Ang Mga Buod ng Komisyon na ito ay inilaan upang magbigay ng mga highlight ng mga aksyon ng Unang 5 LA ng Lupon ng mga Komisyoner upang isulong ang mga kinalabasan na lugar ng Unang 5 LA 2015-2020 Strategic Plan.

Sa pagpupulong ng Mayo 11 ng Komisyon, kasama sa mga highlight ang pag-apruba sa Pinakamahusay na Simula sa Pagpapatupad ng Pagsisimula ng Pagkasunod, isang pag-update sa maagang pagkakakilanlan at mga pagsisikap sa interbensyon at isang pagsusuri ng draft na panukala para sa badyet ng 2017-18 na badyet ng ahensya.

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 pm maliban kung ipinahiwatig sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko at ang mga agenda ay nai-post sa aming website nang hindi bababa sa 72 oras nang maaga. Mangyaring suriin ang aming Kalendaryo ng Komisyon para sa lahat ng na-update na impormasyon ng pagpupulong at pag-click dito para sa mga pakete ng pagpupulong ng Komisyon, mga agenda, buod at tala ng pagpupulong.

Upang pinakamabisang suportahan Pinakamahusay na Simula Pakikipagtulungan sa Komunidad, ang Unang 5 Lupon ng Komisyoner ng LA ay nagkakaisa na bumoto upang aprubahan ang bago Pinakamahusay na Simula Framework ng Pagpapatupad ng Alignment, na kumakatawan sa isang pangunahing milyahe sa paraan ng pakikipagsosyo sa Unang 5 LA sa mga pamayanan.

"Ang badyet ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang badyet ay tungkol sa puso at kaluluwa ng aming samahan. " -Sheila Kuehl

Sa ilalim ng kasalukuyang modelo, ang Unang 5 LA ay ang pangunahing driver ng 14 Pinakamahusay na Simula Mga Pakikipagsosyo sa Komunidad at, dahil dito, hindi nagtataguyod ng antas ng pagmamay-ari ng pamayanan at pamamahala sa sarili na kinakailangan upang makamit at mapanatili ang mga resulta sa antas ng pamayanan.

Kinikilala ito, ang Unang 5 LA at mga stakeholder sa pamayanan ay nagsimula ng isang buong proseso noong Mayo, 2016 upang mag-imbita ng malawak na input mula sa iba't ibang mga mapagkukunan tungkol sa kung paano palakasin ang istraktura ng Pakikipagtulungan sa Komunidad. Batay sa pagsasaliksik, pagsusuri, feedback ng komunidad at Komisyonado, isang panrehiyong diskarte na may lokal na pagpapasadya ng komunidad ang lumitaw bilang pinakapangako na pagpipilian.

Upang matukoy ang panrehiyong pagsasaayos, nakilala ng tauhan ang mga sumusunod na pamantayan: kalapitan ng mga komunidad sa bawat isa; Distrito ng superbisor; ibinahaging imprastraktura; Serbisyo ng Pagpaplano ng Serbisyo;

potensyal para sa pag-aaral ng cross-komunidad at pakikipagtulungan; ibinahaging kasaysayan; at puna ng komunidad.

Kinukumpirma ang kahalagahan ng Pakikipagtulungan na panatilihin ang kanilang pagkakakilanlan at pagtanggap ng mga mapagkukunang kailangan nila upang suportahan ang kanilang trabaho, ang sumusunod na pampook na pagsasaayos ay napili:

  • Rehiyon # 1 - Silangan ng Los Angeles, Timog El Monte / El Monte, Timog-silangang LA, Metro LA
  • Rehiyon # 2 - Compton, Broadway-Manchester, Watts-Willowbrook, West Athens
  • Rehiyon # 3 - Northeast Valley, Panorama City at Mga kapit-bahay
  • Rehiyon # 4 - Central Long Beach, Wilmington
  • Rehiyon # 5 - Lancaster, Palmdale

Kinikilala ng bagong diskarte sa istraktura ng suporta ang mga mapagkukunan at pag-aari sa loob ng mga pamayanan, na nagpapakita ng pinakadakilang pagkakataon para sa leverage at pagpapakilos ng mga lokal at pampook na mapagkukunan. Nagsusulong din ito ng pagbuo ng network ng samahan, nagtataguyod ng pag-aaral ng cross community at nagtataguyod ng platform para sa sama-samang adbokasiya sa mga pamayanan at sa isang panrehiyong antas.

Para sa bawat rehiyon na ito, ang isang Regional Network Coordinator na may mga lokal na subcontraktor ay mapipili upang magbigay ng suporta sa pagpapatakbo para sa Pakikipagtulungan sa Komunidad. Sa lokal na antas, ang mga samahan na nakakontrata ay gagana sa mga magulang at residente upang magbigay ng suporta na tukoy sa pamayanan sa mga lugar kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, koordinasyon sa Pakikipagtulungan sa Komunidad, pagbuo ng pamumuno, pakikipag-ugnayan at adbokasiya ng residente, at mga proyektong kinilala sa pamayanan.

Tulad ng naaprubahan ng Lupon, ang kabuuang mga nagkontratang gastos sa ilalim ng bagong istraktura ng suporta ay hindi lalagpas sa $ 15.5 milyon taun-taon. Ang pagkuha at pagkontrata ay isasagawa sa pagitan ng Hunyo at Pebrero, 2018. Ang paglipat sa at pagpapatupad ng bagong istraktura ng suporta ay inaasahang makukumpleto sa Abril, 2018.

Sa ibang balita ng Lupon, a draft ng ipinanukalang badyet taon 2017-18 na badyet para sa ahensya ay ipinakita sa Lupon para sa Suriin. Kinakatawan ang unang badyet sa ilalim ng bagong istrukturang istraktura ng First 5 LA, ang iminungkahing 2017-18 na badyet sa taon ng pananalapi ay nagkakahalaga ng $ 144,293,675, isang 1.8 porsyento o $ 2.7 milyon na pagbawas mula sa pangwakas, nabagong taon ng pananalapi ng 2016-17 na badyet na $ 146,994, 658. Ang lupon ay inaasahang bumoto sa huling badyet sa pulong ng Hunyo 8 ng Komisyon.

Ang Komisyon ay tumanggap din at nag-file Unang 5 taunang ulat ng California sa 2015-16, isang taunang kinakailangan sa ilalim ng Proposisyon 10.

Panghuli, ipinakita ng tauhan ang isang update sa Maagang pagkakakilanlan ng LA na 5 at gawaing interbensyon upang mapabuti ang mga sistemang pangkalusugan, sa partikular na proyekto ng Help Me Grow-LA. Nagtatampok ito ng isang pagtatanghal sa Lupon ni Tulungan Mo Akong Lumago tagapagtatag Dr Paul Dworkin. Basahin ang kaugnay na kuwento sa kanyang pagbisita dito.
isalin