Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Pagdating sa pagsasalita para sa pagkakapantay-pantay at pagsasalita laban sa kawalan ng katarungan, nagsasalita si Kris Perry mula sa karanasan.

Mula sa kanyang maagang trabaho at ang Alameda County Mga Serbisyong Panlipunan sa paglilingkod bilang tagapagpaganap direktor ng Unang 5 County ng San Mateo, Unang 5 California at ang Unang Limang Taon Pondo, Nagtrabaho si Perry ng walang pagod sa loob ng tatlong dekada upang balansehin ang kaliskis ng kawalan ng katarungan at pagbutihin ang buhay ng mga maliliit na bata: pinipigilan ang pang-aabuso sa bata, pagbuo ng mga makabagong programa sa maagang pag-aaral, pagtaas ng pag-access sa kalidad ng kalusugan at pagpapalakas ng pamumuhunan sa mga batang may mababang kita.

Sa isang mas personal na antas, Perry at Sandy Stier ipinagtanggol ang kanilang karapatan na magpakasal bilang mga nagsasakdal sa palatandaan ng Proposisyon 8 kaso, na nagbalik ng pagkakapantay-pantay sa pag-aasawa sa California pagkatapos ng isang pagpapasiya ng 2013 Korte Suprema ng US.

Sa 2019, Itinalaga ni Gobernador Gavin Newsom si Perry upang maglingkod bilang Deputy Secretary ng Health and Human Services Agency ng California (CHHS) para sa Early Childhood Development at as Senior Advisor ng Gobernador sa Pagpapatupad ng Mga Inisyatibo ng Maagang Bata sa Pag-unlad.

Pinag-usapan ni Perry ang tungkol sa kanyang maagang huwaran bilang isang kampeon para sa mga bata, ang kapangyarihan ng koneksyon, mga alalahanin tungkol sa epekto ng COVID-19 sa maagang pagkabata, kamakailan na nagpasiya ng Korte Suprema sa pagkakapantay-pantay at ang kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga bata na harapin ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa lahi at kawalan ng katarungan.

***

Q. Lumalaki, sino ang iyong kampeon para sa mga bata?

A. Ang aking ina. Siya ay isang guro ng kindergarten at first grade. Lumaki ako sa Bakersfield at nagturo siya sa isang pampublikong paaralan na malapit sa bukirin ng langis kung saan ang mga bata ay naninirahan sa kahirapan at napakaliit ng pagkakalantad sa maagang literasi o iba pang mga karanasan sa edukasyon bago makarating kindergarten. Siya ang madalas na taong nagturo sa kanila na magbasa. Alam nating lahat kung ano ang isang tagumpay iyan. Anong hindi kapani-paniwalang pagpipilian ng karera. Ito ay isang patunay sa lakas ng edukasyon sa publiko.

Isang araw sa pasukan, sasabay ako sa paaralan. Ito ang pinakamagandang araw ng taon. Nakatutuwang pumunta sa paaralan, makilala ang mga bata. Siguro 4 na taong gulang ako nang magsimula akong sumama sa kanya. Ginawa ko iyon lahat hanggang sa 12th Grade.

Siya ay isang may talento na kwentista at maganda ang binasa nang malakas. Humihinto siya at magtanong, gagamit ng iba't ibang boses at iguhit ang mga bata sa kwento. Napagtanto kong ganito ang pagtuturo ng mga guro. Nag-apoy ito ng isang pagkahilig para sa pag-aaral sa mga bata.

