Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Oktubre 28, 2021 | 6 Minutong Pagbasa

Matapos tumama ang pandemya noong Marso 2020, pansamantalang isinara ng early learning center sa Santa Monica kung saan nagtrabaho si Lizbeth Rivera bilang associate teacher. Nang magbukas itong muli pagkaraan ng ilang buwan, mahigit kalahati ng mga anak nito ang hindi nakabalik.  

Si Rivera, isang 15-taong beteranong maagang tagapagturo, ay nanood habang pinuputol ang kanyang mga oras. Sa susunod na ilang buwan, bumaba sila mula 40 oras sa isang linggo hanggang 12. 

Pagkatapos ay walong oras. 

Tapos dalawa.  

Lizbeth Rivera

"Marami akong nahirapan," sabi ni Rivera, isang solong ina ng dalawang anak na nakatira sa Gardena. “Pupunta ako sa mga tahanan ng mga tao at nagpa-facial sa halagang $20. Nagsimula akong magbenta ng mga damit ko sa Instagram.” 

Habang muling nagbubukas ang ekonomiya mula sa pandemya at ang mga tao ay bumalik sa trabaho, ang pangangailangan para sa maagang pangangalaga at edukasyon (ECE) ay mahalaga para sa pagbawi ng California. Ngunit kahit na ang mga tagapagbigay ng ECE ay naghahatid ng isang mahalagang serbisyo sa pag-aalaga at pagtuturo sa mga maliliit na bata ng mahahalagang manggagawa sa panahon ng pandemya, maraming provider ang nahirapang matugunan ang kanilang sariling mahahalagang pangangailangan.  

Para sa maraming tagapagbigay ng ECE, ang pandemya ay ang breaking point. Maraming provider na natanggal sa trabaho sa panahon ng pandemya ang umalis sa field para sa kabutihan - nagdaragdag sa isang kakulangan sa kawani sa mga pasilidad ng ECE na nauna sa pandemya.  

"Mahalagang iangat na ang mga programa ng ECE ay nahihirapan sa pagkuha at pagpapanatili ng mga kawani bago ang pandemya. Ang pandemya ay pinalala lang iyon," sabi Ashley C Williamsdirektor ng California Policy & Educator Engagement Programs sa UC Berkeley Center for the Study of Child Care Employment. 

Ayon sa NPR, ang Kagawaran ng Paggawa ang mga ulat na ang day care at iba pang mga trabaho sa pangangalaga ng bata ay bumaba sa buong bansa ng 10 porsyento - o halos 127,000 - mula nang magsimula ang pandemya. Sa County ng Los Angeles, tinatantya ang kakulangan ng mga propesyonal sa ECE na mga 34,000 

Samantala, ang mga magulang ay bumalik sa trabaho pagkatapos ng pandemya ay nahihirapang makahanap ng abot-kayang pangangalaga sa bata. Ayon sa Child Care Alliance ng Los Angeles, na nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga magulang at tagapagkaloob, 75 porsiyento lamang ng mga sentro ng pangangalaga ng bata at 80 porsiyento ng mga tahanan ng pangangalaga sa bata ng pamilya sa County ng Los Angeles ang bukas noong Hulyo 31.  

"Mahalagang iangat na ang mga programa ng ECE ay nahihirapan sa pagkuha at pagpapanatili ng mga kawani bago ang pandemya. Pinalala lang iyon ng pandemic.” - Ashley C. Williams, Direktor ng California Policy & Educator Engagement Programs sa UC Berkeley Center para sa Pag-aaral ng Child Care Employment. 

"Ang mga magulang, lalo na ang mga nangangailangan ng access sa subsidized child care, ay patuloy na nagpupumilit sa paghahanap ng child care,” sabi ng First 5 LA Senior Policy Strategist na si Ofelia Medina. "Sa pangkalahatan, mas marami ang pangangailangan kaysa sa pagkakaroon ng mga lugar para sa pangangalaga ng bata, lalo na para sa mga sanggol at maliliit na bata."  

BAKIT TUMAITI ANG MGA PROVIDER?  

Maraming balita tungkol sa a kakulangan ng guro sa pangangalaga ng bata, bilang mga provider huminto sa mababang suweldo at iba pang hindi pagkakapantay-pantay sa trabaho.  

