March 2023

Ang pinagmulan ng Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan ay nagsimula sa Sonoma County, California, nang isang grupo ng kababaihan na kalaunan ay naging mga pinuno sa likod ng National Women's History Alliance (pormal na kilala bilang National Women's History Project) ay nagsimula ng isang grassroots campaign para magbigay ng kamalayan sa mga kontribusyong ginawa ng kababaihan sa kasaysayan. Bilang tugon sa matingkad na kakulangan ng representasyon ng babae sa mga aklat at materyal na pang-edukasyon noong panahong iyon, ang mga kababaihan sa likod ng kilusan ay nagtatag ng isang linggong pagdiriwang noong 1978 na nagpapataas ng epekto ng kababaihan sa pagsulong ng lipunan, pag-unlad, at pagkakapantay-pantay, gayundin ang ang mahalagang epekto ng pagkilala sa kababaihan sa kasaysayan sa mga nakababatang henerasyon.  

Ang National Women's History Alliance sa lalong madaling panahon ay gumawa ng sarili nilang kasaysayan nang makalipas ang dalawang taon, ang mga tagapagtaguyod ay pumunta sa Washington upang mag-lobby para sa pederal na pagkilala sa Women's History Week. Matagumpay sa kanilang mga hangarin, naglabas si Pangulong Jimmy Carter ng isang pormal na deklarasyon noong 1980 na kinikilala ang linggo ng Marso 2-8 – sadyang nakaayon sa Women's History Day noong Marso 8 – bilang Women's History Week.  

Pitong taon pagkatapos ng deklarasyon ni Pangulong Carter, patuloy na itinaas ng National Women's History Alliance ang pangangailangan para sa higit na pagkilala sa papel na ginampanan ng kababaihan sa kasaysayan at nagpetisyon sa Kongreso na magpasa ng isang resolusyon na nagpalawak ng linggo sa isang buwang pagdiriwang, na naging Marso 1987. ang unang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan. Kasunod nito, ang bawat pangulo mula noong 1988 ay patuloy na kinikilala ang Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan sa pamamagitan ng isang pormal na deklarasyon.   

Ang taon na ito ay minarkahan ang ika-36 na taunang pagdiriwang ng Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan at ang Unang 5 LA ay ipinagmamalaki na makiisa sa tema ng taon — na itinatag ng National Women's History Alliance — ng “Pagdiwang ng mga kababaihang nagkukuwento sa ating mga kuwento.” Naniniwala ang First 5 LA na ang pagkukuwento ng mga buhay na karanasan ay isang kritikal na sangkap pagdating sa mga sistema ng pagbabago sa trabaho, at kami ay nakikilahok sa tema sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga kababaihan na nagdulot ng positibo at patas na pagbabago sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kuwento mula sa kanilang sariling buhay, tahanan , at mga komunidad.  

Para sa karagdagang impormasyon sa tema, nagsama kami ng sipi mula sa website ng NWHA:  

Sa buong 2023, hikayatin ng NWHA ang pagkilala sa mga kababaihan, nakaraan at kasalukuyan, na naging aktibo sa lahat ng anyo ng media at pagkukuwento kabilang ang print, radyo, TV, entablado, screen, blog, podcast, at higit pa. Ang napapanahong tema ay nagpaparangal sa mga kababaihan sa bawat komunidad na nag-alay ng kanilang buhay at mga talento sa paggawa ng sining, paghahangad ng katotohanan, at pagpapakita ng kalagayan ng tao dekada pagkatapos ng dekada. 

Mula sa mga pinakaunang mananalaysay hanggang sa mga paunang mamamahayag, ang aming mga karanasan ay nakuha ng iba't ibang uri ng mga artista at guro. Kabilang dito ang mga may-akda, manunulat ng kanta, iskolar, playwright, performer, at lola sa buong panahon. Matagal nang naging instrumento ang mga kababaihan sa pagpasa ng ating pamana sa salita at sa print upang maiparating ang mga aral ng mga nauna sa atin. Ang mga kwentong pambabae, at ang mas malaking kwento ng tao, ay nagpapalawak ng aming pang-unawa at nagpapatibay sa aming mga koneksyon sa isa't isa. 

Para sa higit pang impormasyon, mapagkukunan, at virtual at personal na pagdiriwang, tingnan ang aming resource library sa Women's History Month sa ibaba:   

KAGANAPAN

EDUKASYON SA PAGSUSURI
Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

isalin