Q. Paano ka hinimok ng iyong ina na nais na tulungan ang mga bata?

A. Ang pagmomodelo ay napakalakas. Hindi lang ito ang aking ina. Mga kaibigan niya yun. Nagkaroon ng isang pamayanan ng pagtuturo. Mga guro ay isang natatanging kumbinasyon ng mga talento. Nagbigkas sila ng tula, kumakanta, nagbibigay console, lumikha. Nalulutas nila ang mga problema at sinusuportahan ang mga pamilya. Taong '70 at ang ginintuang edad ng edukasyon sa California. Ito ay mahusay na napondohan. Ito ay ang mahusay na pangbalanse. Pagkatapos ay nakapasok ako sa mga klase sa kolehiyo at sosyolohiya at sikolohiya. Nais kong gawin ang mga bagay sa antas ng system. Naaakit ako sa gawaing panlipunan. Isa sa mga bagay na naging interesado ako ay ang pag-iwas sa pag-abuso sa bata at pagpapanatili ng pamilya.

Q. Mayroon kang isang hindi kapani-paniwala na halaga ng karanasan sa pagwawagi sa mga bata sa panahon ng iyong panunungkulan sa Save the Children Action Network (SCAN), First Five Years Fund, First 5 San Mateo County, First 5 California at lalawigan ng Alameda. Mula sa mga karanasan, ano ang ipinagmamalaki mo?

A. Sa palagay ko ay napalad ako na nasa First 5 San Mateo County sa mga unang araw ng kilusang Unang 5. Mayroong pag-asa, pagpayag, optimismo at mapagkukunan. Ang lahat ng pakikipagtulungan na ito sa buong mga kagawaran ng lalawigan ay naka-target sa pagsuporta sa mga bata. Ito ay ang perpektong lugar para sa pag-scale ng home visit, universal healthcare para sa mga bata at unibersal na pag-access sa maagang edukasyon lahat sa loob ng ilang taon. Hindi ito nagsimula sa Unang 5, ngunit pinadali ang lahat upang magawa ang mga bagay na iyon. Sa tingin ko ang paglipat sa Unang 5 Ang California ay bahagi ng isang pagkilala sa nagawa sa San Mateo.

Q. Paano ka pinaghandaan ng iyong oras na pakikipagtulungan sa mga ahensya na nakalista sa itaas para sa iyong unang taon na nagtatrabaho sa iyong kasalukuyang posisyon?

A. Ang karaniwang sinulid ay ang kahalagahan ng pagpaplano. Sinusunod mo ang mga pangako na iyong ginawa habang may kakayahang umangkop upang makagawa ka ng mga pagbabago. Sa aking kasalukuyang posisyon, mayroong isang master plan. Nang nasa DC ako, naghanda kami para sa halalan at mga paglilipat sa Kongreso at sa White House. Ang gagawin mo ay magplano, magplano, magplano para sa mga paglipat na ito. Pagpapanatili ng drumbeat na pagpunta para sa maagang pag-aaral at pangangalaga sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa kawani ng Hill at mga kasosyo sa pagtataguyod. Ang pagpaplano ang aking napuntahan.

Q. Ano ang ipinagmamalaki mo sa iyong unang 18 buwan na pagtatrabaho sa administrasyon ni Gob. Newsom?

A. Ang pinaka-mayabang na ako ay nasa koneksyon - kapwa personal at propesyonal - sa loob ng CHHS. Ang pagtatalaga ng isang taong may karanasan sa maagang pagkabata at edukasyon ay hindi pa nagagawa dati. Maaari kong itaas ang isyu. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa CHHS I may pagkakataon na kasosyo sa Opisina ng Surgeon General, Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan, Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko at maraming iba pang mga direktor ng kagawaran. Dahan-dahan ngunit tiyak, sinusubukan kong isama ang mga serbisyong ito sa loob ng CHHS upang makabuo kami ng isang buong diskarte ng bata at pamilya.

Q. Noong 2019, nagpatupad ang Gobyerno ng Newsom ng matatag na pamumuhunan sa badyet para sa pagpapaunlad ng bata para sa mga bata sa California. Ano ang mga hamon na nakikita mo sa pagsulong ng kanyang mga priyoridad sa pagkabata sa dahilan ng COVID 19?

A. Ang pinakamalaking hamon ay ang badyet na naapektuhan ng COVID-19. Nagpunta kami mula sa pagkakaroon ng sobrang $ 25 bilyon hanggang sa pagkakaroon ng isang $ 55 bilyong deficit. Maraming mga safety net program caseload na lumalaki, at ang aming mga kita ay bumababa. Sa maagang pangangalaga at edukasyon, ang isa sa pinakamalaking hamon na mayroon kami ay ang pagsuporta sa trabahador, ngunit ngayon mayroon kaming mas kaunting mga mapagkukunan. Mas mahalaga pa ang mga epekto sa mga magulang. Maraming mga magulang ang nag-ayos ng kanilang buhay batay sa palagay na maaari nilang kayang bayaran pangangalaga ng bata o na kanilang pangangalaga ng bata ay magagamit kapag kailangan nila ito para sa trabaho. Napakaraming gawain ang dapat nating gawin upang matiyak na sinusuportahan namin ang parehong mga magulang at tagapagbigay ng pasulong.

Q. Paano binago ng COVID-19 ang iyong trabaho?

A. Hindi ko pa nakikita ang aking mga kasamahan sa Sacramento nang personal mula Marso 16. Ang hinahamon ay ang marami sa mga desisyon na ginagawa natin ay nakikipagsosyo sa bawat isa at sa publiko. Mas mahirap magkaroon ng malalim na pag-uusap kapag malayo ka sa lipunan. Sinabi nito, nag-host kami ng maraming mga pagpupulong publiko upang makalikom ng input para sa Master Plan at sa Early Childhood Policy Council.

Q. Ang pagkamatay ni George Floyd at iba pang mga Aprikanong Amerikano ay nagbunsod ng sigaw sa hindi pagkakapantay-pantay ng lahi. Ang mga magulang na taong may kulay ay nakikipag-usap sa kanilang mga anak na kasing edad ng 3 tungkol sa lahi upang matulungan silang makayanan ang maaaring makasalubong sa labas ng bahay. Ano ang iyong mga mungkahi para sa mga magulang kung paano lapitan ang mahalagang isyu?

A. Makipag-usap nang madalas at may kasing detalye hangga't kaya mo sa iyong mga anak habang inaalala pa rin ang kanilang kaunlaran sa pag-unlad para sa impormasyon. Mahalaga rin na ilipat mula sa pagkaya sa pagbabalik. Pagtuturo sa mga bata na maging aktibo tungkol sa pagbabago - dadalhin sila sa martsa o iba pang mga karanasan na makakatulong sa kanilang pakiramdam na konektado sa mas malaking pamayanan at sinusuportahan. Ito ay nasa tuktok ng pagtuon sa personal na mga kasanayan ng iyong anak. Inaasahan namin, ang mga pamilya ay magkakaroon ng isang echo room tungkol sa equity ng lahi mula sa mga paaralan, mga tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan at gumagawa ng patakaran.

Inaasahan ko na ang sandaling ito ay makakatulong sa mga bata na malaman na maaari silang lumaban. Sa halip na panloobin ang damdamin ng pagkabigo sa kawalan ng pagkakapareho, maaari mong sabihin na, "Ako ay pantay."

P. Paano mababago ang iyong gawain sa pamamagitan ng mga isyu ng kawalang katarungan sa lipunan at panlipunan na pinukaw ng mga kamakailang kaganapan?

A. Lilipat kami sa isang mas matalas na pagtuon sa kung paano mag-deploy ng mga mapagkukunan ng estado upang matiyak ang pagkakapantay-pantay. Magkakaroon ng mas maraming pagsusuri sa mga pampublikong dolyar at kung paano ginagamit ang mga ito upang madagdagan ang katarungan. Kailangan namin ng data upang maunawaan kung saan ang mga bata sa California ay may pinakamaliit na access sa mataas-kalidad ng edukasyon, pangangalaga ng kalusugan at malinis na hangin at tubig.

Itinayo namin ang sistemang ito. Ngayon tayo kailangan itayo mo ulit, ngunit mas mabuti.