"Maraming dahilan kung bakit nakikita natin ang kakulangan ng mga naunang tagapagturo, ngunit marahil ang pinaka-epekto at patuloy na isyu ay ang mababang kompensasyon sa larangan," sabi ng First 5 LA ECE Program Officer na si Jaime Kalenik.   

Halimbawa:  

Sa ganitong mga kundisyon, hindi na bago ang turnover sa larangan ng ECE. 

Ayon sa isang ulat noong Setyembre sa ekonomiya ng supply ng pangangalaga sa bata ng US Treasury Department, tinatayang 26 hanggang 40 porsiyento ng pambansang manggagawa ang umaalis sa kanilang trabaho bawat taon. Ang mga survey ng mga tagapagbigay ng ECE ay nag-uulat ng mataas na antas ng pagka-burnout at stress. 

Ang pandemya ay nagdulot ng mas malaking paghihirap sa mga tagapagbigay ng ECE, ayon sa Survey ng Tagapagbigay ng Pangangalaga ng Bata sa Unibersidad ng Oregon RAPID-EC. Ito ay makikita lalo na sa mga lugar ng kawalan ng pagkain, kahirapan sa ekonomiya at kawalan ng katiyakan sa iskedyul ng trabaho — lahat ay nakakaapekto sa emosyonal na kapakanan ng mga provider.  

Ang data, na inilabas noong Setyembre, ay nagsiwalat na: 

  • Dalawampu't siyam na porsyento ng mga tagapagkaloob ang nakakaranas ng gutom 
  • Isa sa tatlong provider ay nakakaranas ng kahirapan sa pagbabayad para sa hindi bababa sa isang pangunahing pangangailangan (pagkain, pabahay, mga kagamitan) sa panahon ng pandemya 
  • Labinlimang porsyento ng mga provider ang hindi kayang bayaran ang kanilang renta o sangla, habang 16 na porsyento ang hindi kayang magbayad ng mga utility 
  • Isa sa apat na provider ang nag-uulat na mayroong kahit isang karagdagang trabaho maliban sa pagbibigay ng pangangalaga sa bata 
  • Habang dumarami ang mga karanasan sa materyal na paghihirap, ang mga provider ay dumaranas din ng pagtaas ng emosyonal na pagkabalisa 

Ang emosyonal na pagkabalisa na ito ay nagsimula nang maaga sa pandemya, nang ang mga tagapagkaloob ay nakakakuha ng pabalik-balik na patnubay mula sa estado kung dapat silang bukas o sarado, sabi ni Williams. Pagkatapos ay nagkaroon ng pag-aagawan upang makakuha ng wastong personal protective equipment (PPE) at mga kagamitan sa paglilinis para sa kanilang pamilya-o center-based na mga programa. Ang mga provider na patuloy na nagtatrabaho ay nanganganib na mahuli ang coronavirus at maipasa ito sa kanilang mga pamilya.  

"Maraming tao ang umalis dahil inilalagay nila ang kanilang buhay sa linya at hindi natatanggap ang proteksyon at paggalang na nararapat sa kanila," sabi ni Williams. "Dahil ang mga tao ay nagsasabi, 'Ikaw ay mahalaga' at tinatrato sila na parang hindi sila kailangan."  

Sa bahagi nito, ang ECE team ng First 5 LA ay nagsumikap nang husto sa panahong ito upang suportahan ang mga manggagawa sa ECE. Nagtatrabaho sa LA County COVID-19 ECE Response Teammahigit 1.5 milyong diaper at iba pang mga kagamitan sa PPE at sanitizing ay ipinamahagi sa mga manggagawa ng ECE sa buong county.  

ANG YO-YO EFFECT 

Ang pandemya ay humantong sa libu-libong manggagawa sa ECE na natanggal sa trabaho o permanenteng natanggal sa trabaho, habang ang ibang mga manggagawa ay naputol ang kanilang mga oras nang husto. At nang muling magbukas ang mga programa, kailangan nilang isara muli kung may lumabas na positibong kaso ng COVID-19.  

Tinawag ni Williams itong bukas at pagsasara ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata na "ang yo-yo effect." 

"Sa tingin ko iyon din ang dahilan kung bakit maraming tao ang umalis," sabi ni Williams. "Ang isa sa aking mabuting kaibigan ay isang direktor ng preschool - siya ay talagang nahihirapan. Kapag kinailangan niyang magsara dahil sa pagkakalantad sa COVID, tatanungin niya ang kanyang sarili, 'Magpapatuloy ba ako sa pagbabayad sa aking mga tauhan o babayaran ko ba ang kanilang segurong pangkalusugan?' Nawalan siya ng maraming staff dahil sa yo-yoing ng mga programa.” 

Umiiral ang kawalang-tatag na ito sa larangan ng ECE, sabi ng mga eksperto at provider, dahil sa sistematikong kapootang panlahi at seksismo na nagpapaunlad ng hindi pagkakapantay-pantay sa isang manggagawa na karamihan ay kababaihan (97 porsiyento) sa buong bansa at, sa California, mga babaeng may kulay (70 porsiyento). (Tingnan ang kaugnay na artikulo dito.)

ANG PAKIKIBAKA UPANG MAKAHANAP NG KAWANI  

Sa California, halos 4,000 lisensyadong child care center ang permanenteng nagsara sa panahon ng pandemya. Para sa mga provider na nakaligtas at muling nagbukas, ang pakikibaka sa paghahanap ng kawani ay humadlang sa mga pagsisikap na mag-enroll ng mas maraming bata.  

"Ang kakulangan ng mga kawani ay may malaking epekto sa aming programa," sabi ni Direktor ng Early Childhood Directions na si Laura Benevente sa Providence St. John's Hospital sa Santa Monica. Ang pribadong tuition program ay pangunahing nagsisilbi sa mga magulang na mga kawani ng ospital, kabilang ang mga doktor, nars, environmental worker at iba pa.  

Sa simula ng pandemya, nagsara ang sentro sa loob ng dalawang buwan. Para sa maraming kadahilanan, sinabi ni Benevente, isang malaking bilang ng mga pamilya ang nagpasya na hindi bumalik sa muling pagbubukas, na bumaba sa enrollment mula 60 hanggang 25 na bata. Ang mga guro ay tinanggal at pagkatapos ay binitiwan, sa huli ay binawasan ang kanyang mga tauhan mula 25 hanggang 12.  

"May mga slots akong bukas, pero para mapunan ko ang mga slots na iyon, kailangan ko ng maraming guro,” Benevente said. "Mabagal akong nag-hire, ngunit naging hamon iyon, ang paghahanap ng mga taong babalik sa trabaho. Sa tingin ko ang ilan sa mga hindi pagkakapantay-pantay ay dumating sa liwanag dito. Kulang ang sahod ng mga tao. Ang mga tao ay may ganitong pagkapagod sa COVID. Napakalaki ng burnout. Sa palagay ko ang ilang mga tao ay nagpasya na lamang na hindi na magtrabaho sa maagang pangangalaga at edukasyon." 

"Mahirap panatilihin at mag-recruit ng sapat na mga provider upang matugunan ang pangangailangan kapag napakababa ng sahod, lalo na kapag ang isang bagay na tulad ng pandemya ay nagdudulot ng labis na presyon at kawalan ng katiyakan sa buhay ng mga tao," sabi ni Kalenik. 

UNANG 5 LA ANG NAG-PRIORITIZE NG ECE PROVIDERS   

Sa nakalipas na taon, ang patakaran ng First 5 LA at pangkat ng mga gawain sa gobyerno ay walang pagod na nagtataguyod sa Sacramento kasama ng mga mambabatas at administrasyon ni Gov. Gavin Newsom na isulong ang mga priyoridad ng First 5 LA, na marami sa mga ito ay nakikinabang sa mga tagapagbigay ng ECE.   

Kabilang dito ang: pagtataas ng mga rate ng reimbursement, pagpapatibay ng patakaran sa reporma sa rate, pagbibigay-priyoridad sa pagtatayo at pagsasaayos ng mga pasilidad sa pangangalaga ng bata at higit pa. Ang lahat ng ito ay kasama sa 2021-22 na badyet ng estado, pati na rin ang paglikha ng 200,000 bagong mga lugar para sa pangangalaga ng bata na tinutustusan ng estado sa susunod na limang taon. Basahin ang Unang 5 LA's pagsusuri ng 2021-22 na badyet ng estado para sa karagdagang detalye.  

"Nakakita kami ng malalaking tagumpay sa mga tuntunin ng pangangalaga sa bata sa badyet ng estado," sabi ni Medina. "Marami sa mga bagay na ipinaglalaban natin sa nakalipas na dalawang taon ang inilagay sa badyet ng estado ngayong taon para sa pangangalaga ng bata, sa bahagi dahil sa pandemya." 

Ito ay umaasang balita para sa parehong tagapagbigay ng pangangalaga sa bata at mga magulang na naghahanap ng pangangalaga sa bata. 

"Sa pangkalahatan, ito ay higit na katatagan para sa larangan," sabi ni Medina. "Sa mga tuntunin ng mga rate ng reimbursement, ito ay isang pagkilala na, sa kasaysayan, ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay mga babaeng may kulay sa isang larangan na hindi nagbabayad sa kanila ng sapat. Ang pagtaas ng mga rate ay ang unang hakbang sa pagkilala na. 

"Sa mga tuntunin ng mga espasyo, alam namin na may patuloy na malaking pangangailangan para sa pangangalaga ng bata sa buong estado, lalo na para sa mga sanggol at maliliit na bata," dagdag ni Medina. "Ang pagtaas para sa taong ito at mga susunod na taon ay isang pagpapalakas ng imprastraktura sa pangkalahatan."  

"Ang Unang 5 LA ay patuloy na nagtataguyod sa antas ng estado kasama ang ECE Coalition para sa mas mataas na kabayaran para sa mga manggagawa sa maagang pagkabata," sabi ni Kalenik. “Bukod pa rito, nagtatrabaho kami nang lokal kasama ang mga kasosyo sa system upang matukoy ang mga mapagkukunang makukuha sa pamamagitan ng tradisyunal na sistema ng pagpapaunlad ng mga manggagawa, upang madagdagan ang mga suporta sa negosyo para sa mga tahanan ng Family Child Care, at upang madagdagan ang kalooban ng publiko para sa makatarungang kabayaran para sa mga manggagawa sa pangangalaga ng bata." 

“Talagang kailangan namin ng mas mataas na rate ng reimbursement. Ito ay dapat na nasa tunay na halaga ng pangangalaga, "sabi ni Williams. “Limampu't dalawang porsyento ng mga manggagawa sa pangangalaga ng bata ay umaasa sa ilang uri ng pampublikong tulong. Mali lang.” 

Minsan, gayunpaman, ang mga bagay ay nagiging tama.  

Matapos gumugol ng siyam na buwan sa pagbebenta ng kanyang mga damit, paggawa ng mga facial at pagtatrabaho ng iba pang mga gig upang mabuhay, sa wakas ay nakabalik na si Rivera sa early learning classroom. Noong Hulyo, bumalik siya sa trabaho kasama si Benevente, ang kanyang dating boss sa Early Childhood Directions sa Santa Monica.  

"Sa isang punto, naisip ko na maaari akong umalis sa larangan ng pangangalaga ng bata," sabi ni Rivera. “Muntik na akong sumuko, pero hindi. Sinusubukan kong maging maasahin sa mabuti at positibo sa mga bagay-bagay at alam kong babalik ako dito sa huli. Masaya akong nakabalik.”  


Payo para sa mga Magulang na Nagsusumikap na Makahanap ng Pangangalaga sa Bata

Child Care Alliance ng Los Angeles Ang Executive Director na si Cristina Alvarado ay nagbigay ng payo na ito para sa mga magulang na naghahanap ng maagang pangangalaga at edukasyon para sa kanilang anak: 

MAKILALA ANG IYONG MGA PANGANGAILANGAN: “Isipin mo ang uri ng pangangalaga sa bata interesado ka. Isipin ang mga oras na kailangan mo.” 

TUMULONG SA: “Makipag-ugnayan sa isa sa aming mga resource center. Marami kami mga mapagkukunan para sa mga pamilya kung hindi sila sigurado sa paghahanap ng pangangalaga sa bata. Pumunta sa aming website na pahina ng paghahanap sa pangangalaga ng bata at mag-click sa mapa o mag-type sa iyong lungsod. Maaari mo rin kaming tawagan sa pamamagitan ng telepono: (323) 274-1380 o (888) 922-4453.”  

MAnatiling OPTIMISTIC: "Nalampasan namin ang nakatutuwang taon at kalahating ito, at patuloy naming malalampasan ito."  

 
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin