nangyari sa'yo? Pagbabago ng Paano Natin Tinutugunan ang Mga Epekto ng Childhood Trauma

Ni Pegah Faed, DrPH, Senior Program Officer ng MPH, Mga Sistema ng Pangkalusugan Una 5 LA Ano ang epekto ng isang matatag at nakaka-alaga na relasyon? Sasabihin sa iyo ng mga anak ng SaintA at ang mga pamilya ng Nia Imani Family Center sa Milwaukee na maaaring mabago nito ang daanan ng isang ...

Iulat ang Mga Pangalang Mga Traumatikong Epekto ng Kawalang-Tirahan sa Mga Maliliit na Bata, Unang 5 Tumatawag si LA para sa Trauma na may kaalamang Diskarte upang Tulungan ang Mga Bata

Iulat ang Mga Pangalang Mga Traumatikong Epekto ng Kawalang-Tirahan sa Mga Maliliit na Bata, Unang 5 Tumatawag si LA para sa Trauma na may kaalamang Diskarte upang Tulungan ang Mga Bata

Mas Mababang Mga Iskemang Pang-akademiko, Mas Mabibigat na Kalusugan Kabilang sa Walang Bahay na Mga Bata ay Nag-uudyok sa Mga Nangungunang Tagapagtaguyod ng Mga Bata upang Magrekomenda ng isang Diskarte sa Impormasyon sa Trauma upang Makatulong Mapigilan at mapagaan ang Epekto ng Los Angeles- Ang Unang 5 LA ngayon ay naglabas ng isang ulat na sumisiyasat kung paano walang tirahan at trauma ...

Tinutulungan nila ang Mga Magulang na Iligtas ang kanilang mga Anak; Ang isa sa mga Layunin ay upang Taasan ang Mga Posibilidad ng Tagumpay

Gustong kilalanin ng Unang 5 LA ang suporta ng workgroup ng Trauma-Informed Care para sa tampok na ito sa Hoy Los Angeles, ang pahayagan sa wikang Espanyol ng LA Times. Orihinal na isinulat ni Selene Rivera, isinalin at muling inilimbag nang may pahintulot. Ngayon lang nanganak si Maria C. ..

Bakit Kailangan ang Pangangalaga na may kaalamang Trauma sa County ng Los Angeles

Ni Kim Belshé at Robert K. Ross, MD Noong bata pa si Jake, sinisigawan siya ng kanyang mga magulang araw-araw. Sinabi nila sa kanya na lahat ng kanyang ginawa ay mali at siya ay walang halaga. Isang araw nang si Jake ay 4, itinapon siya ng kanyang ama sa pader ng tatlong beses. Hindi hanggang sa ...

Pagtuunan ng pansin: Pangangalaga sa Impormasyon na Trauma

Pagtuunan ng pansin: Pangangalaga sa Impormasyon na Trauma

Isiniwalat ng pananaliksik na ang pagkakalantad sa trauma sa pagkabata ay nauugnay sa maraming mga pangmatagalang isyu sa pagiging may sapat na gulang, kabilang ang pagkabalisa, pagkalungkot at PTSD, pati na rin ang mga malalang kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, sakit sa puso at diabetes. Ngunit may pag-asa. Esta Soler, ...
isalin