Q. Bilang isang nagsasakdal sa landmark na kaso ng Proposisyon 8 na nagbalik ng pagkakapantay-pantay ng kasal sa California, mayroon kang natatanging pananaw sa mga karapatan sa LGBTQI. Sa Hunyo, nagpasiya ang Korte Suprema laban sa diskriminasyon sa lugar ng trabaho laban sa mga empleyado ng gay at transgender, Ano ang magkasamang ipinahihiwatig ng mga hatol na ito ng SCOTUS para sa buhay ng mga magulang ng LBGTQI at kanilang mga anak?

A. Iyon ang napakalaking tagumpay. Sa palagay ko inilagay nila ang isang tandang padamdam sa paglaban para sa pagkakapantay-pantay ng LBGTQI. Ngayon ay maaari kang magpakasal at pumunta sa trabaho kinaumagahan nang hindi takot na maalis sa trabaho. Kung mayroon kang isang anak na lumalaki sa California, anuman ang kanilang oryentasyong sekswal, maaari mong maramdaman hindi lamang pantay ngunit protektado ng batas.

Q. Bakit ang lahat ng mga taga-California ay nagmamalasakit tungkol sa pamumuhunan sa mga bata nang maaga kahit na wala silang mga maliliit na bata, lalo na ngayon habang tumutugon ang estado sa COVID-19 at mga isyu ng hindi pagkakapantay-pantay ng lahi at kawalan ng katarungan sa lipunan?

A. Dahil ang ating estado at ang bansa ay nagsusumikap na makamit ang lahat maaari nilang para sa higit na kabutihan. Hindi lamang ito tungkol sa kabutihan ng indibidwal. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa maagang pagkabata, namumuhunan kami sa hinaharap ng California - isa na magkakaiba at inaasahan na makakapantay upang ang lahat ay maaaring umunlad.

P. Tungkol sa COVID-19, ano ang iyong pinakadakilang alalahanin para sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa mga tuntunin ng pag-unlad ng bata, maagang pag-aaral at mga suporta sa pamilya?

A. Nag-aalala ako tungkol sa mga bata na hindi makuha ang pakikipag-ugnay sa lipunan na napakahalaga sa kanilang pag-unlad na pisikal at sosyo-emosyonal. Hindi lamang ito sa ibang mga bata. Kasama ito sa ibang matanda. At para sa mga magulang, nag-aalala ako tungkol sa kung paano hindi sila maaaring maging bahagi ng isang pamayanan ng mga magulang. Sa palagay ko may labis na stress sa pagiging magulang, kaya ang pag-aaral at pakikipag-ugnay sa ibang mga magulang ay maaaring giikaw ba ay isang pahinga at suporta. Nag-aalala ako tungkol sa labis na paghihiwalay na hindi nakuha ng mga tao ang suportang kailangan nila.

P. Tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng lahi at katarungang panlipunan, ano ang iyong pinakadakilang alalahanin para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa mga tuntunin ng pag-unlad ng bata, maagang pag-aaral at mga suporta ng pamilya?

A. Na ang mga bata ng kulay ay magkakaroon ng mas kaunti at mas kaunting pag-access high-kalidad ng maagang edukasyon. Ang mga ito ay nasa isang sandali sa oras. Hindi nila maibabalik ang sandaling iyon. So kung hindi namin ginawang magagamit ang mga serbisyong ito, o kahit na protektahan kung ano ang mayroon kami, mas maraming mga bata ang makaligtaan sa kritikal na panahong ito sa kanilang pag-unlad. Nag-aalala ako na mawawalan tayo ng momentum at mabawasan ang pag-access, at ang mga bata at magulang ay magkakaroon ng mas kaunting pagkakataon na umakyat sa mga mahirap na kapaligiran. Sa kasamaang palad, nakatira kami sa isang estado kung saan ang maagang pag-aaral at pag-aalaga ay isang pangunahing priyoridad at lahat ng magagawa upang maprotektahan ang mga programa at serbisyo ay ginagawa.
Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin